Axxell söker lärare till djuskötare på klinik-utbildningen

Brusaby är Axxells naturbruksenhet på Kimitoön med ca 400 studerande och 40 anställda. Brusaby erbjuder 15 utbildningar (hel- och delexamen) inom naturbruk och miljöområdet för både ungdomar och vuxna. I vår undervisningsmiljö ingår djurhus, stall, verkstäder och smådjursklinik på campusområdet och förstås skoljordbruken i Brusaby (konventionell odling, djurgård) och Strömma (ekologisk odling). 

Inom ramen för yrkesexamen för djurskötare med inriktning djurskötare på klinik söker vi en  

Lärare till djurskötare på klinik-utbildningen

Arbetsställe i Brusaby på Kimitoön. Anställningens omfattning är 90% arbetstid. Undervisningsspråket är svenska och finska. 

Behörighetskrav för befattningen enligt Förordning om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998). Detta innebär lämplig högskoleexamen, lärarbehörighet och minst tre års arbetserfarenhet i branschen. Behörig kan även vara en person som har lämplig specialyrkesexamen, lärarbehörighet och minst 5 års arbetserfarenhet.

Anställningen är tills vidare från den 1.8.2022. Prövotid på 6 månader tillämpas. Lön enligt Avtal för yrkesinriktade vuxenutbildningscenter. 

Den som anställs bör uppvisa ett straffregisterutdrag enligt 3§ Lag on kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002). 

För närmare information om befattningen kontakta enhetschef Tomas Björkroth, tfn 044-739 7276 och epost tomas.bjorkroth@axxell.fi 

Vi ser fram emot din skriftliga ansökan senast den 22.5.2022. Sänd din ansökan per e-post till hr@axxell.fi. Skriv lärare djur och ditt namn i meddelandets ämnesfält.

Till din ansökan skall du bifoga intyg och betyg som stärker din behörighet. Vi behöver 

  • Betyg över yrkesmässig behörighet 
  • Betyg över lärarbehörighet 
  • Intyg över arbetserfarenhet (3 år i branschen) 

Read More


Axxell söker lärare inom sjukvård och omsorg till Pargas

Axxell erbjuder yrkesutbildning i många olika branscher fördelat på sju olika enheter. Axxell erbjuder också utbildning åt företag och samfund. Vi beaktar näringslivets behov och bedriver sådan...

Read More

Axxell söker lärare inom det sociala området till Karis

Axxell erbjuder yrkesutbildning i många olika branscher fördelat på sju olika enheter. Axxell erbjuder också utbildning åt företag och samfund. Vi beaktar näringslivets behov och bedriver sådan...

Read More


Axxell söker lärare för Hux-utbildningen till Pargas

I Pargas möts flera enheter och branscher i samma inlärningsmiljö. Här studerar såväl ungdomar som vuxna och en del av de studerande bor på vårt internat. En ny utbildning, utbildning som handleder...

Read More

Axxell söker ansvarig hundtränare

Brusaby är Axxells naturbruksenhet på Kimitoön med ca 400 studerande och 40 anställda. Brusaby erbjuder 15 utbildningar inom naturbruk och miljöområdet för både ungdomar och vuxna. I vår...

Read More


Axxell etsii sivutoimisia opettajia kotoutumiskoulutukseen

Axxell tarjoaa monipulista koulutusta sekä nuorille että aikuisille. Järjestämme yli 30 tutkintoa ja koulutamme sekä suomeksi että ruotsiksi. Axxell Monikulttuurisuuskeskus toteuttaa...

Read More

Axxell söker kocklärare till Karis

Axxell erbjuder yrkesutbildning i många olika branscher fördelat på sju olika enheter. Axxell erbjuder också utbildning åt företag och samfund. Vi beaktar näringslivets behov och bedriver sådan...

Read More


Axxell söker merkonomlärare till Karis och Åbo

Axxell erbjuder yrkesutbildning i många olika branscher fördelat på sju olika enheter. Axxell erbjuder också utbildning åt företag och samfund. Vi beaktar näringslivets behov och bedriver sådan...

Read More

Axxell söker studiesekreterare till Karis

Axxell erbjuder yrkesutbildning i många olika branscher fördelat på sju olika enheter. Axxell erbjuder också utbildning åt företag och samfund. Vi beaktar näringslivets behov och bedriver sådan...

Read More


Axxell MKK etsii taloushallinnon opettajaa ammatilliseen koulutukseen

Taloushallinnon opettaja ammatilliseen koulutukseen Kasvatamme asiantuntijakouluttajien verkostoamme ja etsimme sivutoimisia tuntiopettajia taloushallinnon alalle. Opetustehtävät liittyvät pääosin...

Read More

News