Course:
Rörmontör - Grundexamen inom husteknik (vuxenutbildning)

Utbildning

Hustekniken är ett mångsidigt och krävande yrkesområde som förutsätter såväl tekniskt kunnande som kunskap om arbetsmetoder och material. Ett viktigt område inom hustekniken utgörs av VVS-branschen, som omfattar värme, ventilation, vatten och avlopp. Under den här utbildningen har du möjlighet att avlägga grundexamen inom husteknik, med inriktning på rörmontering (rörmontör). Om Du är intresserad av branschen, sök till denna utbildning nu!

Utbildningens målsättning och förverkligande

Målet med utbildningen är, att man under studietiden lär sig att självständigt och med rätta metoder tillämpa sina kunskaper och färdigheter senare i arbetslivet samt avlägga examen eller delar av examen. Utbildningen förverkligas som flerforms studier vilket betyder praktiska övningar och teoriundervisning 2-3 dagar i medeltal per vecka (dagtid) och resten av tiden är självstudier och övning på egna projekt eller arbetsplatser. Inlärning i arbete-platser kan även skaffas via skolan.

Inga närstudier under julimånad.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till personer över 18 år som är intresserade av VVS-branschen och vill avlägga hel examen eller delar av grundexamen inom husteknik, rörmontör. För varje studerande görs en personlig studieplan.

Ekonomiska förmåner

Studierna är heltidsstudier och berättigar till studiestöd/vuxenutbildningsstöd. OBS! Om du är arbetslös skall du kontakta te-byrån innan du ansöker till utbildningen!Närmare information om stöd och förmåner under utbildningstid ger Folkpensionsanstalten, Koulutusrahasto, fackföreningar, TE-byrån och Jobblinjens utbildningsrådgivning tfn. 0295 020 712 e-post: utbildningsradgivning@te-byran.fi

Innehåll

Utbildningen är praktiskt inriktad och en del av utbildningen sker på arbetsplatserna.

Utbildningen består av följande examensdelar (3 obligatoriska, 3 valbara):

  • Installation av värmesystem
  • Svetsning av rörledningar
  • Installation av vatten- och avloppssystem
  • Mätning och injustering av värmesystem
  • Mätning och injustering av ventilationssystem
  • Underhåll av VS-system
  • Underhåll av ventilationsaggregat

Heta arbeten-, förstahjälp- och arbetssäkerhetskort-kurser ingår i utbildningen.


Detailed information

Course name

Rörmontör - Grundexamen inom husteknik (vuxenutbildning)

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Further vocational qualifications

Course language

Swedish

Finnish

Start Date

Våren 2016

End Date

02 Feb 2018

Last day to apply

26 Jan 2016

Contact

Tom Lundell
Axxell Teknik och hantverk, Bangatan 75
044-7397615
tom.lundell@axxell.fi

Charge

Utbildningen är kostnadsfri, med undantag av examensavgift 58 €, som uppbärs före man deltar i examen. Enligt direktiv från Utbildningsstyrelsen har utbildningsanordnaren rätt att ta ut avgift om studerande för sitt personliga bruk får läroböcker, andra läromedel som behövs i studierna, material eller andra förnödenheter som efter studierna blir i studerandens ägo. Olika avgifter till myndigheter ingår inte heller i den avgiftsfria undervisningen (t ex kort).

Miscellaneous

Utbildningens förverkligande är beroende av finansiering och antalet sökande.

Course name

Rörmontör - Grundexamen inom husteknik (vuxenutbildning)

Location

Axxell i Karis
Axxell i Karis

Bangatan 75
10300 Karis<() Karis

Course Type

Further vocational qualifications

Course language

Finnish

Scope

Start Date

Våren 2016

End Date

02 Feb 2018

Last day to apply

26 Jan 2016

Contactperson

Tom Lundell
Axxell Teknik och hantverk, Bangatan 75
044-7397615
tom.lundell@axxell.fi

Förklaring

Utbildningen är kostnadsfri, med undantag av examensavgift 58 €, som uppbärs före man deltar i examen. Enligt direktiv från Utbildningsstyrelsen har utbildningsanordnaren rätt att ta ut avgift om studerande för sitt personliga bruk får läroböcker, andra läromedel som behövs i studierna, material eller andra förnödenheter som efter studierna blir i studerandens ägo. Olika avgifter till myndigheter ingår inte heller i den avgiftsfria undervisningen (t ex kort).

Miscellaneous

Utbildningens förverkligande är beroende av finansiering och antalet sökande.

Course name

Rörmontör - Grundexamen inom husteknik (vuxenutbildning)

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Further vocational qualifications

Course language

Finnish

Scope

Start Date

Våren 2016

End Date

02 Feb 2018

Last day to apply

26 Jan 2016

Contactperson

Tom Lundell
Axxell Teknik och hantverk, Bangatan 75
044-7397615
tom.lundell@axxell.fi

Charge

Utbildningen är kostnadsfri, med undantag av examensavgift 58 €, som uppbärs före man deltar i examen. Enligt direktiv från Utbildningsstyrelsen har utbildningsanordnaren rätt att ta ut avgift om studerande för sitt personliga bruk får läroböcker, andra läromedel som behövs i studierna, material eller andra förnödenheter som efter studierna blir i studerandens ägo. Olika avgifter till myndigheter ingår inte heller i den avgiftsfria undervisningen (t ex kort).

Miscellaneous

Utbildningens förverkligande är beroende av finansiering och antalet sökande.


Contact

Tom Lundell
Axxell Teknik och hantverk, Bangatan 75
044-7397615
tom.lundell@axxell.fi


Application process

Du söker till utbildningen genom att fylla i ansökningsblanketten nedan. Fyll noggrant i motivering (i fältet Övrigt) varför just du vill bli vald till utbildningen; preliminära valet sker utgående från det. Antagning görs enligt lämplighet och motivation i ansökningsordning.

OBS! Om du är arbetslös skall du kontakta te-byrån innan du ansöker till utbildningen!