Axxell söker vaktmästare till Aboa Mare i Åbo

I centret ges andra stadiets utbildning (Axxell) och utbildning på yrkeshögskolenivå (Novia) samt kursverksamhet. Utbildningscentrets utrymmen i Auriga nära Åbo hamn omfattar 3500 kvadratmeter.

Axxell söker vaktmästare till utbildningscentret Aboa Mare i Åbo

Vaktmästarens arbete är mycket självständigt, och omfattar följande ansvarsområden: service av utrustningen i lokalen, bilarna, nyckelsystemet, kontakten med hyresvärden, ansvar för materiallagren o.dyl.

Du bör vara social och utåtriktad eftersom vaktmästaren är en central person i det praktiska dagliga livet i skolan. Du bör ha goda kunskaper i finska för att arbetet skall löpa, du bör ha nöjaktiga kunskaper i svenska och engelska räknas som merit.

Skicka ansökan per e-post till adressen hr@axxell.fi märkt ”Vaktmästare Aboa Mare”. Ansökan skall vara framme senast 1.3.2019 kl. 12:00.

Mera information om uppgiften ger Aboa Mares chef Per-Olof Karlsson, tel. +358 44 762 4302, eller via e-post till per-olof.karlsson@novia.fi.

Read More


Axxell MKK rekrytoi uusia suomen kielen opettajia

Axxell järjestää aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen alkuvaiheen koulutuksia Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla sekä ammatillisiin opintoihin suuntaavia kotoutumiskoulutuksia. Etsimme...

Read More

Axxell söker lokalvårdare till Pargas

Axxell i Pargas söker en vikarierande lokalvårdare Anställningen påbörjas enligt överenskommelse och sträcker sig till 31.5.2019, med möjlig förlängning. Lokalvårdarens arbete är både självständigt...

Read More


Axxell söker lärare för utbildningen till lokalvårdare i Karis

Axxell i Karis erbjuder utbildning för unga, vuxna, företag och samfund. Vi beaktar näringslivets behov och bedriver sådan verksamhet som gagnar utvecklingen i vår region. Vi söker nu Lärare för...

Read More

Axxell söker studiesekreterare till Åbo

Axxell i Åbo, verksam i Auriga fastigheten, utbildar inom sjöfarts- och turismbranschen samt affärsverksamhet. Studerandes antal är ca 230, dessutom finns en omfattande kursverksamhet. Till Axxell i...

Read More


Axxell söker arbetarskyddschef / ansvarsperson för ledningssystem

Till Axxells centraladminstartion söker vi en vikarie för vår Arbetarskyddschef / ansvarsperson för ledningssystem Arbetsställe är Ekenäs, Fågelsången 1. Vikariatet är för tiden för tiden 11.3.2019 –...

Read More

Axxell söker djurskötare och handledare till Brusaby

Axxell erbjuder yrkesutbildning inom naturbruk- och miljö i Brusaby på Kimitoön. Skolans jordbruk, ladugård, stall, smådjurshus och verkstäder erbjuder en annorlunda undervisningsmiljö för mångsidiga...

Read More


Axxell söker personal till Brusaby

Axxell erbjuder yrkesutbildning inom naturbruk- och miljö i Brusaby på Kimitoön. Brusabys jordbruk, ladugård, stall, smådjurshus, verkstäder mm. erbjuder en annorlunda undervisningsmiljö för...

Read More

News