Course:
Att sälja upplevelser - Grundexamen inom turism (delexamen)

Utbildning

Axxell erbjuder med början i april 2016 en möjlighet att avlägga delexamen inom turism. Du kan avlägga examensdelarna produktifiering av turismservice och marknadsföringskommunikation inom turismservice. Målsättningen är att lära sig planera och prissätta turismprodukter samt att på ett mångsidigt sätt kunna marknadsföra och sälja turismservice till olika kundgrupper.

Utbildningen riktar sig till personer som redan arbetar inom turismbranschen och som vill fördjupa sitt kunnande inom produktifiering och marknadsföring.

Utbildning inleds 25.4.2016 och den beräknade studietiden är ca 6 månader. Utbildningen förverkligas som deltidsstudier, närstudier och Skype-träffar. Teori varvas med praktik och ger den kunskap som krävs för att avlägga delexamen. Varje examensdel avslutas med ett examenstillfälle där du praktiskt får visa ditt kunnande.

Utbildningen är avgiftsfri, men en examensavgift på 58 euro tillkommer.

Innehåll

Utbildningen omfattar 20 sv. Delexamen inkluderar följande två valbara delar i grundexamen inom turism:

Produktifiering av turismservice

Studieavsnitt: Produktplanering, Produkter i branschen, Digitalproduktion samt Kalkylering

Marknadsföringskommunikation inom turismservice

Studieavsnitt: Planering av kundundersökningar, Genomförande och Uppföljning av marknadsföring samt Marknadsföring i olika media

Efter avslutad utbildning kan du jobba med att paketera och marknadsföra programaktiviteter och upplevelser för olika turistgrupper. Du kan marknadsföra dina produkter med hjälp av digitalt material och sociala medier.


Detailed information

Course name

Att sälja upplevelser - Grundexamen inom turism (delexamen)

Location

Vapparvägen 4
21600 Pargas

Course Type

Adult Education and Training

Course language

Swedish

Start Date

25 Apr 2016

Last day to apply

18 Apr 2016

Contact

Linda Glasberg-Lindholm

044-739 7241
linda.glasberg-lindholm@axxell.fi

Charge

Utbildningen är avgiftsfri, men en examensavgift på 58€ tillkommer

Course name

Att sälja upplevelser - Grundexamen inom turism (delexamen)

Location

Axxell i
Axxell i

Vapparvägen 4
21600 Pargas<()

Course Type

Adult Education and Training

Course language

Swedish

Start Date

25 Apr 2016

Last day to apply

18 Apr 2016

Contactperson

Linda Glasberg-Lindholm

044-739 7241
linda.glasberg-lindholm@axxell.fi

Förklaring

Utbildningen är avgiftsfri, men en examensavgift på 58€ tillkommer

Course name

Att sälja upplevelser - Grundexamen inom turism (delexamen)

Location

Vapparvägen 4
21600 Pargas

Course Type

Adult Education and Training

Course language

Swedish

Start Date

25 Apr 2016

Last day to apply

18 Apr 2016

Contactperson

Linda Glasberg-Lindholm

044-739 7241
linda.glasberg-lindholm@axxell.fi

Charge

Utbildningen är avgiftsfri, men en examensavgift på 58€ tillkommer
Contact

Linda Glasberg-Lindholm

044-739 7241
linda.glasberg-lindholm@axxell.fi


Application process

Sista ansökningsdag är 18.4. Fyll i den elektroniska blanketten nedan för att ansöka till utbildningen.