Course:
Personcertifiering för våtrumsmontörer

Ny utbildning planeras till hösten 2020, närmare tidpunkt publiceras senast i början av hösten.

Ett personcertifikat bekräftar att personen kan utföra den verksamhet, som han/hon gett information om, t.ex. användning av värmekamera vid termisk fotografering av byggnader eller vattenisolering av våtrum enligt krav och direktiv. Yrkesmannen kan bevisa sitt kunnande genom att visa upp ett personcertifikat. Samtidigt kan till exempel beställaren av arbetet eller arbetsgivaren inom byggnadsbranschen försäkra sig om personens yrkeskunskap och att yrkesmannen utövar sin verksamhet enligt god byggnadssed.

Personcertifikat förutsätter utbildning och rapportering av arbetsobjekt

Som grund för beviljande av ett personcertifikat krävs deltagande i förberedande utbildning, skriftligt prov samt arbetsprov enligt de definitioner som kommissionen för certifiering gjort upp. Kravet för att delta i förberedande utbildning är 18 månaders arbetserfarenhet inom byggnadsbranschen. Förutom detta är rapportering av arbetsobjekt samt deltagande i tilläggsutbildning en förutsättning för att hålla certifikatet i kraft.

De som utfört utbildningen med godkänt resultat kan ansöka om certifikat från Eurofins (tidigare VTT). Certifikatet är i form av ett kort med foto  (VVT-henkilösertifikaatti). Kortet är i kraft 1 år och förnyas i samband med årsavgiften.

För tilläggsinformation om personcertifiering för våtrumsmontör, se https://rakentamisensertifikaatit.fi/ (information finns endast på finska och engelska)

Innehåll

Innehållet i den nya utbildningen publiceras senast i början av hösten.

Utbildningen består av teoridag, skriftligt teoriprov och arbetsprestation. Praktiska delen förverkligas enligt överenskommelse, på den utbildades arbetsplats.

Dag I - Teori
kl 8.00 - 16.00 OBS! För de som kommer att utföra installering av mattor och tapeter -arbetsprovet samt för dem som endast deltar i teorin pågår teoridagen till kl 17.00!

Dag II (tidpunkten överenskommes)
Skriftligt prov, 1 timme (tidpunkten överenskommes)

Arbetsprestationerna är:
Arbetsprestation i arbetsplatsförhållanden, med flytande ämnen (kakling)
eller arbetsprestation i arbetsplatsförhållanden, installering av mattor och tapeter i våtutrymmen.


Detailed information

Course name

Personcertifiering för våtrumsmontörer

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Courses

Course language

Swedish

Start Date

Hösten 2020

Contact

Regina Kalenius
Bangatan 75 ,10300 Karis
044 739 7605
regina.kalenius@axxell.fi

Course name

Personcertifiering för våtrumsmontörer

Location

Axxell i
Axxell i

Bangatan 75
10300 Karis<()

Course Type

Courses

Course language

Swedish

Scope

Start Date

Hösten 2020

Contactperson

Regina Kalenius
Bangatan 75 ,10300 Karis
044 739 7605
regina.kalenius@axxell.fi

Course name

Personcertifiering för våtrumsmontörer

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Courses

Course language

Swedish

Scope

Start Date

Hösten 2020

Contactperson

Regina Kalenius
Bangatan 75 ,10300 Karis
044 739 7605
regina.kalenius@axxell.fi
Contact

Regina Kalenius
Bangatan 75 ,10300 Karis
044 739 7605
regina.kalenius@axxell.fi


Application process

Ny utbildning planeras till hösten 2020, närmare tidpunkt publiceras senast i början av hösten.

Fyll i den elektroniska ansökningsblanketten nedan. Anmälan är binande.

Observera att kursen betalas i samband med anmälan via betalningssystemet checkout. Betalningssätten är bank, kreditkort och faktura. Annulleringsvillkor och mera info nere.

Minderåriga kan anmäla sig till våra kurser med vårdnadshavarens tillstånd.

Företag observera!
Då man väljer företagsfaktura som betalningsalternativ via Collector Bank så måste den person som gör anmälan skriva in det egna signumet samt identifiera sig med sina egna bankkoder eller med Mobil ID. Därefter kan fakturauppgifterna matas in i systemet och fakturan skickas till företaget. För mera information kontakta info@collectorbank.fi.
Ifall det blir ett problem med identifieringen eller ifall ditt företag vill anmäla personer till flera olika kurser kan anmälan också ske direkt per e-post till maria.isaksson@axxell.fi eller ring 044-739 7355. Skicka följande uppgifter till maria.isaksson@axxell.fi: faktureringsuppgifter, uppgifter på kursdeltagarna (namn, adress, telefonnummer, e-post, modersmål och födelsedatum) samt de kurser personerna anmäls till. En faktura skickas då från Axxell, observera att en faktureringsavgift på 5€ tillkommer per faktura.