Course:
Yrkesexamen för odlingsträdgårdsmästare

Utbildning

Yrkesexamen för odlingsträdgårdsmästare inleds i september 2018. Utbildningen förverkligas i flerform och beräknas vara slutförd i september 2019. Utbildningen riktar sig till personer intresserade av att verkar som privatföretagare, arbetsledare eller som produktionsansvarig trädgårdsarbetare i växthusföretag och på friland. Närstudierna förverkligas i Esbo på Axxell, Överby.

Odlingsträdgårdsmästare är sakkuniga inom produktion av trädgårdsväxter. En odlingsträdgårdsmästare arbetar med frilands-, växthus-, frukt- och bärodling eller i plantskolor antingen som självständiga företagare eller anställda. Odlingsträdgårdsmästarnas arbete är naturnära, fysiskt ansträngande och delvis säsongbetonat. Som yrkeskunniga odlingsträdgårdsmästare behärskar du en mångsidig odling av trädgårdsväxter. I ditt arbete måste du kunna förena ekologisk och teknisk kunskap av många slag för att åstadkomma goda och högklassiga resultat.

Du kan marknadsföra dina kunskaper och det företag som du representerar samt dess produkter och tjänster. Du kan ansluta sig till olika nätverk, samarbeta och på ditt eget sätt fungera som konsumentrådgivare samt följa med branschens utveckling i Finland och internationellt.

Som företagare och chef kan du upprätthålla en god arbetsmiljö och fungera som arbetsplatshandledare. Du kan uppskatta kvaliteten på verksamheten och produktionen och utveckla dem utgående från kundresponsen.

 

Inför studier och examen

Vi börjar med att tillsammans med dig identifiera ditt kunnande och dina tidigare erfarenheter och jämför det med det kunnande som examen kräver. Ifall du har kunnande som krävs erkänns det eller så påvisar du det i ett yrkesprov. Det du ännu behöver lära dig inhämtar du i olika lärmiljöer både i skolan och ute i arbteslivet. Vi gör gemensamt upp en personlig utvecklingsplan för ditt kunnande där dina valda examensdelar också framgår. Du får handledning och stöd både i studierna och inför yrkesprov

Det är möjligt att studera på läroavtal. Kontakta läroavtalsbyrån vid Axxell, Klara Roos tfn 044 739 7359 eller klara.roos@axxell.fi.

 

Yrkesexamen för odlingsträdgårdsmästare innehåller en obligatorisk och sex valfria examensdelar:


Obligatorisk del:
   Skörd och produkthantering
Valfria delar:
   Frilandsodling
   Växthusproduktion
   Ekologisk produktion
   Produktutveckling och marknadsföring
   Företagsverksamhet
   Företagsamhet

För att få examen krävs att en obligatorisk och tre valfria examensdelar avläggs med godkänt vitsord. Om examinanden väljer företagsverksamhet får examen innehålla bara ett av alternativen Företagsverksamhet och Företagsamhet.


Detailed information

Course name

Yrkesexamen för odlingsträdgårdsmästare

Location

Inspektorsgränd 3
02940 Esbo

Course Type

Adult Education and Training

Course language

Swedish

Scope

40 sv

Start Date

18 Sep 2018

End Date

17 Sep 2019

Last day to apply

13 Aug 2018

Contact

Nina Sevelius

044-739 7658
nina.sevelius@axxell.fi

Price

400€

Course name

Yrkesexamen för odlingsträdgårdsmästare

Location

Axxell i
Axxell i

Inspektorsgränd 3
02940 Esbo<()

Course Type

Adult Education and Training

Course language

Swedish

Scope

40 sv

Start Date

18 Sep 2018

End Date

17 Sep 2019

Last day to apply

13 Aug 2018

Contactperson

Nina Sevelius

044-739 7658
nina.sevelius@axxell.fi

Price

400€

Course name

Yrkesexamen för odlingsträdgårdsmästare

Location

Inspektorsgränd 3
02940 Esbo

Course Type

Adult Education and Training

Course language

Swedish

Scope

40 sv

Start Date

18 Sep 2018

End Date

17 Sep 2019

Last day to apply

13 Aug 2018

Contactperson

Nina Sevelius

044-739 7658
nina.sevelius@axxell.fi

Price

400€Contact

Nina Sevelius

044-739 7658
nina.sevelius@axxell.fi


Application process

Fyll i den elektroniska blanketten nedan för att ansöka till utbildningen. Alla sökande kallas till personlig intervju.