Utbildning:
Lust att skriva & skapa

Utbildning

"Vill man skriva en dikt får man gå där den finns." (Nalle Puh)

Har du lust att skriva och skapa?

Hösten 2014 ordnar Folkhögskolan Axxell i samarbete med Svenska pensionärsförbundet en ny inspirationskurs i ord och bild. Den är öppen för ung och gammal och kräver inga förkunskaper eller dator. Det viktiga är ett öppet sinne och lust att pröva något nytt!

Med fantasi, ordglädje, färg och form stämmer du möte med ditt kreativa inre. Vi hjälper varandra att hitta vår skaparlust. Vi skriver och gör enkla bildövningar och ser vad som händer i mötet mellan ord och bild.

Kursledare: Bildkonstnär Marina Ciglar och skrivarkurslärare Åsa Stenvall-Albjerg.

Kursdagar: 29-30.9 och 20-21.10 2014 (må-tis)

Kursplats: Axxell Överby i Esbo, Inspektorsgränd 3.

Kurspris: 200 €

Den som vill veta mera kan kontakta kursledaren, e-post asa.stenvall-albjerg@axxell.fi, tfn 044-739 7722


Utbildningens detaljinformation

Utbildningens namn

Lust att skriva & skapa

Adress där utbildning ordnas

Inspektorsgränd 3
02940 Esbo

Utbildningens typ

Folkhögskoleutbildning

Kurser

Utbildningsspråk

Svenska

Omfattning

Kortkurs, 4 dagar

Startdatum

29 sep 2014

Slutdatum

21 okt 2014

Sista ansökan

04 aug 2014

Kontaktperson

Åsa Stenvall-Albjerg
Inspektorsgränd 3, 02940 Esbo
044-739 7722
asa.stenvall-albjerg@axxell.fi

Kostnad

Kursavgift: 200€

Utbildningens namn

Lust att skriva & skapa

Adress där utbildning ordnas

Axxell i Esbo
Axxell i Esbo

Inspektorsgränd 3
02940 Esbo<() Esbo

Utbildningens typ

Folkhögskoleutbildning

Kurser

Utbildningsspråk

Svenska

Omfattning

Kortkurs, 4 dagar

Startdatum

29 sep 2014

Slutdatum

21 okt 2014

Sista ansökan

04 aug 2014

Kontaktperson

Åsa Stenvall-Albjerg
Inspektorsgränd 3, 02940 Esbo
044-739 7722
asa.stenvall-albjerg@axxell.fi

Förklaring

Kursavgift: 200€

Utbildningens namn

Lust att skriva & skapa

Adress där utbildning ordnas

Inspektorsgränd 3
02940 Esbo

Utbildningens typ

Folkhögskoleutbildning

Kurser

Utbildningsspråk

Svenska

Omfattning

Kortkurs, 4 dagar

Startdatum

29 sep 2014

Slutdatum

21 okt 2014

Sista ansökan

04 aug 2014

Kontaktperson

Åsa Stenvall-Albjerg
Inspektorsgränd 3, 02940 Esbo
044-739 7722
asa.stenvall-albjerg@axxell.fi

Kostnad

Kursavgift: 200€
Kontaktperson

Åsa Stenvall-Albjerg
Inspektorsgränd 3, 02940 Esbo
044-739 7722
asa.stenvall-albjerg@axxell.fi


Ansökningsförfarande

Ansökningstiden har gått ut. Kontakta kursledare Åsa Stenvall-Albjerg för mera information.
Ansökan

Fyll i den elektroniska ansökningsblanketten nedan för att söka till utbildningen. Vi kontaktar dig så fort som möjligt, senast då ansökningstiden gått ut. I vissa fall krävs tilläggsuppgifter (t.ex. namnunderskrifter, signum), i så fall kontaktar vi dig.

Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Text to Identify Refresh CAPTCHA Refresh CAPTCHA