Course:
Yrkesexamen för producent inom rytmmusik

Utbildning

Axxell, Lappfjärd erbjuder vuxna hela tre nya examensmöjligheter för producent inom rytmmusik. Du kan avlägga fristående examina inom de olika kompetensområdena programproducent, inspelningsproducent och ljudtekniker. Följande föreberedande utbildning startar i januari 2016. Ansök nu! Om du har den kunskap som krävs kan du också avlägga examen direkt utan att delta i den förberedande utbildningen. Kontakta oss för mera information.

Innehåll

Den förberedande utbildningen omfattar 40 studieveckor och sker som deltidsstudier under två års tid. Utbildningen ordnas som flerformsstudier, närstudier 1-2 gånger/månad (huvudsakligen veckoslut). Närstudierna ordnas huvudsakligen i Lappfjärd men beroende på deltagarnas hemort kan närstudierna också ordnas på andra Axxells enheter.

Under studietiden gör studerande egna produktioner, utför uppgifter kopplade till rytmmusikbranschen samt deltar i närstudiedagar. Under utbildningen får du bland annat lära dig om verksamhetsmiljö, uppgörande av produktionsplaner, marknadsföring och produktifiering, genomförande av produktioner, avtal vid produktioner och företagstänkande.

Yrkesskickligheten testas i examensskedet i konkreta arbetsuppgifter kopplade till det valda kompetensområdet (programproducent, inspelningsproducent, ljudtekniker). Det kan ske t.ex. i form av inspelningsproduktion, PR-uppdrag och konsertarrangemang. I och med den nya utbildningen kan man på Axxell Lappfjärd studera rytmmusik "från ton till turné".

Mål

Den förberedande utbildningen ger de studerande verktyg att agera professionellt inom rytmmusikbranschen. Du lär sig att arbeta såväl självständigt som i team, att bilda värdefulla nätverk och skapa sysselsättning för sig själva och andra. Du blir förtrogna med de avtalsmallar och upphovsrätter som gäller i genren. Du lär sig lyfta fram det bästa hos varje musiker och artist och kan förmedla det vidare till lyssnaren. I förlängningen ger den nya utbildningen hela rytmmusikbranschen ett kunskapslyft.

Målgrupp

Yrkesexamen för producent inom rytmmusik innefattar tre funktioner:

En programproducent gör det möjligt för aktörer inom rytmmusikbranschen att nå ut till sin publik. Programproducenten kan arrangera såväl intima konserter som stora turnéer och är väl förtrogen med alla detaljer som bör falla på plats inför sådana arrangemang. Programproducenten är också väl förtrogen med avtal och upphovsrätter som gäller inom branschen och kan dessutom marknadsföra rytmmusiken på ett ändamålsenligt sätt till såväl medier som publik.

En inspelningsproducent har ett konstnärligt, administrativt och ekonomiskt ansvar för att nyskapad rytmmusik går från idé till inspelning och vidare till publiken. Inspelningsproducenten koordinerar teammedlemmarnas insatser i inspelningen så att den musikaliska helheten når den önskade nivån.

En ljudtekniker planerar och bygger scen- och studioteknik så att musiken når lyssnarna i bästa tänkbara sound. Ljudteknikern har koll på föreställnings- och inspelningsteknik och kan styra denna så att musiker, artister och publik är nöjda. Ljudteknikern är också väl förtrogen med säkerhetsbestämmelser vid musikevenemang. De fristående examina för producent inom rytmmusik: programproducent, inspelningsproducent och ljudtekniker kan avläggas vid Axxell Lappfjärd.


Detailed information

Course name

Yrkesexamen för producent inom rytmmusik

Location

Lappfjärdsvägen 765
64300 Lappfjärd

Course Type

Adult Education and Training

Course language

Swedish

Scope

40 studieveckor

Start Date

Våren 2018

Contact

Casper Sahlström
Lappfjärdsvägen 765, 64300 Lappfjärd
0290 01 7208
casper.sahlstrom@axxell.fi

Charge

Den förberedande utbildningen för programproducent kostar 100€/termin + en examensavgift på 58€

Miscellaneous

Den yrkesinriktade vuxenutbildningen i Finland grundar sig på ett system med fristående examina. Via en fristående examen kan en persons yrkeskompetens erkännas oberoende av om kunnandet har förvärvats genom studier, arbetserfarenhet eller på annat sätt. Det viktigaste är att behärska yrket. Utbildarna fungerar tillsammans med personer från branschen som bedömare i examensskedet. Mera information om vuxenutbildning hittar du här.

Course name

Yrkesexamen för producent inom rytmmusik

Location

Axxell i
Axxell i

Lappfjärdsvägen 765
64300 Lappfjärd<()

Course Type

Adult Education and Training

Course language

Swedish

Scope

40 studieveckor

Start Date

Våren 2018

Contactperson

Casper Sahlström
Lappfjärdsvägen 765, 64300 Lappfjärd
0290 01 7208
casper.sahlstrom@axxell.fi

Förklaring

Den förberedande utbildningen för programproducent kostar 100€/termin + en examensavgift på 58€

Miscellaneous

Den yrkesinriktade vuxenutbildningen i Finland grundar sig på ett system med fristående examina. Via en fristående examen kan en persons yrkeskompetens erkännas oberoende av om kunnandet har förvärvats genom studier, arbetserfarenhet eller på annat sätt. Det viktigaste är att behärska yrket. Utbildarna fungerar tillsammans med personer från branschen som bedömare i examensskedet. Mera information om vuxenutbildning hittar du här.

Course name

Yrkesexamen för producent inom rytmmusik

Location

Lappfjärdsvägen 765
64300 Lappfjärd

Course Type

Adult Education and Training

Course language

Swedish

Scope

40 studieveckor

Start Date

Våren 2018

Contactperson

Casper Sahlström
Lappfjärdsvägen 765, 64300 Lappfjärd
0290 01 7208
casper.sahlstrom@axxell.fi

Charge

Den förberedande utbildningen för programproducent kostar 100€/termin + en examensavgift på 58€

Miscellaneous

Den yrkesinriktade vuxenutbildningen i Finland grundar sig på ett system med fristående examina. Via en fristående examen kan en persons yrkeskompetens erkännas oberoende av om kunnandet har förvärvats genom studier, arbetserfarenhet eller på annat sätt. Det viktigaste är att behärska yrket. Utbildarna fungerar tillsammans med personer från branschen som bedömare i examensskedet. Mera information om vuxenutbildning hittar du här.Contact

Casper Sahlström
Lappfjärdsvägen 765, 64300 Lappfjärd
0290 01 7208
casper.sahlstrom@axxell.fi


Application process

Fyll i blanketten nedan eller kontakta oss direkt, Casper Sahlström, tfn 044-739 7208 eller casper.sahlstrom@axxell.fi om du är intresserad av utbildningen. Utbildningen startar då tillräckligt stort antal intresserade finns.
Ansökan

Fyll i den elektroniska ansökningsblanketten nedan för att söka till utbildningen. Vi kontaktar dig så fort som möjligt, senast då ansökningstiden gått ut. Observera att då du trycker på skicka skall du komma till en sida med meddelandet ”Din ansökan lyckades”. Du får också ett e-post meddelande till den e-post adress du meddelat i blanketten. Om någondera av dessa uteblir har din ansökan inte lyckats, prova då på nytt eller kontakta oss på axxell@axxell.fi.

This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
Text to Identify Refresh CAPTCHA Refresh CAPTCHA