Utbildning:
Specialyrkesexamen inom omsorgsarbete för utvecklingsstörda

Utbildning

Det arbete som utförs av personer som har avlagt specialyrkesexamen inom omsorgsarbete för utvecklingsstörda utgör en del av serviceverksamheten inom omsorgsarbetet för utvecklingsstörda. Arbetet är ansvarsfullt och omfattar helhetsmässigt genomförande och utveckling av stöd, handledning och vård till personer med utvecklingsstörning i en arbetsenhet inom den offentliga, privata eller tredje sektorn. 
Personer med utvecklingsstörning har i allmänhet behov av hjälp och stöd under hela sitt liv, vilket betyder att arbetsuppgifterna också rör alla skeden av levnadsloppet.

Utbildningen genomförs som flerforms-studier, med några närstudiedagar per termin.

Mål

Du utvecklar din arbetsskicklighet i att kunna planera och bedöma tjänster utifrån klienternas individuella livssituation och behov antingen självständigt eller som medlem av en mångprofessionell arbetsgrupp eller ett mångprofessionellt nätverk.

De som har avlagt specialyrkesexamen inom omsorgsarbete för utvecklingsstörda inför goda arbetsrutiner och klientorienterade tillvägagångssätt i sitt arbetslag och sina nätverk samt stärker de utvecklingsstörda personernas jämlikhet och delaktighet i sina olika miljöer.

Målgrupp

Utbildningen är riktad till dig som har en grundutbildning inom social- och/ eller hälsovårdsbranschen och ca fem års arbetserfarenhet inom området.

 


Utbildningens detaljinformation

Utbildningens namn

Specialyrkesexamen inom omsorgsarbete för utvecklingsstörda

Adress där utbildning ordnas

Bangatan 75
10300 Karis

Utbildningens typ

Vuxenutbildning

Utbildningsspråk

Svenska

Startdatum

02 feb 2016

Slutdatum

15 jun 2017

Sista ansökan

31 dec 2015

Kontaktperson

Carola Gröndahl
Bangatan 75, 10300 Karis
044 739 7622
carola.grondahl@axxell.fi

Pris

360€

Kostnad

360 euro + examensavgift 58 euro.

Övrigt

Krav

Enligt Lagen om Yrkesutbildning (630/1998) kan en studerandes hälsotillstånd eller ett tidigare beslut om indragning av studierätt påverka/hindra antagning som studerande vid Axxell inom följande branscher:

- Social- och hälsovårdsbranschen
- Ungdoms- och fritidsinstruktion
- Sjöfart

De hälsokrav som gäller respektive bransch samt bestämmelserna om indragning av studierätten hittar du här.

Studerande som antagits till utbildning inom social- och hälsovårdsbranschen eller ungdoms- och fritidsinstruktion skall på begäran visa upp ett utdrag ur straffregistret inför inlärning i arbete-perioder där de i väsentlig grad kommer i kontakt med minderåriga. Utdrag ur straffregistret uppvisas åt handledande läraren.

Villkor för avbokning gällande deltagaravgift för avgiftsbelagda utbildningar:

Ifall deltagandet i utbildningen avbokas senast en vecka (7 dagar) innan utbildningen startar, uppbärs inga extra kostnader. Därefter uppbärs en avgift på 50% av utbildningspriset.
Ifall studieplatsen avbokas samma dag som utbildningen inleds uppbärs hela deltagaravgiften.

Deltagaravgiften betalas inte tillbaka ifall den studerande avbryter utbildningen.

Utbildningens namn

Specialyrkesexamen inom omsorgsarbete för utvecklingsstörda

Adress där utbildning ordnas

Axxell i
Axxell i

Bangatan 75
10300 Karis<()

Utbildningens typ

Vuxenutbildning

Utbildningsspråk

Svenska

Startdatum

02 feb 2016

Slutdatum

15 jun 2017

Sista ansökan

31 dec 2015

Kontaktperson

Carola Gröndahl
Bangatan 75, 10300 Karis
044 739 7622
carola.grondahl@axxell.fi

Pris

360€

Förklaring

360 euro + examensavgift 58 euro.

Övrigt

Krav

Enligt Lagen om Yrkesutbildning (630/1998) kan en studerandes hälsotillstånd eller ett tidigare beslut om indragning av studierätt påverka/hindra antagning som studerande vid Axxell inom följande branscher:

- Social- och hälsovårdsbranschen
- Ungdoms- och fritidsinstruktion
- Sjöfart

De hälsokrav som gäller respektive bransch samt bestämmelserna om indragning av studierätten hittar du här.

Studerande som antagits till utbildning inom social- och hälsovårdsbranschen eller ungdoms- och fritidsinstruktion skall på begäran visa upp ett utdrag ur straffregistret inför inlärning i arbete-perioder där de i väsentlig grad kommer i kontakt med minderåriga. Utdrag ur straffregistret uppvisas åt handledande läraren.

Villkor för avbokning gällande deltagaravgift för avgiftsbelagda utbildningar:

Ifall deltagandet i utbildningen avbokas senast en vecka (7 dagar) innan utbildningen startar, uppbärs inga extra kostnader. Därefter uppbärs en avgift på 50% av utbildningspriset.
Ifall studieplatsen avbokas samma dag som utbildningen inleds uppbärs hela deltagaravgiften.

Deltagaravgiften betalas inte tillbaka ifall den studerande avbryter utbildningen.

Utbildningens namn

Specialyrkesexamen inom omsorgsarbete för utvecklingsstörda

Adress där utbildning ordnas

Bangatan 75
10300 Karis

Utbildningens typ

Vuxenutbildning

Utbildningsspråk

Svenska

Startdatum

02 feb 2016

Slutdatum

15 jun 2017

Sista ansökan

31 dec 2015

Kontaktperson

Carola Gröndahl
Bangatan 75, 10300 Karis
044 739 7622
carola.grondahl@axxell.fi

Pris

360€

Kostnad

360 euro + examensavgift 58 euro.

Övrigt

Krav

Enligt Lagen om Yrkesutbildning (630/1998) kan en studerandes hälsotillstånd eller ett tidigare beslut om indragning av studierätt påverka/hindra antagning som studerande vid Axxell inom följande branscher:

- Social- och hälsovårdsbranschen
- Ungdoms- och fritidsinstruktion
- Sjöfart

De hälsokrav som gäller respektive bransch samt bestämmelserna om indragning av studierätten hittar du här.

Studerande som antagits till utbildning inom social- och hälsovårdsbranschen eller ungdoms- och fritidsinstruktion skall på begäran visa upp ett utdrag ur straffregistret inför inlärning i arbete-perioder där de i väsentlig grad kommer i kontakt med minderåriga. Utdrag ur straffregistret uppvisas åt handledande läraren.

Villkor för avbokning gällande deltagaravgift för avgiftsbelagda utbildningar:

Ifall deltagandet i utbildningen avbokas senast en vecka (7 dagar) innan utbildningen startar, uppbärs inga extra kostnader. Därefter uppbärs en avgift på 50% av utbildningspriset.
Ifall studieplatsen avbokas samma dag som utbildningen inleds uppbärs hela deltagaravgiften.

Deltagaravgiften betalas inte tillbaka ifall den studerande avbryter utbildningen.Kontaktperson

Carola Gröndahl
Bangatan 75, 10300 Karis
044 739 7622
carola.grondahl@axxell.fi


Ansökningsförfarande

Ansökningstiden utgår 31.12.2015, fyll i den elektroniska ansökningsblanketten nedan.