Course:
Närvårdare - Grundexamen inom social- och hälsovård (Ekenäs)

Utbildning

Är du intresserad av att få en god grundutbildning inom social- och hälsovårdsbranschen? Vill du i framtiden jobba med människor i behov av vård och omsorg av olika slag? Svarar du ja, så ska du söka till oss! Vi utbildar närvårdare.

Grundexamen inom social- och hälsovård ger dig möjlighet till ett brett arbetsfält med kontakt till människor i olika åldrar och livssituationer.

I de yrkesinriktade studierna lär du dig bl.a. om människans utveckling, människokroppens uppbyggnad och funktion, människans grundläggande behov, social- och hälsovårdens strukturer och verksamhetsområden, läkemedelshantering samt vård och rehabilitering. I utbildningsprogrammen fördjupar du dina kunskaper enligt eget intresse. Utbildningsprogrammen kan väljas bland 10 olika, varav vi erbjuder 2-3 alternativ varje år. Examen ger dig rätt att utöva närvårdaryrket och ger en grund för fortsatta studier vid högre utbildning.

Innehåll

Studiernas omfattning är 180 kompetenspoäng (kp). Studierna delas i grundstudier och valfritt utbildningsprogram. I praktiken betyder det 2 år grundstudier och 1 år utbildningsprogram. Om du är student eller har tidigare yrkesexamen blir studietiden kortare.

Studierna består av praktiska övningar, föreläsningar, projektarbeten och inlärning i arbete. Inlärning i arbete sker på daghem, åldringshem, bäddavdelningar, vård i hemmet, rehabiliteringsenheter och/eller mental- och missbrukar enheter.

Studerandes kunskaper bedöms genom tentamen (även praktiska), grupparbeten, närvaro och yrkesprov. Yrkesproven görs under inlärning i arbete perioden och är 5-7 till antalet.

Utbildningen är gratis men vissa material- och litteratur kostnader ingår. Lunch serveras på restaurang Smakis och är gratis genom att visa upp FPA-kortet. För inlärning i arbete perioden behövs arbetsskor som studerande själv skaffar.

Studieförmåner, såsom studiestöd och skolresestöd sökes via FPA (www.fpa.fi).

Läroplanen för närvårdare


Detailed information

Course name

Närvårdare - Grundexamen inom social- och hälsovård (Ekenäs)

Location

Raseborgsvägen 9
10600 Ekenäs

Course Type

Vocational Education and Training

Course language

Swedish

Scope

180 kompetenspoäng

Start Date

August 2017

Contact

Johanna Lind, utbildningsledare
Raseborgsvägen 9, 10600 Ekenäs
0290 01 7441
johanna.lind@axxell.fi

Charge

Utbildningen är gratis, materialkostnader såsom pennor, gummi, pärm, papper, böcker tillkommer.

Miscellaneous

Inträdeskrav

Godkänt urvalsprov och läkarintyg. Enligt Lagen om Yrkesutbildning (630/1998) kan en studerandes hälsotillstånd eller ett tidigare beslut om indragning av studierätt påverka/hindra antagning som studerande vid Axxell. De hälsokrav som gäller för social- och hälsovårdsbransch samt bestämmelserna om indragning av studierätten hittar du under övrigt nedan. Studerande som antagits till utbildning inom social- och hälsovårdsbranschen eller ungdoms- och fritidsinstruktion skall på begäran visa upp ett utdrag ur straffregistret inför inlärning i arbete-perioder där de i väsentlig grad kommer i kontakt med minderåriga. Utdrag ur straffregistret uppvisas åt handledande läraren.

Hälsofaktorerna som kan påverka antagningen som studerande

Studiesocial status

Studiestöd

Examinationsform

Utvärderingen sker t.ex. genom tentamen, seminarier, grupparbeten, skriftliga uppgifter osv. Studeranden skall visa sitt praktiska kunnande i yrkesprov

 

Course name

Närvårdare - Grundexamen inom social- och hälsovård (Ekenäs)

Location

Axxell i
Axxell i

Raseborgsvägen 9
10600 Ekenäs<()

Course Type

Vocational Education and Training

Course language

Swedish

Scope

180 kompetenspoäng

Start Date

August 2017

Contactperson

Johanna Lind, utbildningsledare
Raseborgsvägen 9, 10600 Ekenäs
0290 01 7441
johanna.lind@axxell.fi

Förklaring

Utbildningen är gratis, materialkostnader såsom pennor, gummi, pärm, papper, böcker tillkommer.

Miscellaneous

Inträdeskrav

Godkänt urvalsprov och läkarintyg. Enligt Lagen om Yrkesutbildning (630/1998) kan en studerandes hälsotillstånd eller ett tidigare beslut om indragning av studierätt påverka/hindra antagning som studerande vid Axxell. De hälsokrav som gäller för social- och hälsovårdsbransch samt bestämmelserna om indragning av studierätten hittar du under övrigt nedan. Studerande som antagits till utbildning inom social- och hälsovårdsbranschen eller ungdoms- och fritidsinstruktion skall på begäran visa upp ett utdrag ur straffregistret inför inlärning i arbete-perioder där de i väsentlig grad kommer i kontakt med minderåriga. Utdrag ur straffregistret uppvisas åt handledande läraren.

Hälsofaktorerna som kan påverka antagningen som studerande

Studiesocial status

Studiestöd

Examinationsform

Utvärderingen sker t.ex. genom tentamen, seminarier, grupparbeten, skriftliga uppgifter osv. Studeranden skall visa sitt praktiska kunnande i yrkesprov

 

Course name

Närvårdare - Grundexamen inom social- och hälsovård (Ekenäs)

Location

Raseborgsvägen 9
10600 Ekenäs

Course Type

Vocational Education and Training

Course language

Swedish

Scope

180 kompetenspoäng

Start Date

August 2017

Contactperson

Johanna Lind, utbildningsledare
Raseborgsvägen 9, 10600 Ekenäs
0290 01 7441
johanna.lind@axxell.fi

Charge

Utbildningen är gratis, materialkostnader såsom pennor, gummi, pärm, papper, böcker tillkommer.

Miscellaneous

Inträdeskrav

Godkänt urvalsprov och läkarintyg. Enligt Lagen om Yrkesutbildning (630/1998) kan en studerandes hälsotillstånd eller ett tidigare beslut om indragning av studierätt påverka/hindra antagning som studerande vid Axxell. De hälsokrav som gäller för social- och hälsovårdsbransch samt bestämmelserna om indragning av studierätten hittar du under övrigt nedan. Studerande som antagits till utbildning inom social- och hälsovårdsbranschen eller ungdoms- och fritidsinstruktion skall på begäran visa upp ett utdrag ur straffregistret inför inlärning i arbete-perioder där de i väsentlig grad kommer i kontakt med minderåriga. Utdrag ur straffregistret uppvisas åt handledande läraren.

Hälsofaktorerna som kan påverka antagningen som studerande

Studiesocial status

Studiestöd

Examinationsform

Utvärderingen sker t.ex. genom tentamen, seminarier, grupparbeten, skriftliga uppgifter osv. Studeranden skall visa sitt praktiska kunnande i yrkesprov

 
Contact

Johanna Lind, utbildningsledare
Raseborgsvägen 9, 10600 Ekenäs
0290 01 7441
johanna.lind@axxell.fi


Application process

Det är möjligt att inleda studier under pågående läsår ända fram till period 4 som inleds i början av februari. Kontakta enheten för mera information om lediga studieplatser.

Ungdomar hänvisas att söka via den gemensamma ansökan till yrkes- och gymnasieutbildningen som ordnas under våren på webbsidan www.studieinfo.fi. Mera information om ansökningstider hittar du på www.axxell.fi/gea.

Test i svenska ordnas för dem som inte har svenska som modersmål. Studieplatsen är preliminär tills läkarintyg (T-intyg) uppvisats.