Axxell söker vikarie för djurskötare till Brusaby

Axxell erbjuder yrkesutbildning på andra stadiet åt ungdomar och vuxna. I Brusaby på Kimitoön studerar 450 personer för en examen inom naturbruk- och miljöområdet. I Brusaby arbetar ca 50 personer.

Vi söker nu en vikarie som

Djurskötare

till vår naturbruksenhet Brusaby på Kimitoön. Vikariatet är för tiden 13.11.2017-20.11.2018.

Djurskötaren har ett helhetsansvar för att sköta våra smådjurshus. Till arbetsuppgifterna hör också koordinering av undervisningen i djurhuset tillsammans med djurlärarlaget och att handleda studerande i skötseln av djuren. Mer info om djuren i Brusaby hittar du på https://www.axxell.fi/djuren-i-brusaby.

Vi önskar att du har lämplig utbildning inom djurbranschen och minst tre års arbetserfarenhet med ansvar för att ta hand om djur.

Den som anställs bör uppvisa ett straffregisterutdrag enligt 3 § Lag om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002). Lön enligt Kollektivavtal för den privata undervisningsbranschen.

Närmare uppgifter av enhetschef Tomas Björkroth, tel 044 739 7276 (helst 16. eller 17.10). Ansökningar jämte CV skickas per epost till hr@axxell.fi. Ansökningstiden utgår den 24.10 kl. 16.00.

Read More


Axxell söker kock till Pargas

Axxell har tre enheter i Åboland: i Pargas, Åbo och Kimito. I Pargas Till Axxell i Pargas och Åbo söker vi nu en Kock med placering i vårt skolkök i Pargas och med arbetsuppgifter i vårt café i Åbo....

Read More

Axxell söker lärare inom turismbranschen

Axxell utbildar i Åbo både blivande sjömän och blivande turismproffs. Utbildningen ordnas både för unga och vuxna och undervisningen sker i utrymmen som vi delar med Yrkeshögskolan Novia och Aboa...

Read More


Axxell söker lärare inom bilteknik

I Raseborg har Axxell tre olika enheter – Handel och service, Teknik samt Pedagogik, social- och hälsovård. Enheterna har verksamhet i Ekenäs och Karis. Antalet studerande omfattar ca 600 ungdomar....

Read More

Axxell söker personal till Brusaby

Axxell erbjuder yrkesutbildning på andra stadiet åt ungdomar och vuxna. I Brusaby på Kimitoön studerar 450 personer för en examen inom naturbruk- och miljöområdet. I Brusaby arbetar ca 50 personer....

Read More


News