Axxell söker närvårdarlärare till Esbo

Axxell, Pedagogik, social- och hälsovård har verksamhet i Raseborg, Esbo och Pargas. Våra studerande är ungdomar och vuxna inom grundexamen i social- och hälsovård och grundexamen i fritidsinstruktion samt flertalet yrkesexamina och specialyrkesexamina.

Till vår enhet söker vi nu

Lärare inom social- och hälsovårdsbranschen, närvårdare

Av den som anställs förväntas flexibilitet och god samarbetsförmåga. Moderna pedagogiska metoder är en förutsättning för arbete inom yrkesutbildning. Arbetsstället är Esbo.

Behörighetskrav för befattningen enligt förordning om behörighetsvillkor för personal inom utbildningsväsendet (968/1998). Lön enligt Kollektivavtal för den privata undervisningsbranschen.

En prövotid på 4 månader tillämpas.

Tjänstgöringen påbörjas 1.3.2018 och pågår 2 år.

Den som anställs bör uppvisa ett straffregisterutdrag enligt 3§ Lag on kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002)

För närmare information om befattningen kontakta utbildningsledare Johanna Lind, tfn 044-739 7441.

Vi ser fram emot din skriftliga ansökan senast onsdagen den 14.2.2018 kl. 16.00. Sänd din ansökan per e-post till hr@axxell.fi . Skriv närvårdarlärare och ditt namn i meddelandefältet.

Read More


Axxell söker studiesekreterare till Karis

I Raseborg har Axxell tre olika enheter – Handel och service, Teknik, Pedagogik, social- och hälsovård. Enheterna har verksamhet i Ekenäs och Karis. Antalet studerande omfattar ca 1000 studeranden....

Read More

Axxell söker två ellärare till Pargas

Axxell Pargas, verksam på Vapparvägen 4, ordnar yrkesutbildning för såväl ungdomar som vuxna. Här utbildar vi framtidens yrkesproffs inom fyra attraktiva branscher och satsar i vår verksamhet på att...

Read More


News