Course:
Ridinstruktör - Grundexamen inom hästhushållning (läroavtal, Österbotten)

Utbildning

Ny ridinstruktörutbildning (grundexamen inom hästhushållning) ordnas som läroavtalsutbildning i Österbotten! Utbildningen ordnas i samarbete med Optima (Lannäslund)

Den studerande avlägger grundexamen inom hästhushållning och får yrkesbenämningen ridinstruktör. För att avlägga examen krävs ridkunskaper på minst lätt B-nivå vid starten av utbildningen, därtill bör du ha tillgång till häst (eller hästar) som är skolad till minst lätt A-nivå och hoppar 110 cm hinderbanor.

För varje studerande görs en personlig utvecklingsplan för kunnande. Examen beräknas kunna avläggas på 2 år. Den studerande har efter avlagd examen färdigheter att verka som anställd eller företagare inom ridbranschen. Detta berättigar till att bedriva verksamhet i en av Finlands Ryttarförbund rf. godkänd ridskola.

Studieform

Studierna erbjuds som läroavtalsstudier:
• Närstudier 2–3 dagar i månaden i Österbotten och några närstudietillfällen på Brusaby, Kimito.
• Exkursioner / studiebesök
• Arbete vid eget företag / arbetsplats inom branschen med arbete minst 25h/vecka
• Litteratur- och distansuppgifter

Du behöver också ha en annan företagare inom branschen som mentor genom studierna. Utbildningen är tvåspråkig

Innehåll (examensdelar)

•Hästskötsel och omsorg om hästens välbefinnande 10kp
•Företagande inom hästhushållningen 20kp
•Ridning och körning 25kp
•Ridinstruktörens färdigheter i ridning 15kp
•Skolning av ridhästar och arbete vid en ridskola 15kp
•Handledning i ridning 20kp
•2 valfria examensdelar 35kp
•Gemensamma ämnen 35kp

Examen förutsätter att du aktivt utvecklar ditt kunnande samt skaffar dig praktiska kunskaper mellan närstudierna.

Du bör ha tillgång till en godkänd ridskola eller ett godkänt hobbystall där det finns möjlighet för dig att regelbundet öva dig att hålla ridlektioner. Möjligheten att regelbundet träna sin egen ridning är också ytterst viktig. Beroende på den egna ridnivån och rutinen behöver man få mer eller mindre lektioner och träning, samt möjligheter att rida på bra botten även vintertid. För avläggande av examen behöver du också en unghäst till ditt förfogande som du har möjlighet att utbilda i 3-6 månader.


Detailed information

Course name

Ridinstruktör - Grundexamen inom hästhushållning (läroavtal, Österbotten)

Location

Utbildningen ordnas i Österbotten i samarbete med Optima i Lannäslund. Några närstudietillfällen ordnas i Axxell Brusaby i Kimito


Course Type

Adult Education and Training

Course language

Swedish

Finnish

Start Date

December 2018

Last day to apply

30 Nov 2018

Contact

Maria Kulmala

044-739 7270
maria.kulmala@axxell.fi

Course name

Ridinstruktör - Grundexamen inom hästhushållning (läroavtal, Österbotten)

Location

Utbildningen ordnas i Österbotten i samarbete med Optima i Lannäslund. Några närstudietillfällen ordnas i Axxell Brusaby i Kimito

Axxell i
Axxell i


<()

Course Type

Adult Education and Training

Course language

Swedish

Finnish

Start Date

December 2018

Last day to apply

30 Nov 2018

Contactperson

Maria Kulmala

044-739 7270
maria.kulmala@axxell.fi

Course name

Ridinstruktör - Grundexamen inom hästhushållning (läroavtal, Österbotten)

Location

Utbildningen ordnas i Österbotten i samarbete med Optima i Lannäslund. Några närstudietillfällen ordnas i Axxell Brusaby i Kimito


Course Type

Adult Education and Training

Course language

Swedish

Finnish

Start Date

December 2018

Last day to apply

30 Nov 2018

Contactperson

Maria Kulmala

044-739 7270
maria.kulmala@axxell.fiContact

Maria Kulmala

044-739 7270
maria.kulmala@axxell.fi


Application process

Fyll i den elektroniska blanketten för att söka till utbildningen. Alla sökande kallas till personlig intervju.