Axxell MKK rekrytoi uusia suomenkielen opettajia

Axxell järjestää aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen alkuvaiheen koulutuksia Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla sekä ammatillisiin opintoihin suuntaavia kotoutumiskoulutuksia. Etsimme alan osaajia asiantuntevaan tiimiimme.

Oletko kehittyjä ja kehittäjä? Dynaaminen ja alansa hallitseva asiantuntija?

Axxell MKK rekrytoi uusia

suomen kielen opettajia kotoutumiskoulutukseen

Tarjolla työtä hyvässä työyhteisössä!

Tehtävässä edellytetään:

Ylempää korkeakoulututkintoa, vähintään suomen kielen aineopintoja, erinomaista suomen kielen taitoa (taso 6 vähintään kahdella osa-alueella ylimmän tason YKI-kokeesta tai erinomainen taso valtionhallinnon kokeesta), kokemusta vähintään 6 työskentelykuukautta lukutaitokoulutuksesta tai hitaan polun koulutuksista tai vähintään 12 työskentelykuukautta suomen opettamisesta aikuisille maahanmuuttajille sekä pedagogista pätevyyttä Suomessa (35 ov tai 60 op).

Viikkotyöaika on 30,68 – 38,33 tuntia viikossa riippuen työtehtävistä.

Jätä oma hakemus tästä.

Lisätietoja monikulttuurisuuskeskus@axxell.fi tai puh. 044-739 7838, tiistaisin ja torstaisin klo 8-9.

Read More


Axxell söker examenshandledare till Karis

Axxell har fr.o.m. 1.8.2017 ett handledningssystem med examenshandledare på heltid. Det finns åtta befattningar som examenshandledare i Axxell – fyra i Raseborg, en i Brusaby, en i Pargas, en i Åbo...

Read More

Axxell söker lärare till merkonomutbildningen

Till vår nya enhet Handel och turism söker vi en Lärare (50%) med undervisning främst inom grundexamen inom affärsverksamhet. Befattningen är till sin omfattning 50% men kan eventuellt bli mera. ...

Read More


Axxell söker enhetschef för enheten Teknik, IT och sjöfart

Till vår enhet Teknik, IT och sjöfart söker vi en enhetschef. Denna enhet är ny och verksamheten i den inleds 1.8.2019. Den blir den största av våra sex enheter. I enheten finns nio olika...

Read More

Axxell söker lärare med enhetschefsuppdrag till enheten Handel och turism

Till vår enhet Handel och turism söker vi en lärare med enhetschefsuppdrag. Denna enhet är ny och verksamheten inleds 1.8.2019. I enheten finns två olika grundexamina samt fem yrkesexamina....

Read More


Axxell söker utbildningsledare för gemensamma ämnen

Alla studerande som studerar för en grundexamen skall också avlägga 35 kp gemensamma ämnen. I Axxell bildar de 12 lärarna i de gemensamma ämnena team och för de teamen söker vi nu en förman....

Read More

Axxell söker lärare i el- och automationsteknik till Pargas

Axxell i Pargas, verksam på Vapparvägen 4 ordnas yrkesutbildning för såväl ungdomar som vuxna. Där utbildar vi framtidens yrkesproffs inom fem attraktiva branscher och satsar i vår verksamhet på att...

Read More


Axxell söker lärare inom bilbranschen till Karis

Axxell utbildar fordonsmekaniker inom ramen för grundexamen inom bilbranschen. Våra bilstuderande lär sig bl.a. service av bilar och motorcyklar, reparation av bilar samt mätning och reparation av...

Read More

Axxell söker VVS-lärare till Karis

Axxell utbildar rörmontörer inom ramen för grundexamen inom husteknik. Våra VVS-studerande lär sig installera vatten-, värme- och avloppssystem och de lär sig injustering och underhåll av olika...

Read More


Axxell söker frisörlärare till Karis

Axxell i Karis erbjuder utbildning för unga, vuxna, företag och samfund. Vi beaktar näringslivets behov och bedriver sådan verksamhet som gagnar utvecklingen i vår region. Inom ramen för grundexamen...

Read More

Axxell söker datanomlärare till Karis

Axxell i Karis erbjuder utbildning för unga, vuxna, företag och samfund. Vi beaktar näringslivets behov och bedriver sådan verksamhet som gagnar utvecklingen i vår region. En nyhet från hösten är...

Read More


Axxell söker kock till Karis

I Raseborg har Axxell tre olika enheter – Handel och service, Teknik samt Pedagogik, social- och hälsovård. Axxell i Karis utbildar såväl vuxna som unga. Till Axxell i Karis söker vi nu en kock till...

Read More

Axxell MKK rekrytoi uusia suomen kielen opettajia

Axxell järjestää aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen alkuvaiheen koulutuksia Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla sekä ammatillisiin opintoihin suuntaavia kotoutumiskoulutuksia. Etsimme...

Read More


Axxell söker handledare till Karis

Axxell Pedagogik, social och hälsovård anställer en personlig handledare till Karis Handledare Personlig handledare inom grundexamen inom social och hälsovårddsbranschen, närvårdare. Anställningen...

Read More

Axxell söker vaktmästare till Aboa Mare i Åbo

I centret ges andra stadiets utbildning (Axxell) och utbildning på yrkeshögskolenivå (Novia) samt kursverksamhet. Utbildningscentrets utrymmen i Auriga nära Åbo hamn omfattar 3500 kvadratmeter....

Read More


— 15 Items per Page
Showing 1 - 15 of 21 results.

News