Axxell söker handledare till Pargas

Axxell i Pargas erbjuder utbildning för unga, vuxna, företag och samfund. Vi beaktar näringslivets behov och bedriver sådan verksamhet som gagnar utvecklingen i vår region. Till vårt team söker vi nu en vikarierande

Handledare

Axxell söker till Pargas en handledare för studerande inom olika branscher. Till handledarens huvudsakliga arbetsuppgifter hör att tillsammans med läraren handleda, hjälpa och stöda  studerande, enskilt och/eller i grupp, i såväl den teoretiska som den praktiska undervisningen.

Anställningen inleds 7.1.2020 och fortgår till 31.5.2020. Arbetstiden är helhetsarbetstid och för befattningen krävs lämplig yrkesmässig behörighet på minst grundexamensnivå och yrkesexamen för ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet. Lön enligt kollektivavtal för den privata undervisningsbranschen. Den som anställs bör uppvisa ett straffregisterutdrag enligt 3 § Lag om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002).

Mera information om ger enhetschef Belinda Rehn tfn 044 739 7803 eller belinda.rehn@axxell.fi. Ansökan jämte CV skickas till hr@axxell.fi. Skriv i meddelandets ämnesfält handledare Pargas.

Ansökningstiden går ut måndagen den 9.12.2019 kl. 16.00.

 

Read More


Axxell söker matematiklärare till Karis

Inom yrkesutbildningen skall alla som studerar för en grundexamen ha 35 kp (av totalt 180 kp) gemensamma examensdelar (GEM). De gemensamma examensdelarna har nationella examensgrunder är i princip...

Read More

Axxell etsii talotekniikan opettajaa

Axxell on tällä hetkellä yksi suurimmista ruotsinkielistä ammatillista koulutusta tarjoavista oppilaitosorganisaatioista Suomessa. Oppilaitoksessa opiskelee noin 2700 opiskelijaa, joista noin 700...

Read More


Axxell söker VVS-lärare

Axxell utbildar rörmontörer inom ramen för grundexamen inom husteknik. Våra VVS-studerande lär sig installera vatten-, värme- och avloppssystem och de lär sig injustering och underhåll av olika...

Read More

Axxell etsii rakennusalan opettajaa

Axxell on tällä hetkellä yksi suurimmista ruotsinkielistä ammatillista koulutusta tarjoavista oppilaitosorganisaatioista Suomessa. Axxellissa opiskelee noin 2700 opiskelijaa, joista noin 700 nuorta....

Read More


Axxell MKK rekrytoi suomen kielen opettajia

Axxell järjestää aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen alkuvaiheen koulutuksia Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla sekä ammatillisiin opintoihin suuntaavia kotoutumiskoulutuksia. Etsimme...

Read More

News