Course:
Närvårdare - Grundexamen inom social- och hälsovård

Utbildning

En ny närvårdarutbildning startar i Ekenäs 9 januari 2018!

Grundexamen inom social- och hälsovård ger dig möjlighet till ett brett arbetsfält med kontakt till människor i olika åldrar och livssituationer.

I de yrkesinriktade studierna lär du dig bl.a. om människans utveckling, människokroppens uppbyggnad och funktion, människans grundläggande behov, social- och hälsvårdens strukturer och verksamhetsområden, läkemedelshantering samt vård och rehabilitering. Efter avklarade grundstudier kan du välja det kompetensområde som intresserar dig mest. Kompetensområdet kan väljas bland 10 olika, varav vi erbjuder 2-3 alternativ varje år beroende av gruppens storlek. Examen ger dig rätt att utöva närvårdaryrket och ger även en grund för fortsatta studier vid högre utbildning.

Är du intresserad att studera via läroavtal kan du kontakta Klara Roos på läroavtalsbyrån, klara.roos@axxell.fi för vidare information.

Innehåll

Studierna indelas i grundstudier (50 sv) och valfritt kompetensområde (30 sv+10 sv)

Grundstudierna omfattar 3 examensdelar och förverkligas som närstudier, distansstudier och inlärning i arbete. Närstudierna infaller två  dagar under givna veckor. Inlärning i arbete ordnas på arbetsplatser inom social- och hälsovården.

Krav på hälsa och funktionsförmåga

Enligt lagen om Yrkesutbildning(630/1998) kan en studerandes hälsotillstånd eller ett tidigare beslut om indragning av studierätt påverka/hindra antagning som studerande vid Axxell inom följande branscher:

- Social- och hälsovårdsbranschen

- Ungdoms- och fritidsinstruktion

- Sjöfart

De hälsokrav som gäller respektive bransch samt bestämmelser om indragning av studierätten hittar du här.

Studerande som antagits till utbildning inom social- och hälsovårdsbranschen eller ungdoms- och fritidsinstruktion skall på begäran visa upp ett utdrag ur straffregistret inför inlärning i arbete-perioder där de i väsentlig grad kommer i kontakt med minderåriga. Utdrag ur straffregistret uppvisas åt handledande läraren.


Detailed information

Course name

Närvårdare - Grundexamen inom social- och hälsovård

Location

Raseborgsvägen 9
10600 Ekenäs

Course Type

Adult Education and Training

Course language

Swedish

Scope

120 sv

Start Date

09 Jan 2018

End Date

20 Dec 2019

Last day to apply

09 Nov 2017

Contact

Johanna Lind
Raseborgsvägen 9, 10600 Ekenäs
044-739 7441
johanna.lind@axxell.fi

Charge

De examensförberedande studierna är gratis

Miscellaneous

Utbildningen startar om det finns tillräckligt med sökande/intresserade

Examinationsform

Utvärdering sker t.ex. genom seminarier, grupparbeten, skriftliga uppgifter osv. Studerande utvärderas i examenstillfällen.

Mål

Grundexamen inom social- och hälsovård, närvårdare

Målgrupp

18 år fyllda som är intresserad av närvårdaryrket

Course name

Närvårdare - Grundexamen inom social- och hälsovård

Location

Axxell i
Axxell i

Raseborgsvägen 9
10600 Ekenäs<()

Course Type

Adult Education and Training

Course language

Swedish

Scope

120 sv

Start Date

09 Jan 2018

End Date

20 Dec 2019

Last day to apply

09 Nov 2017

Contactperson

Johanna Lind
Raseborgsvägen 9, 10600 Ekenäs
044-739 7441
johanna.lind@axxell.fi

Förklaring

De examensförberedande studierna är gratis

Miscellaneous

Utbildningen startar om det finns tillräckligt med sökande/intresserade

Examinationsform

Utvärdering sker t.ex. genom seminarier, grupparbeten, skriftliga uppgifter osv. Studerande utvärderas i examenstillfällen.

Mål

Grundexamen inom social- och hälsovård, närvårdare

Målgrupp

18 år fyllda som är intresserad av närvårdaryrket

Course name

Närvårdare - Grundexamen inom social- och hälsovård

Location

Raseborgsvägen 9
10600 Ekenäs

Course Type

Adult Education and Training

Course language

Swedish

Scope

120 sv

Start Date

09 Jan 2018

End Date

20 Dec 2019

Last day to apply

09 Nov 2017

Contactperson

Johanna Lind
Raseborgsvägen 9, 10600 Ekenäs
044-739 7441
johanna.lind@axxell.fi

Charge

De examensförberedande studierna är gratis

Miscellaneous

Utbildningen startar om det finns tillräckligt med sökande/intresserade

Examinationsform

Utvärdering sker t.ex. genom seminarier, grupparbeten, skriftliga uppgifter osv. Studerande utvärderas i examenstillfällen.

Mål

Grundexamen inom social- och hälsovård, närvårdare

Målgrupp

18 år fyllda som är intresserad av närvårdaryrketContact

Johanna Lind
Raseborgsvägen 9, 10600 Ekenäs
044-739 7441
johanna.lind@axxell.fi


Application process

Sista ansökningsdagen är 9 november. Om du har frågor kontakta Johanna Lind, johanna.lind@axxell.fi, 044 739 7441

För alla sökande ordnas obligatorisk personlig tillämpning på Raseborgsvägen 9, 10600 Ekenäs. Alla sökande kontaktas per e-post för att komma överens om närmare datum för intervju.

Vill du bara avlägga ett kompetensområde? Fyll i så fall i den elektroniska blanketten nedan och i fältet övrigt fyller du i vilket kompetensområde du skulle vilja avlägga. Vi hör av oss så fort som möjligt efter att vi fått din ansökan.