Course:
Prepkurs inför Elsäkerhetsexamen 2 och Elsäkerhetsexamen 2 testtillfälle

Utbildning

Prepkursen är avsedd för personer, som tänker avlägga Elsäkerhetsexamen 2 och vill uppdatera sina kunskaper inför examen.

Prepkursen ordnas två kvällar per vecka, måndagar och torsdagar kl. 17.00-21.00

Utbildningen är avsedd för personer, som saknar eller måste uppdatera sina elsäkerhetsrättigheter. Utbildningen är tvåspråkig (svenska och finska).

Litteratur

Deltagaren skaffar läsmaterialet själv. Materialet heter "STM-examenspaket 2" och kan beställas t.ex. från Sähköinfo (http://kauppa.sahkoinfo.fi/product/600)

Övrigt

Elsäkerhetsexamen 2 ger rätt:

  •  att utföra allmänna elarbeten för högst 1 kV och vara driftsledare för
    högst 1 kV elanläggningar.
  • berättigar att arbeta som ledare för elarbeten och driftsledare för elmaterial och elanläggningar för högst 1000 V växelspänning och 1500 V likspänning.

 

För Elsäkerhetsexamen 2 krävs en avlagd lämplig elsäkerhetsexamen samt

1) en lämplig högskoleexamen inom det tekniska området, ingenjörsexamen inom elkraftsteknik eller teknikerexamen inom elkraftsteknik och efter avlagd examen minst två års arbetserfarenhet, eller

2) en lämplig yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen, specialyrkesexamen eller motsvarande tidigare utbildning eller examen och efter avlagd examen minst tre års arbetserfarenhet.

Den arbetserfarenhet som nämns i 2 mom. ska vara tillräckligt omfattande för byggande av elanläggningar och ge förtrogenhet med ledning av elarbeten.


Detailed information

Course name

Prepkurs inför Elsäkerhetsexamen 2 och Elsäkerhetsexamen 2 testtillfälle

Location

Bangatan 80
10300 Karis

Course Type

Courses

Course language

Swedish

Finnish

Start Date

Hösten 2018

Contact

Antti Sulkava
Bangatan 75, 10300 Karis
044-739 7618
antti.sulkava@axxell.fi

Charge

Priset för prepkursen är 200 € (inkl.moms 24%) och priset för elsäkerhetsexamen 2 är 200 € (inkl.moms 24%)

Course name

Prepkurs inför Elsäkerhetsexamen 2 och Elsäkerhetsexamen 2 testtillfälle

Location

Axxell i
Axxell i

Bangatan 80
10300 Karis<()

Course Type

Courses

Course language

Swedish

Finnish

Start Date

Hösten 2018

Contactperson

Antti Sulkava
Bangatan 75, 10300 Karis
044-739 7618
antti.sulkava@axxell.fi

Förklaring

Priset för prepkursen är 200 € (inkl.moms 24%) och priset för elsäkerhetsexamen 2 är 200 € (inkl.moms 24%)

Course name

Prepkurs inför Elsäkerhetsexamen 2 och Elsäkerhetsexamen 2 testtillfälle

Location

Bangatan 80
10300 Karis

Course Type

Courses

Course language

Swedish

Finnish

Start Date

Hösten 2018

Contactperson

Antti Sulkava
Bangatan 75, 10300 Karis
044-739 7618
antti.sulkava@axxell.fi

Charge

Priset för prepkursen är 200 € (inkl.moms 24%) och priset för elsäkerhetsexamen 2 är 200 € (inkl.moms 24%)Contact

Antti Sulkava
Bangatan 75, 10300 Karis
044-739 7618
antti.sulkava@axxell.fi


Application process

Mera information om nästa kurs kommer senare.