Utbildning:
Grundkurs i garvning med gamla metoder

Utbildning

Under kursen kommer studerande att fördjupa sina kunskaper inom traditionella skinngarvningsmetoder samt om vidarebehandling av skinn. Dessutom ingår förädling av skinn till traditionella produkter.

Under kursen hålls i medeltal drygt en närstudievecka i månaden på Axxell Brusaby, Kimito, därtill tillkommer distansstudier. Närstudietillfällen ordnas onsdag, alternativt torsdag, till söndag. På vardagar kl 16-21, lördag 10-17 och söndag 10-16.

Som lärare på kursen fungerar Hanna Nore.

Innehåll

Utbildningen är indelad i 10 kurser.

Utbildningen omfattar totalt 250h närstudier och 100h distansarbete. Dessutom kan deltagarna få handledning i sitt eget arbete. Följande kurser ingår i utbildningen:

  1. Fårskinnsgarvning
  2. Vidarebehandling av fårskinn
  3. Barkgarvat läder
  4. Garvning av fiskskinn
  5. Hjärngarvat läder
  6. Ben- och hornarbete
  7. Hud- och pälssömnad
  8. Färdigställande, infettning och uppmjukning av de växtgarvade produkterna
  9. Garvning av smådjur
  10. Förberedelse för slututställning

Hållbar utveckling ingår i alla kurser som en naturlig del. Alla skinn behandlas med traditionella metoder och endast naturprodukter används vid garvning och annan behandling av skinn.

Material och utrustning

Eventuellt eget skinn om du har.

Vårens närstudier är:

13 - 17.4.2016

25 - 29.5.2016

Sommarlov

Före sommarlovet kommer info om höstens tidsplan.


Utbildningens detaljinformation

Utbildningens namn

Grundkurs i garvning med gamla metoder

Adress där utbildning ordnas

Brusabyvägen 2
25700 Kimito

Utbildningens typ

Folkhögskoleutbildning

Utbildningsspråk

Svenska

Finska

Startdatum

13 apr 2016

Sista ansökan

16 mar 2016

Kontaktperson

Hanna Nore
Brusabyvägen 2, 25700 Kimito
044 739 7301
hanna.nore@axxell.fi

Kostnad

Kostnad för utbildningen är 700€ (faktureras i två rater). Materialkostnad: 50 - 100€ beroende på om du har eget skinn.

Övrigt

Meddela om logibehov (internatboende, 15€ per natt i dubbelrum, ta med egna lakan!) i samband med ansökan till Nina Nybondas, nina.nybondas@axxell.fi

Utbildningens namn

Grundkurs i garvning med gamla metoder

Adress där utbildning ordnas

Axxell i Kimito
Axxell i Kimito

Brusabyvägen 2
25700 Kimito<() Kimito

Utbildningens typ

Folkhögskoleutbildning

Utbildningsspråk

Finska

Omfattning

Startdatum

13 apr 2016

Sista ansökan

16 mar 2016

Kontaktperson

Hanna Nore
Brusabyvägen 2, 25700 Kimito
044 739 7301
hanna.nore@axxell.fi

Förklaring

Kostnad för utbildningen är 700€ (faktureras i två rater). Materialkostnad: 50 - 100€ beroende på om du har eget skinn.

Övrigt

Meddela om logibehov (internatboende, 15€ per natt i dubbelrum, ta med egna lakan!) i samband med ansökan till Nina Nybondas, nina.nybondas@axxell.fi

Utbildningens namn

Grundkurs i garvning med gamla metoder

Adress där utbildning ordnas

Brusabyvägen 2
25700 Kimito

Utbildningens typ

Folkhögskoleutbildning

Utbildningsspråk

Finska

Omfattning

Startdatum

13 apr 2016

Sista ansökan

16 mar 2016

Kontaktperson

Hanna Nore
Brusabyvägen 2, 25700 Kimito
044 739 7301
hanna.nore@axxell.fi

Kostnad

Kostnad för utbildningen är 700€ (faktureras i två rater). Materialkostnad: 50 - 100€ beroende på om du har eget skinn.

Övrigt

Meddela om logibehov (internatboende, 15€ per natt i dubbelrum, ta med egna lakan!) i samband med ansökan till Nina Nybondas, nina.nybondas@axxell.fi
Kontaktperson

Hanna Nore
Brusabyvägen 2, 25700 Kimito
044 739 7301
hanna.nore@axxell.fi


Ansökningsförfarande

Fyll i den elektroniska ansökningsblanketten nedan senast 16 mars 2016.

Ansökan

Fyll i den elektroniska ansökningsblanketten nedan för att söka till utbildningen. Vi kontaktar dig så fort som möjligt, senast då ansökningstiden gått ut. Observera att då du trycker på skicka skall du komma till en sida med meddelandet ”Din ansökan lyckades”. Du får också ett e-post meddelande till den e-post adress du meddelat i blanketten. Om någondera av dessa uteblir har din ansökan inte lyckats, prova då på nytt eller kontakta oss på axxell@axxell.fi.

Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Text to Identify Refresh CAPTCHA Refresh CAPTCHA