Utbildning:
Plåtslagare-svetsare - Grundexamen inom maskin- och metallbranschen (delexamen)

Utbildning

Utbildningen förverkligas som flerformsstudier med närstudier två kvällar i veckan kl. 17.00 - 21.00 (tisdagar och torsdagar).

Mål

Målsättningen är att lära sig mångsidig svetsning av stål och icke järnmetaller, samt att lära sig tillverka plåt- och stålkonstruktioner enligt ritningar och bestämmelser. Utbildningen förbereder att avlägga svetsprov.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till personer som arbetar inom metallbranschen eller inom industriunderhåll, samt till personer som är intresserade av metallbranschens plåt- och svetsningsarbeten. Inga förkunskaper krävs.

Innehåll

Utbildningen är praktiskt inriktad och närstudierna sker i huvudsak i verkstadsmiljö.

- Plåtarbeten samt NC-plåtbearbetning
- Svetsning (MIG-, MAG- och TIG-svetsning samt gassvetsning och lödning)
- Svetsstandard och svetsprov
- Reparationssvetsning
- Tillverkning av ståldelar för byggnader enl. SFS-EN 1090-2

Studerande har möjlighet att arbeta med egna övningsarbeten, t.ex. tillverkning av mindre plåt- och stålkonstruktioner samt olika reparationssvetsningsarbeten.

Ekonomiska förmåner

Närmare information om stöd och förmåner under utbildningstid ger Folkpensionsanstalten, Koulutusrahasto, fackföreningar, TE-byrån och Jobblinjens utbildningsrådgivning tfn. 0295 020 712 e-post: utbildningsradgivning@te-byran.fi. Kolla upp möjligheterna i god tid innan utbildningen inleds.

 


Utbildningens detaljinformation

Utbildningens namn

Plåtslagare-svetsare - Grundexamen inom maskin- och metallbranschen (delexamen)

Adress där utbildning ordnas

Bangatan 80
10300 Karis

Utbildningens typ

Vuxenutbildning

Utbildningsspråk

Svenska

Finska

Startdatum

17 jan 2017

Slutdatum

31 okt 2017

Sista ansökan

09 dec 2016

Kontaktperson

Tom Wernér
Bangatan 80, 10300 Karis
044-739 7620
tom.werner@axxell.fi

Kostnad

Undervisningen är gratis, examensavgift 58 € uppbärs. Enligt direktiv från Utbildningsstyrelsen har utbildningsanordnaren rätt att ta ut avgift om studerande för sitt personliga bruk får läroböcker, andra läromedel som behövs i studierna, materiel eller andra förnödenheter som efter studierna blir i studerandens ägo. Olika avgifter till myndigheter ingår inte i den avgiftsfria undervisningen.

Övrigt

Information om examensvisa krav på hälsotillståndet för denna utbildning hittar du här.

Utbildningens förverkligande är beroende av finansiering och antalet sökande.

Utbildningens namn

Plåtslagare-svetsare - Grundexamen inom maskin- och metallbranschen (delexamen)

Adress där utbildning ordnas

Axxell i
Axxell i

Bangatan 80
10300 Karis<()

Utbildningens typ

Vuxenutbildning

Utbildningsspråk

Svenska

Finska

Startdatum

17 jan 2017

Slutdatum

31 okt 2017

Sista ansökan

09 dec 2016

Kontaktperson

Tom Wernér
Bangatan 80, 10300 Karis
044-739 7620
tom.werner@axxell.fi

Förklaring

Undervisningen är gratis, examensavgift 58 € uppbärs. Enligt direktiv från Utbildningsstyrelsen har utbildningsanordnaren rätt att ta ut avgift om studerande för sitt personliga bruk får läroböcker, andra läromedel som behövs i studierna, materiel eller andra förnödenheter som efter studierna blir i studerandens ägo. Olika avgifter till myndigheter ingår inte i den avgiftsfria undervisningen.

Övrigt

Information om examensvisa krav på hälsotillståndet för denna utbildning hittar du här.

Utbildningens förverkligande är beroende av finansiering och antalet sökande.

Utbildningens namn

Plåtslagare-svetsare - Grundexamen inom maskin- och metallbranschen (delexamen)

Adress där utbildning ordnas

Bangatan 80
10300 Karis

Utbildningens typ

Vuxenutbildning

Utbildningsspråk

Svenska

Finska

Startdatum

17 jan 2017

Slutdatum

31 okt 2017

Sista ansökan

09 dec 2016

Kontaktperson

Tom Wernér
Bangatan 80, 10300 Karis
044-739 7620
tom.werner@axxell.fi

Kostnad

Undervisningen är gratis, examensavgift 58 € uppbärs. Enligt direktiv från Utbildningsstyrelsen har utbildningsanordnaren rätt att ta ut avgift om studerande för sitt personliga bruk får läroböcker, andra läromedel som behövs i studierna, materiel eller andra förnödenheter som efter studierna blir i studerandens ägo. Olika avgifter till myndigheter ingår inte i den avgiftsfria undervisningen.

Övrigt

Information om examensvisa krav på hälsotillståndet för denna utbildning hittar du här.

Utbildningens förverkligande är beroende av finansiering och antalet sökande.Kontaktperson

Tom Wernér
Bangatan 80, 10300 Karis
044-739 7620
tom.werner@axxell.fi


Ansökningsförfarande

Sista ansökningsdagen är 9.12.2016. Du söker till utbildningen genom att fylla i ansökan nedan.