Course:
Musikproduktionslinjen

Utbildning

Du studerar musikproduktion i ett eller två år. Linjen bygger på två ungefär lika stora delar där den ena delen är låtskrivning och den andra är produktion/mixning/mastering. Musikproducenterna har ett antal egna mindre produktionsrum med utrustning för produktioner ”in the box” men även tillgång till två studios med möjlighet till större multitracksessioner med akustiska instrument. Huvudlärare är Kenneth Nordman som bl.a. studerat musikproduktion vid Örebro Universitet. Vi använder främst Mac-datorer med programmet Logic som mjukvara men bekantar oss också med ProTools och andra aktuella program och plugins inom området. Du får goda möjligheter att utveckla och producera din egen musik och lär dig metoder för att få din musik att låta bättre. Varje år får eleverna visa upp sina produktioner i samband med konserter på folkhögskolan, i närregionen, på mässor och i skolor. Vi deltar även i olika musikprojekt och samarbetar med olika musikaktörer och utbildningar i Finland och Sverige. Skolan ordnar workshops med kända artister och gästföreläsare. Vi har även samarbete med ett publishingföretag så att du får chans att visa upp och få feedback på dina produktioner.

Om du har intresse och engagemang så har vi de resurser som behövs för att du skall kunna utvecklas och lyckas! Kom till Axxell, Lappfjärd för en lärorik och kreativ studietid. Skolan är vackert belägen och ligger 100 km söder om Vasa. Närmaste stad är Kristinestad med ca 7000 innevånare.

Innehåll

På musikproduktionslinjen studerar du låtskrivning, textförfattande, ljudteknik, mixning, mastering, produktion av eget material, remix, produktion av material inom olika musikstilar, organisationskunskap (teosto, gramex, förlagsrättigheter m.m.) och branschkännedom. 

Målet är att den studerande får kunskap om musikproduktion enligt branschens krav och förutsättningar. Möjlighet att få dina produktioner publicerade på musikmarknaden. Studerande kan avlägga examen inom huvudinstrument, musikteori och tonträffning enligt musikinstitutens fordringar (rytmmusik). Linjen passar ungdomar och vuxna som vill utveckla sina kunskaper inom musikproduktion. Förutom musikproduktionslinjens ämnen läser du också allmänna ämnen, tillsammans med övriga linjer, som musikteori, rytm, musikhistoria och musikanalys.

Läroplanen för linjen hittar du här

Jag har också studerat i Axxell Lappfjärd


Detailed information

Course name

Musikproduktionslinjen

Location

Lappfjärdsvägen 765
64300 Lappfjärd

Course Type

Folkhighschool

Course language

Swedish

Start Date

20 Aug 2018

End Date

May 2019

Contact

Kenneth Nordman
Lappfjärdsvägen 765, 64300 Lappfjärd
044-739 7210
kenneth.nordman@axxell.fi

Charge

100€ per vecka inkluderar undervisning, kost och logi i dubbelrum 70€ per vecka inkluderar undervisning lunch. Ordnar boende själv. 25€ per termin för gemensamma kostnader: resor, konserter, turnéer, internet, skol-CD m.m. Veckoslutsavgift för boende på internatet är 20€/vecka.

Miscellaneous

Du blir också involverad i olika projekt och jobbar i perioder tillsammans med ljudtekniklinjen och musiklinjen. Du kommer också att jobba med ljudteknikerna i skolan inspelningsstudio.

På andra stadiets musikutbildning tillgodoräknas vissa av musiklinjens undervisningsämnen efter godkänt inträdesförhör.

Litteratur

Litteratur kan köpas från skolan.

Material och utrustning

Personligt instrument, egen lagringsenhet: extern hårdskiva.

Utbildningsmiljö

30 internatsplatser. Teknisk utrustning enligt branschens krav och moderna utrymmen. Ny toppmodern inspelningsstudio med två kontrollrum. Konsertlokaler i Österbotten

Studiesocial status

Studerande kan söka studiestöd och bostadstillägg

Annullering

Axxell Lappfjärd förbehåller sig rätten att vid lågt sökarantal till någon av våra linjer ordna utbildningen som sammanslagna linjer eller att inhibera linjen.

Course name

Musikproduktionslinjen

Location

Axxell i
Axxell i

Lappfjärdsvägen 765
64300 Lappfjärd<()

Course Type

Folkhighschool

Course language

Swedish

Start Date

20 Aug 2018

End Date

May 2019

Contactperson

Kenneth Nordman
Lappfjärdsvägen 765, 64300 Lappfjärd
044-739 7210
kenneth.nordman@axxell.fi

Förklaring

100€ per vecka inkluderar undervisning, kost och logi i dubbelrum 70€ per vecka inkluderar undervisning lunch. Ordnar boende själv. 25€ per termin för gemensamma kostnader: resor, konserter, turnéer, internet, skol-CD m.m. Veckoslutsavgift för boende på internatet är 20€/vecka.

Miscellaneous

Du blir också involverad i olika projekt och jobbar i perioder tillsammans med ljudtekniklinjen och musiklinjen. Du kommer också att jobba med ljudteknikerna i skolan inspelningsstudio.

På andra stadiets musikutbildning tillgodoräknas vissa av musiklinjens undervisningsämnen efter godkänt inträdesförhör.

Litteratur

Litteratur kan köpas från skolan.

Material och utrustning

Personligt instrument, egen lagringsenhet: extern hårdskiva.

Utbildningsmiljö

30 internatsplatser. Teknisk utrustning enligt branschens krav och moderna utrymmen. Ny toppmodern inspelningsstudio med två kontrollrum. Konsertlokaler i Österbotten

Studiesocial status

Studerande kan söka studiestöd och bostadstillägg

Annullering

Axxell Lappfjärd förbehåller sig rätten att vid lågt sökarantal till någon av våra linjer ordna utbildningen som sammanslagna linjer eller att inhibera linjen.

Course name

Musikproduktionslinjen

Location

Lappfjärdsvägen 765
64300 Lappfjärd

Course Type

Folkhighschool

Course language

Swedish

Start Date

20 Aug 2018

End Date

May 2019

Contactperson

Kenneth Nordman
Lappfjärdsvägen 765, 64300 Lappfjärd
044-739 7210
kenneth.nordman@axxell.fi

Charge

100€ per vecka inkluderar undervisning, kost och logi i dubbelrum 70€ per vecka inkluderar undervisning lunch. Ordnar boende själv. 25€ per termin för gemensamma kostnader: resor, konserter, turnéer, internet, skol-CD m.m. Veckoslutsavgift för boende på internatet är 20€/vecka.

Miscellaneous

Du blir också involverad i olika projekt och jobbar i perioder tillsammans med ljudtekniklinjen och musiklinjen. Du kommer också att jobba med ljudteknikerna i skolan inspelningsstudio.

På andra stadiets musikutbildning tillgodoräknas vissa av musiklinjens undervisningsämnen efter godkänt inträdesförhör.

Litteratur

Litteratur kan köpas från skolan.

Material och utrustning

Personligt instrument, egen lagringsenhet: extern hårdskiva.

Utbildningsmiljö

30 internatsplatser. Teknisk utrustning enligt branschens krav och moderna utrymmen. Ny toppmodern inspelningsstudio med två kontrollrum. Konsertlokaler i Österbotten

Studiesocial status

Studerande kan söka studiestöd och bostadstillägg

Annullering

Axxell Lappfjärd förbehåller sig rätten att vid lågt sökarantal till någon av våra linjer ordna utbildningen som sammanslagna linjer eller att inhibera linjen.
Contact

Kenneth Nordman
Lappfjärdsvägen 765, 64300 Lappfjärd
044-739 7210
kenneth.nordman@axxell.fi


Application process

Man kan ansökan när som helst. Det finns ännu lediga studieplatser som fylls upp i den ordning som ansökningarna kommer in till skolan. Ansökan görs elektroniskt via hemsidan.

Antagningsintervjuer hålls år 2018 veckorna 22 och 23, samt vecka 31 och 32.

Intervjun är till för att informera om linjernas innehåll, kartlägga din nivå, dina önskemål och för att på bästa möjliga sätt planera din studietid på skolan. Du gör en skriftlig musikteoridel för att kartlägga din nivå, och visar upp en egen produktion/låt antingen nedskrivet, live eller inspelat (CD, Mp3 eller på Web).

Läsåret omfattar 36 studieveckor. Du kan ansöka om statligt studiestöd för heltidsstudier. Blanketten fås från FPA eller deras hemsida www.kela.fi. Vi på kansliet kan också hjälpa till med studiestödsblanketten

Utbildningens förverkligande är beroende av gruppens storlek (se under Övrigt).

Ansökan

Fyll i den elektroniska ansökningsblanketten nedan för att söka till utbildningen. Vi kontaktar dig så fort som möjligt, senast då ansökningstiden gått ut. Observera att då du trycker på skicka skall du komma till en sida med meddelandet ”Din ansökan lyckades”. Du får också ett e-post meddelande till den e-post adress du meddelat i blanketten. Om någondera av dessa uteblir har din ansökan inte lyckats, prova då på nytt eller kontakta oss på axxell@axxell.fi.

This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
Text to Identify Refresh CAPTCHA Refresh CAPTCHA