Course:
Personcertifiering för våtrumsmontörer

Utbildning

Ett personcertifikat bekräftar att personen kan utföra den verksamhet, som han/hon gett information om, t.ex. användning av värmekamera vid termisk fotografering av byggnader eller vattenisolering av våtrum enligt krav och direktiv. Yrkesmannen kan bevisa sitt kunnande genom att visa upp ett personcertifikat. Samtidigt kan till exempel beställaren av arbetet eller arbetsgivaren inom byggnadsbranschen försäkra sig om personens yrkeskunskap och att yrkesmannen utövar sin verksamhet enligt god byggnadssed.

Personcertifikat förutsätter utbildning och rapportering av arbetsobjekt

Som grund för beviljande av ett personcertifikat krävs deltagande i förberedande utbildning, skriftligt prov samt arbetsprov enligt de definitioner som kommissionen för certifiering gjort upp. Kravet för att delta i förberedande utbildning är 18 månaders arbetserfarenhet inom byggnadsbranschen. Förutom detta är rapportering av arbetsobjekt samt deltagande i tilläggsutbildning en förutsättning för att hålla certifikatet i kraft.

De som utfört utbildningen med godkänt resultat kan ansöka om certifikat från VTT. Certifikatet är i form av ett kort med foto  (VVT-henkilösertifikaatti). Kortet är i kraft 1 år och förnyas i samband med årsavgiften.

För tilläggsinformation om personcertifiering för våtrumsmontör, se märkätilojen vedeneristäjien henkilösertifioinnista (information finns endast på finska och engelska)

Innehåll

Utbildningen består av teoridag, skriftligt teoriprov och arbetsprestation. Praktiska delen förverkligas enligt överenskommelse, på den utbildades arbetsplats.

Dag I - Teori
kl 8.00 - 16.00 OBS! För de som kommer att utföra installering av mattor och tapeter -arbetsprovet samt för dem som endast deltar i teorin pågår teoridagen till kl 17.00!

Dag II (tidpunkten överenskommes)
Skriftligt prov, 1 timme (tidpunkten överenskommes)

Arbetsprestationerna är:
Arbetsprestation i arbetsplatsförhållanden, med flytande ämnen (kakling)
eller arbetsprestation i arbetsplatsförhållanden, installering av mattor och tapeter i våtutrymmen.


Detailed information

Course name

Personcertifiering för våtrumsmontörer

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Courses

Course language

Swedish

Start Date

Hösten 2018

Contact

Regina Kalenius
Bangatan 75 ,10300 Karis
044 739 7605
regina.kalenius@axxell.fi

Price

336€

Charge

Moms 24 % ingår i priserna. 252 € (innehåller endast teori, ämnad för ansvarspersoner som inte utför arbeten i våtutrymmen) . 336 € (innehåller teori + ett arbetsprov, antingen med flytande ämnen (kakling) eller matta- och tapetinstallation i våtutrymmen). 504 € (innehåller teori + två arbetsprov, ett med flytande ämnen (kakling) och ett med matta- och tapetinstallation i våtutrymmen). Priserna inkluderar lunch och kaffe under teoridagen samt utbildares övervakningskostnad för arbetsprovet.

Miscellaneous

Utbildningen godkänns som en del i byggnadsbranschens yrkesexamen.

 

Course name

Personcertifiering för våtrumsmontörer

Location

Axxell i
Axxell i

Bangatan 75
10300 Karis<()

Course Type

Courses

Course language

Swedish

Start Date

Hösten 2018

Contactperson

Regina Kalenius
Bangatan 75 ,10300 Karis
044 739 7605
regina.kalenius@axxell.fi

Price

336€

Förklaring

Moms 24 % ingår i priserna. 252 € (innehåller endast teori, ämnad för ansvarspersoner som inte utför arbeten i våtutrymmen) . 336 € (innehåller teori + ett arbetsprov, antingen med flytande ämnen (kakling) eller matta- och tapetinstallation i våtutrymmen). 504 € (innehåller teori + två arbetsprov, ett med flytande ämnen (kakling) och ett med matta- och tapetinstallation i våtutrymmen). Priserna inkluderar lunch och kaffe under teoridagen samt utbildares övervakningskostnad för arbetsprovet.

Miscellaneous

Utbildningen godkänns som en del i byggnadsbranschens yrkesexamen.

 

Course name

Personcertifiering för våtrumsmontörer

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Courses

Course language

Swedish

Start Date

Hösten 2018

Contactperson

Regina Kalenius
Bangatan 75 ,10300 Karis
044 739 7605
regina.kalenius@axxell.fi

Price

336€

Charge

Moms 24 % ingår i priserna. 252 € (innehåller endast teori, ämnad för ansvarspersoner som inte utför arbeten i våtutrymmen) . 336 € (innehåller teori + ett arbetsprov, antingen med flytande ämnen (kakling) eller matta- och tapetinstallation i våtutrymmen). 504 € (innehåller teori + två arbetsprov, ett med flytande ämnen (kakling) och ett med matta- och tapetinstallation i våtutrymmen). Priserna inkluderar lunch och kaffe under teoridagen samt utbildares övervakningskostnad för arbetsprovet.

Miscellaneous

Utbildningen godkänns som en del i byggnadsbranschens yrkesexamen.

 
Contact

Regina Kalenius
Bangatan 75 ,10300 Karis
044 739 7605
regina.kalenius@axxell.fi


Application process

Nästa kurs ordnas hösten 2018. Mera information senare.

Minderåriga kan anmäla sig till våra kurser med vårdnadshavarens tillstånd. Om du är minderårig skall du alltid meddela vårdnadshavarens namn, adress, telefonnummer och e-post adress i fälten för betalare (under Vem finansierar kursen skall du kryssa i ”En annan person eller ett företag”). Fakturan för kursen skickas alltid till vårdnadshavaren.