Course:
Musiklinjen

Utbildning

På musiklinjen får du en bred teoretisk och praktisk grundutbildning inom rytmmusik (pop, rock, jazz). I undervisningen behandlas ensemblespel, liveframträdanden, inspelningar, musikteori, branschkunskap, musikanalys, rytmik, stilkännedom och praktiskt arbete i samarbete med skolans övriga linjer. Du får även personlig instrumentundervisning.

Du kan söka till musiklinjen oberoende av din kunskapsnivå och tidigare musikutbildning. Under läsåret ger studerandena konserter på folkhögskolan, i närregionen, på mässor och i skolor samt deltar aktivt i musiklivet i Svenskfinland.

Om du har intresse och engagemang så har vi de resurser som behövs för att du skall kunna utvecklas och lyckas! Kom till Axxell, Lappfjärd för en lärorik och kreativ studietid. Skolan är vackert belägen och ligger 100 km söder om Vasa. Närmaste stad är Kristinestad med ca 7000 innevånare.

Innehåll

Centrala ämnen är: ensemble, liveframträdanden, inspelningar, musikteori, branschkunskap, rytmik, stilkännedom, musikanalys och praktiskt arbete samt personlig instrumentundervisning

Tillvalsämnen: Notskrivningsprogrammet Sibelius

Läroplanen för linjen hittar du här

Jag har också studerat i Axxell Lappfjärd


Detailed information

Course name

Musiklinjen

Location

Lappfjärdsvägen 765
64300 Lappfjärd

Course Type

Folkhighschool

Course language

Swedish

Scope

1-2 år. 36 veckor per läsår. 25 timmar undervisning per vecka

Start Date

20 Aug 2018

End Date

May 2019

Contact

Casper Sahlström
Lappfjärdsvägen 765, 64300 Lappfjärd
044-739 7208
casper.sahlstrom@axxell.fi

Charge

100€/vecka inkl. undervisning kost och logi i dubbelrum. 70€/vecka för undervisning samt lunch om man ordnar boende själv. Gemensamma konstnader för utflykter, konserter, turnéer, internet, skol-CD, m.m. 25€/termin Veckoslutsavgift för boende på internatet är 20€/vecka.

Miscellaneous

Inträdeskrav

grundskola

Studiesocial status

Studerande kan söka studiestöd och bostadstillägg

Mål

Eleven får en bra grund inom området och baskunskaper för vidare musikstudier eller ett berikat musikerliv.

Studerande kan avlägga examen inom huvudinstrument, musikteori och tonträffning enligt musikinstitutens fordringar (rytmmusik).

Axxell, Lappfjärd 2020: Stolt, stark och synlig genom Axxell Utbildning Ab

Målgrupp

Ungdomar och vuxna som vill utveckla sina kunskaper och färdigheter inom pop-, rock-, och jazzmusik

Litteratur

Litteratur kan köpas från skolan.

Material och utrustning

Personligt instrument

Utbildningsmiljö

Folkhögskoleutbildning dvs fri bildning.

30 internatsplatser. Teknisk utrustning enligt branschens krav och moderna utrymmen. Bl.a. ny toppmodern inspelningsstudio med två kontrollrum.

Annullering

Axxell Lappfjärd förbehåller sig rätten att vid lågt sökarantal till någon av våra linjer ordna utbildningen som sammanslagna linjer eller att inhibera linjer.

Övrigt

På andra stadiets musikutbildning tillgodoräknas vissa av musiklinjens undervisningsämnen efter godkänt inträdesförhör.

Course name

Musiklinjen

Location

Axxell i
Axxell i

Lappfjärdsvägen 765
64300 Lappfjärd<()

Course Type

Folkhighschool

Course language

Swedish

Scope

1-2 år. 36 veckor per läsår. 25 timmar undervisning per vecka

Start Date

20 Aug 2018

End Date

May 2019

Contactperson

Casper Sahlström
Lappfjärdsvägen 765, 64300 Lappfjärd
044-739 7208
casper.sahlstrom@axxell.fi

Förklaring

100€/vecka inkl. undervisning kost och logi i dubbelrum. 70€/vecka för undervisning samt lunch om man ordnar boende själv. Gemensamma konstnader för utflykter, konserter, turnéer, internet, skol-CD, m.m. 25€/termin Veckoslutsavgift för boende på internatet är 20€/vecka.

Miscellaneous

Inträdeskrav

grundskola

Studiesocial status

Studerande kan söka studiestöd och bostadstillägg

Mål

Eleven får en bra grund inom området och baskunskaper för vidare musikstudier eller ett berikat musikerliv.

Studerande kan avlägga examen inom huvudinstrument, musikteori och tonträffning enligt musikinstitutens fordringar (rytmmusik).

Axxell, Lappfjärd 2020: Stolt, stark och synlig genom Axxell Utbildning Ab

Målgrupp

Ungdomar och vuxna som vill utveckla sina kunskaper och färdigheter inom pop-, rock-, och jazzmusik

Litteratur

Litteratur kan köpas från skolan.

Material och utrustning

Personligt instrument

Utbildningsmiljö

Folkhögskoleutbildning dvs fri bildning.

30 internatsplatser. Teknisk utrustning enligt branschens krav och moderna utrymmen. Bl.a. ny toppmodern inspelningsstudio med två kontrollrum.

Annullering

Axxell Lappfjärd förbehåller sig rätten att vid lågt sökarantal till någon av våra linjer ordna utbildningen som sammanslagna linjer eller att inhibera linjer.

Övrigt

På andra stadiets musikutbildning tillgodoräknas vissa av musiklinjens undervisningsämnen efter godkänt inträdesförhör.

Course name

Musiklinjen

Location

Lappfjärdsvägen 765
64300 Lappfjärd

Course Type

Folkhighschool

Course language

Swedish

Scope

1-2 år. 36 veckor per läsår. 25 timmar undervisning per vecka

Start Date

20 Aug 2018

End Date

May 2019

Contactperson

Casper Sahlström
Lappfjärdsvägen 765, 64300 Lappfjärd
044-739 7208
casper.sahlstrom@axxell.fi

Charge

100€/vecka inkl. undervisning kost och logi i dubbelrum. 70€/vecka för undervisning samt lunch om man ordnar boende själv. Gemensamma konstnader för utflykter, konserter, turnéer, internet, skol-CD, m.m. 25€/termin Veckoslutsavgift för boende på internatet är 20€/vecka.

Miscellaneous

Inträdeskrav

grundskola

Studiesocial status

Studerande kan söka studiestöd och bostadstillägg

Mål

Eleven får en bra grund inom området och baskunskaper för vidare musikstudier eller ett berikat musikerliv.

Studerande kan avlägga examen inom huvudinstrument, musikteori och tonträffning enligt musikinstitutens fordringar (rytmmusik).

Axxell, Lappfjärd 2020: Stolt, stark och synlig genom Axxell Utbildning Ab

Målgrupp

Ungdomar och vuxna som vill utveckla sina kunskaper och färdigheter inom pop-, rock-, och jazzmusik

Litteratur

Litteratur kan köpas från skolan.

Material och utrustning

Personligt instrument

Utbildningsmiljö

Folkhögskoleutbildning dvs fri bildning.

30 internatsplatser. Teknisk utrustning enligt branschens krav och moderna utrymmen. Bl.a. ny toppmodern inspelningsstudio med två kontrollrum.

Annullering

Axxell Lappfjärd förbehåller sig rätten att vid lågt sökarantal till någon av våra linjer ordna utbildningen som sammanslagna linjer eller att inhibera linjer.

Övrigt

På andra stadiets musikutbildning tillgodoräknas vissa av musiklinjens undervisningsämnen efter godkänt inträdesförhör.
Contact

Casper Sahlström
Lappfjärdsvägen 765, 64300 Lappfjärd
044-739 7208
casper.sahlstrom@axxell.fi


Application process

Man kan ansökan när som helst. Det finns ännu lediga studieplatser som fylls upp i den ordning som ansökningarna kommer in till skolan. Ansökan görs elektroniskt via hemsidan.

Antagningsintervjuer hålls år 2018 veckorna 22 och 23, samt 31 och 32.

Intervjun är till för att informera om linjernas innehåll, kartlägga din nivå, dina önskemål och för att på bästa möjliga sätt planera din studietid på skolan. Du gör en kort skriftlig musikteoridel för att kartlägga din nivå och framför en sång eller kort stycke på huvudinstrument.

Läsåret omfattar 36 studieveckor. Du kan ansöka om statligt studiestöd för heltidsstudier. Blanketten fås från FPA eller deras hemsida www.kela.fi. Vi på kansliet kan också hjälpa till med studiestödsblanketten

Utbildningens förverkligande är beroende av gruppens storlek (se under Övrigt).

Ansökan

Fyll i den elektroniska ansökningsblanketten nedan för att söka till utbildningen. Vi kontaktar dig så fort som möjligt, senast då ansökningstiden gått ut. Observera att då du trycker på skicka skall du komma till en sida med meddelandet ”Din ansökan lyckades”. Du får också ett e-post meddelande till den e-post adress du meddelat i blanketten. Om någondera av dessa uteblir har din ansökan inte lyckats, prova då på nytt eller kontakta oss på axxell@axxell.fi.

This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
Text to Identify Refresh CAPTCHA Refresh CAPTCHA