Course:
Närvårdare - Grundexamen inom social- och hälsovård (arbetskraftsutbildning)

Utbildning

Axxell startar en ny närvårdarutbildning 16 april 2018 i samarbete med Nylands TE-byrå! Utbildningen ordnas i Esbo, i Axxells utrymmen på Kalkåkersvägen 4, 02650 Esbo. 

Grundexamen inom social- och hälsovård ger dig möjlighet till ett brett arbetsfält med kontakt till människor i olika åldrar och livssituationer.

I de yrkesinriktade studierna lär du dig bl.a. om människans utveckling, människokroppens uppbyggnad och funktion, människans grundläggande behov, social- och hälsovårdens strukturer och verksamhetsområden, läkemedelshantering samt vård och rehabilitering. Kompetensområdet som erbjuds är Vård och fostran av barn och unga. Examen ger dig rätt att utöva närvårdaryrket och ger även en grund för fortsatta studier vid högre utbildning.

Innehåll

Studiernas längd är totalt 180 kompetenspoäng. Yrkesstudierna indelas i grundstudier (55 kp) och kompetensområde (75 kp+15 kp), övrigt är gemensamma ämnen.

Grundstudierna omfattar 2 examensdelar och förverkligas som närstudier, distansstudier och inlärning i arbete. Närstudierna infaller tre dagar per vecka. Inlärning i arbete ordnas på arbetsplatser inom social- och hälsovården.

Krav på hälsa och funktionsförmåga

Enligt lagen om yrkesutbildning(531/2017) kan en studerandes hälsotillstånd eller ett tidigare beslut om indragning av studierätt påverka/hindra antagning som studerande vid Axxell inom social- och hälsovårdsbranschen, pedagogisk verksamhet och handledning och sjöfart. De hälsokrav som gäller respektive bransch samt bestämmelser om indragning av studierätten hittar du här.

Studerande som antagits till utbildning inom social- och hälsovårdsbranschen eller pedagogisk verksamhet och handledning skall på begäran visa upp ett utdrag ur straffregistret inför inlärning i arbete-perioder där de i väsentlig grad kommer i kontakt med minderåriga. Utdrag ur straffregistret uppvisas åt handledande läraren.


Detailed information

Course name

Närvårdare - Grundexamen inom social- och hälsovård (arbetskraftsutbildning)

Location

Utbildningen ordnas i Axxells utrymmen i Esbo

Kalkåkersvägen 4
02650 Esbo

Course Type

Adult Education and Training

Labourpolicy education

Course language

Swedish

Start Date

16 Apr 2018

Last day to apply

30 Mar 2018

Contact

Johanna Lind

044-739 7441
johanna.lind@axxell.fi

Charge

Utbildningen är gratis

Course name

Närvårdare - Grundexamen inom social- och hälsovård (arbetskraftsutbildning)

Location

Utbildningen ordnas i Axxells utrymmen i Esbo

Axxell i
Axxell i

Kalkåkersvägen 4
02650 Esbo<()

Course Type

Adult Education and Training

Labourpolicy education

Course language

Swedish

Start Date

16 Apr 2018

Last day to apply

30 Mar 2018

Contactperson

Johanna Lind

044-739 7441
johanna.lind@axxell.fi

Förklaring

Utbildningen är gratis

Course name

Närvårdare - Grundexamen inom social- och hälsovård (arbetskraftsutbildning)

Location

Utbildningen ordnas i Axxells utrymmen i Esbo

Kalkåkersvägen 4
02650 Esbo

Course Type

Adult Education and Training

Labourpolicy education

Course language

Swedish

Start Date

16 Apr 2018

Last day to apply

30 Mar 2018

Contactperson

Johanna Lind

044-739 7441
johanna.lind@axxell.fi

Charge

Utbildningen är gratisContact

Johanna Lind

044-739 7441
johanna.lind@axxell.fi


Application process

Ansökan pågår 1.2-30.3.2018 på adressen www.mol.fi. Du kan söka till utbildningen via arbets- & näringsbyrån eller fylla i ansökan på internet, anvisning på adressen www.mol.fi. Utbildningens nummer är 677607.

Fyll noggrant i motivering varför du vill delta i utbildningen; preliminära valet sker utgående från det. Slutliga valet görs efter personlig intervju.

Du kan följa behandlingen av din utbildningsansökan i internet: www.mol.fi/elektronisk kundtjänst -> läget för mina utbildningsansökningar. För att erhålla tjänsten behövs nätbankkod eller chipförsett personkort.