Course:
Plåtslagare-svetsare, verkstadsmekaniker - Grundexamen inom maskin- och produktionsteknik

Utbildning

För dig som är intresserad av att bygga maskiner och konstruktioner i metaller och plaster

Under utbildningen lär du dig svarva och fräsa samt plåtarbeten och svetsning. Du lär dig olika sätt att tillverka produkter i plast och du lär dig om pneumatik, hydraulik och styrteknik. Som yrkesman kan du bygga allt från små verktyg för robotar till stora maskiner och stålkonstruktioner, såsom grävmaskiner och broar. Du har materialkännedom och känner till konstruktion och funktion hos maskiner och anordningar. Du behärskar handverktyg och maskiner som används i tillverkning och underhåll. Datateknik, CAD-program och NC-styrda maskiner är vardag för en metallare idag.

Vi lär genom att göra

Undervisningen är praktiskt inriktad. Du lär dig läsa ritningar genom att rita enkla maskindelar för hand och med olika CAD-program. Du lär dig mätteknik genom att mäta och olika tillverkningstekniker genom att tillverka och bygga verktyg, maskiner och konstruktioner.

Arbeta inom metall eller studera vidare till ingenjör?

Efter avslutade studier kan du arbeta med olika uppgifter inom teknologiindustrin. Du kan arbeta inom tillverkning, montering, service eller försäljning. Du kan arbeta som anställd i metallbranschens företag eller så kan du vara egen företagare som säljer tjänster eller tillverkar och säljer egna produkter.

Efter genomförd metallutbildning är du både plåtslagare-svetsare och verkstadsmekaniker och kan studera vidare till ingenjör i en yrkeshögskola om du så vill.

Maskin- och metallbranschen är det största industriområdet i Finland och utgör cirka en tredjedel av hela industrin. Utöver den traditionella metallindustrin ingår i branschen tillverkning av diverse metallprodukter, maskiner och apparater, fordon och eltekniska produkter och instrument. Inom metallindustrin automatiseras olika processer allt mer.

Innehåll

Yrkesinriktade studier, varav en del som inlärning i arbetet.

Obligatoriska studier: basfärdigheter inom maskin- och metallbranschen, plåt- och svetsarbeten samt valbara och övriga valfria studier

För alla branscher gemensamma studier

Modersmålet, det andra inhemska språket, ett främmande språk, matematik, fysik och kemi, samhälls-, företags- och arbetslivskunskap, gymnastik, hälsokunskap, konst och kultur samt valfria tilläggsstudier

Valfria studier


Detailed information

Course name

Plåtslagare-svetsare, verkstadsmekaniker - Grundexamen inom maskin- och produktionsteknik

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Vocational Education and Training

Course language

Swedish

Scope

180 kp

Start Date

August 2018

Contact

Seppo Nylund

044-739 7617
seppo.nylund@axxell.fi

Charge

Undervisningen är kostnadsfri för den studerande. Utgifter tillkommer dock för möjliga arbetskläder och arbetsredskap, studiematerial, övrigt material och eventuella kort. Varje bransch informerar skilt om de kostnader som det kan handla om. Läs mera om avgifter här.

Miscellaneous

Inträdeskrav

Slutförd grundläggande utbildning eller gymnasium eller avlagd studentexamen eller tidigare slutförd motsvarande lärokurs.

Studiesocial status

Sjutton år fyllda studerande har rätt att ansöka om behovsprövat studiestöd och statsgaranterat studielån. Gratis lunch och hyresfritt internatsboende under skoldagar.

Mål

Att genom praktisk och teoretisk undervisning såväl i skolan som på arbetsplatser ge den studerande möjlighet att gå ut i samhället och arbetslivet som en god samhällsmedlem och yrkesman

Målgrupp

De ungdomar som går i den grundläggande utbildningens sista klass eller tidigare slutfört sin grundläggande utbildning samt studenter till för dem avsedda studentplatser.

Material och utrustning

Arbetshalare och diverse utrustning som beställs gemensamt från skolan. Dessutom skyddsskor som skaffas på egen hand.

Utbildningsmiljö

Modern metallverkstad i centrum av Karis med möjlighet till internatsboende

Övrigt

Information om examensvisa krav på hälsotillståndet för denna utbildning hittar du här.

Course name

Plåtslagare-svetsare, verkstadsmekaniker - Grundexamen inom maskin- och produktionsteknik

Location

Axxell i
Axxell i

Bangatan 75
10300 Karis<()

Course Type

Vocational Education and Training

Course language

Swedish

Scope

180 kp

Start Date

August 2018

Contactperson

Seppo Nylund

044-739 7617
seppo.nylund@axxell.fi

Förklaring

Undervisningen är kostnadsfri för den studerande. Utgifter tillkommer dock för möjliga arbetskläder och arbetsredskap, studiematerial, övrigt material och eventuella kort. Varje bransch informerar skilt om de kostnader som det kan handla om. Läs mera om avgifter här.

Miscellaneous

Inträdeskrav

Slutförd grundläggande utbildning eller gymnasium eller avlagd studentexamen eller tidigare slutförd motsvarande lärokurs.

Studiesocial status

Sjutton år fyllda studerande har rätt att ansöka om behovsprövat studiestöd och statsgaranterat studielån. Gratis lunch och hyresfritt internatsboende under skoldagar.

Mål

Att genom praktisk och teoretisk undervisning såväl i skolan som på arbetsplatser ge den studerande möjlighet att gå ut i samhället och arbetslivet som en god samhällsmedlem och yrkesman

Målgrupp

De ungdomar som går i den grundläggande utbildningens sista klass eller tidigare slutfört sin grundläggande utbildning samt studenter till för dem avsedda studentplatser.

Material och utrustning

Arbetshalare och diverse utrustning som beställs gemensamt från skolan. Dessutom skyddsskor som skaffas på egen hand.

Utbildningsmiljö

Modern metallverkstad i centrum av Karis med möjlighet till internatsboende

Övrigt

Information om examensvisa krav på hälsotillståndet för denna utbildning hittar du här.

Course name

Plåtslagare-svetsare, verkstadsmekaniker - Grundexamen inom maskin- och produktionsteknik

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Vocational Education and Training

Course language

Swedish

Scope

180 kp

Start Date

August 2018

Contactperson

Seppo Nylund

044-739 7617
seppo.nylund@axxell.fi

Charge

Undervisningen är kostnadsfri för den studerande. Utgifter tillkommer dock för möjliga arbetskläder och arbetsredskap, studiematerial, övrigt material och eventuella kort. Varje bransch informerar skilt om de kostnader som det kan handla om. Läs mera om avgifter här.

Miscellaneous

Inträdeskrav

Slutförd grundläggande utbildning eller gymnasium eller avlagd studentexamen eller tidigare slutförd motsvarande lärokurs.

Studiesocial status

Sjutton år fyllda studerande har rätt att ansöka om behovsprövat studiestöd och statsgaranterat studielån. Gratis lunch och hyresfritt internatsboende under skoldagar.

Mål

Att genom praktisk och teoretisk undervisning såväl i skolan som på arbetsplatser ge den studerande möjlighet att gå ut i samhället och arbetslivet som en god samhällsmedlem och yrkesman

Målgrupp

De ungdomar som går i den grundläggande utbildningens sista klass eller tidigare slutfört sin grundläggande utbildning samt studenter till för dem avsedda studentplatser.

Material och utrustning

Arbetshalare och diverse utrustning som beställs gemensamt från skolan. Dessutom skyddsskor som skaffas på egen hand.

Utbildningsmiljö

Modern metallverkstad i centrum av Karis med möjlighet till internatsboende

Övrigt

Information om examensvisa krav på hälsotillståndet för denna utbildning hittar du här.
Contact

Seppo Nylund

044-739 7617
seppo.nylund@axxell.fi


Application process

Ansökan sker elektroniskt via den gemensamma ansökan till yrkes- och gymnasieutbildningen som ordnas under våren på webbsidan www.studieinfo.fi. Mera information om ansökningstider och eventuella urvalsprov hittar du på www.axxell.fi/gea.

Det är också möjligt att påbörja studierna under pågående läsår. Kontakta enheten för mera information om lediga studieplatser.