Course:
Närvårdare - Grundexamen inom social- och hälsovård (Pargas)

Utbildning

Grundexamen inom social- och hälsovård ger dig möjlighet till ett brett arbetsfält med kontakt till människor i olika åldrar och livssituationer.

I de yrkesinriktade studierna lär du dig bl.a. om människans utveckling, människokroppens uppbyggnad och funktion, människans grundläggande behov, social- och hälsovårdens strukturer och verksamhetsområden, läkemedelshantering samt vård och rehabilitering. I utbildningsprogrammen fördjupar du dina kunskaper enligt eget intresse. I Pargas erbjuds utbildningsprogrammet för sjukvård och omsorg. Du kan också välja bland de utbildningsprogram (10 olika) som erbjuds i Ekenäs. I Ekenäs erbjuder vi 2-3 alternativ varje år. Examen ger dig rätt att utöva närvårdaryrket och ger en grund för fortsatta studier vid högre utbildning.

Inträdeskrav

Godkänt urvalsprov och läkarintyg. Enligt Lagen om Yrkesutbildning (630/1998) kan en studerandes hälsotillstånd eller ett tidigare beslut om indragning av studierätt påverka/hindra antagning som studerande vid Axxell. De hälsokrav som gäller för social- och hälsovårdsbransch samt bestämmelserna om indragning av studierätten hittar du under övrigt nedan. Studerande som antagits till utbildning inom social- och hälsovårdsbranschen eller ungdoms- och fritidsinstruktion skall på begäran visa upp ett utdrag ur straffregistret inför inlärning i arbete-perioder där de i väsentlig grad kommer i kontakt med minderåriga. Utdrag ur straffregistret uppvisas åt handledande läraren. Hälsofaktorer som kan påverka antagning av studerande:

Enligt lagen om Yrkesutbildning(630/1998) kan en studerandes hälsotillstånd eller ett tidigare beslut om indragning av studierätt påverka/hindra antagning som studerande vid Axxell inom följande branscher:

  • Social- och hälsovårdsbranschen
  • Ungdoms- och fritidsinstruktion
  • Sjöfart

De hälsokrav som gäller respektive bransch samt bestämmelser om indragning av studierätten hittar du här.

Studerande som antagits till utbildning inom social- och hälsovårdsbranschen eller ungdoms- och fritidsinstruktion skall på begäran visa upp ett utdrag ur straffregistret inför inlärning i arbete-perioder där de i väsentlig grad kommer i kontakt med inderåriga. Utdrag ur straffregistret uppvisas åt handledande läraren.

Läroplanen för närvårdare


Detailed information

Course name

Närvårdare - Grundexamen inom social- och hälsovård (Pargas)

Location

Vapparvägen 4
21600 Pargas

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Scope

180 kompetenspoäng

Start Date

August 2014

End Date

May 2017

Contact

Susanne Lundström
Vapparvägen 4, 21600 Pargas
044 739 7236
susanne.lundstrom@axxell.fi

Charge

Utbildningen är gratis, materialkostnader såsom pennor, gummi, pärm, papper, böcker tillkommer.

Miscellaneous

 

 

Course name

Närvårdare - Grundexamen inom social- och hälsovård (Pargas)

Location

Axxell i Pargas
Axxell i Pargas

Vapparvägen 4
21600 Pargas<() Pargas

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Scope

180 kompetenspoäng

Start Date

August 2014

End Date

May 2017

Contactperson

Susanne Lundström
Vapparvägen 4, 21600 Pargas
044 739 7236
susanne.lundstrom@axxell.fi

Förklaring

Utbildningen är gratis, materialkostnader såsom pennor, gummi, pärm, papper, böcker tillkommer.

Miscellaneous

 

 

Course name

Närvårdare - Grundexamen inom social- och hälsovård (Pargas)

Location

Vapparvägen 4
21600 Pargas

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Scope

180 kompetenspoäng

Start Date

August 2014

End Date

May 2017

Contactperson

Susanne Lundström
Vapparvägen 4, 21600 Pargas
044 739 7236
susanne.lundstrom@axxell.fi

Charge

Utbildningen är gratis, materialkostnader såsom pennor, gummi, pärm, papper, böcker tillkommer.

Miscellaneous

 

 
Contact

Susanne Lundström
Vapparvägen 4, 21600 Pargas
044 739 7236
susanne.lundstrom@axxell.fi


Application process

Utbildningen har startat, det går inte längre att ansöka till utbildningen.