Course:
Yrkesexamen inom omsorgsarbete för utvecklingsstörda (Karis)

Utbildning

Denna utbildning ger dig fördjupade kunskaper i utvecklingsstörning. Fokus ligger på handledning, planering, bedömning och vård av personer med utvecklingsstörning. Med denna examen kan du arbete inom boendeverksamhet, dagverksamhet och arbetsverksamhet för personer med utvecklingsstörning.

Närstudierna i den förberedande utbildningen sker 2 dagar per månad under tre terminers tid (7.9.2016 - 31.12.2017). För varje studerande uppgörs en personlig studieplan utgående från erfarenhet och kunskap. Tanken är att utbildningen är möjlig att genomföra vid sidan av det egna arbetet.

Närmare information om innehållet i utbildningen hittas under utbildningsstyrelsens hemsida http://www.oph.fi/lagar_och_anvisningar/laroplans-_och_examensgrunder/yrkesexamina_och_specialyrkesexamina.

Pris

450€ /termin samt kostnad för att delta i examenstillfälle 58 €

 


Detailed information

Course name

Yrkesexamen inom omsorgsarbete för utvecklingsstörda (Karis)

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Adult Education and Training

Course language

Swedish

Start Date

07 Sep 2016

End Date

31 Dec 2017

Contact

Carola Gröndahl
Bangatan 75, 10300 Karis
044 7397622
carola.grondahl@axxell.fi

Charge

150€ /termin samt kostnad för att delta i examenstillfälle 58 €

Miscellaneous

Krav

Enligt Lagen om Yrkesutbildning (630/1998) kan en studerandes hälsotillstånd eller ett tidigare beslut om indragning av studierätt påverka/hindra antagning som studerande vid Axxell inom följande branscher:

- Social- och hälsovårdsbranschen
- Ungdoms- och fritidsinstruktion
- Sjöfart

De hälsokrav som gäller respektive bransch samt bestämmelserna om indragning av studierätten hittar du här.

Studerande som antagits till utbildning inom social- och hälsovårdsbranschen eller ungdoms- och fritidsinstruktion skall på begäran visa upp ett utdrag ur straffregistret inför inlärning i arbete-perioder där de i väsentlig grad kommer i kontakt med minderåriga. Utdrag ur straffregistret uppvisas åt handledande läraren.

 

Villkor för avbokning gällande deltagaravgift för avgiftsbelagda utbildningar:

Ifall deltagandet i utbildningen avbokas senast en vecka (7 dagar) innan utbildningen startar, uppbärs inga extra kostnader. Därefter uppbärs en avgift på 50% av utbildningspriset.
Ifall studieplatsen avbokas samma dag som utbildningen inleds uppbärs hela deltagaravgiften.

Deltagaravgiften betalas inte tillbaka ifall den studerande avbryter utbildningen.

Course name

Yrkesexamen inom omsorgsarbete för utvecklingsstörda (Karis)

Location

Axxell i
Axxell i

Bangatan 75
10300 Karis<()

Course Type

Adult Education and Training

Course language

Swedish

Start Date

07 Sep 2016

End Date

31 Dec 2017

Contactperson

Carola Gröndahl
Bangatan 75, 10300 Karis
044 7397622
carola.grondahl@axxell.fi

Förklaring

150€ /termin samt kostnad för att delta i examenstillfälle 58 €

Miscellaneous

Krav

Enligt Lagen om Yrkesutbildning (630/1998) kan en studerandes hälsotillstånd eller ett tidigare beslut om indragning av studierätt påverka/hindra antagning som studerande vid Axxell inom följande branscher:

- Social- och hälsovårdsbranschen
- Ungdoms- och fritidsinstruktion
- Sjöfart

De hälsokrav som gäller respektive bransch samt bestämmelserna om indragning av studierätten hittar du här.

Studerande som antagits till utbildning inom social- och hälsovårdsbranschen eller ungdoms- och fritidsinstruktion skall på begäran visa upp ett utdrag ur straffregistret inför inlärning i arbete-perioder där de i väsentlig grad kommer i kontakt med minderåriga. Utdrag ur straffregistret uppvisas åt handledande läraren.

 

Villkor för avbokning gällande deltagaravgift för avgiftsbelagda utbildningar:

Ifall deltagandet i utbildningen avbokas senast en vecka (7 dagar) innan utbildningen startar, uppbärs inga extra kostnader. Därefter uppbärs en avgift på 50% av utbildningspriset.
Ifall studieplatsen avbokas samma dag som utbildningen inleds uppbärs hela deltagaravgiften.

Deltagaravgiften betalas inte tillbaka ifall den studerande avbryter utbildningen.

Course name

Yrkesexamen inom omsorgsarbete för utvecklingsstörda (Karis)

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Adult Education and Training

Course language

Swedish

Start Date

07 Sep 2016

End Date

31 Dec 2017

Contactperson

Carola Gröndahl
Bangatan 75, 10300 Karis
044 7397622
carola.grondahl@axxell.fi

Charge

150€ /termin samt kostnad för att delta i examenstillfälle 58 €

Miscellaneous

Krav

Enligt Lagen om Yrkesutbildning (630/1998) kan en studerandes hälsotillstånd eller ett tidigare beslut om indragning av studierätt påverka/hindra antagning som studerande vid Axxell inom följande branscher:

- Social- och hälsovårdsbranschen
- Ungdoms- och fritidsinstruktion
- Sjöfart

De hälsokrav som gäller respektive bransch samt bestämmelserna om indragning av studierätten hittar du här.

Studerande som antagits till utbildning inom social- och hälsovårdsbranschen eller ungdoms- och fritidsinstruktion skall på begäran visa upp ett utdrag ur straffregistret inför inlärning i arbete-perioder där de i väsentlig grad kommer i kontakt med minderåriga. Utdrag ur straffregistret uppvisas åt handledande läraren.

 

Villkor för avbokning gällande deltagaravgift för avgiftsbelagda utbildningar:

Ifall deltagandet i utbildningen avbokas senast en vecka (7 dagar) innan utbildningen startar, uppbärs inga extra kostnader. Därefter uppbärs en avgift på 50% av utbildningspriset.
Ifall studieplatsen avbokas samma dag som utbildningen inleds uppbärs hela deltagaravgiften.

Deltagaravgiften betalas inte tillbaka ifall den studerande avbryter utbildningen.Contact

Carola Gröndahl
Bangatan 75, 10300 Karis
044 7397622
carola.grondahl@axxell.fi


Application process

Tack för att du har hittat din väg till Axxell och visat ditt intresse för vuxenstudier. Den här utbildningen som du nu visar intresse för har vi ett fortlöpande ansökningssystem för. Vi gör personliga intervjuer och studieplaner efter att du lämnat in din ansökan.


Ansökan

Fyll i den elektroniska ansökningsblanketten nedan för att söka till utbildningen. Vi kontaktar dig så fort som möjligt, senast då ansökningstiden gått ut. Observera att då du trycker på skicka skall du komma till en sida med meddelandet ”Din ansökan lyckades”. Du får också ett e-post meddelande till den e-post adress du meddelat i blanketten. Om någondera av dessa uteblir har din ansökan inte lyckats, prova då på nytt eller kontakta oss på axxell@axxell.fi.

This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
Text to Identify Refresh CAPTCHA Refresh CAPTCHA