Course:
Snickare - Grundexamen inom träbranschen

Utbildning

Studera till ett yrke där du får skapa olika produkter med en modern maskinpark och i en kreativ atmosfär! Du planerar dina produkter med CAD-program och tillverkar arbeten såsom skåp, dörrar och inredningar. Därtill utför du olika installationsarbeten som är en del av snickarens arbeten, t.ex. montering av kök- samt bastuinredningar.

Att arbeta som snickare är väldigt månsidigt och efter avlagd examen kan du arbeta t.ex. som:

  • Byggnadssnickare
  • Inredningssnickare
  • Maskinsnickare
  • Båtinredare
  • Köksmontör
  • Modellsnickare
  • Möbelsnickare

Innehåll

Snickarens uppgifter

-bearbetning av olika trämaterial från början till slut
-monteringar
-ytbehandling av olika trämaterial

Som snickare tillverkar du allt från små detaljer till hela inredningar. Du tillverkar inredningar till privata hem, offentliga lokaler som banker, affärer, restauranger. Produkterna kan vara specialdesignade av arkitekt eller så planeras de efter kundens önskemål.

Du lär dig att tillverka och montera olika inredningar i samarbete med företag inom branschen.

Läroplanen för snickare

Studieguide


Detailed information

Course name

Snickare - Grundexamen inom träbranschen

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Vocational Education and Training

Course language

Swedish

Scope

180 kp

Start Date

August 2017

Contact

Johan Pihlström
Bangatan 75, 10300 Karis
0290 01 7512
johan.pihlstrom@axxell.fi

Miscellaneous

Utbildningsmiljö

Snickarutbildningen ordnas i Karis i Axxells utrymmen på Stabsgatan 16. I Karis samsas yrkesutbildning både för unga och vuxna under samma tak.

Mål

Grundexamen inom träbranschen, snickare

Målgrupp

ungdomar intresserade av träbranschen och att skapa med sina händer

Övrigt

Information om examensvisa krav på hälsotillståndet för denna utbildning hittar du här.

Course name

Snickare - Grundexamen inom träbranschen

Location

Axxell i
Axxell i

Bangatan 75
10300 Karis<()

Course Type

Vocational Education and Training

Course language

Swedish

Scope

180 kp

Start Date

August 2017

Contactperson

Johan Pihlström
Bangatan 75, 10300 Karis
0290 01 7512
johan.pihlstrom@axxell.fi

Miscellaneous

Utbildningsmiljö

Snickarutbildningen ordnas i Karis i Axxells utrymmen på Stabsgatan 16. I Karis samsas yrkesutbildning både för unga och vuxna under samma tak.

Mål

Grundexamen inom träbranschen, snickare

Målgrupp

ungdomar intresserade av träbranschen och att skapa med sina händer

Övrigt

Information om examensvisa krav på hälsotillståndet för denna utbildning hittar du här.

Course name

Snickare - Grundexamen inom träbranschen

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Vocational Education and Training

Course language

Swedish

Scope

180 kp

Start Date

August 2017

Contactperson

Johan Pihlström
Bangatan 75, 10300 Karis
0290 01 7512
johan.pihlstrom@axxell.fi

Miscellaneous

Utbildningsmiljö

Snickarutbildningen ordnas i Karis i Axxells utrymmen på Stabsgatan 16. I Karis samsas yrkesutbildning både för unga och vuxna under samma tak.

Mål

Grundexamen inom träbranschen, snickare

Målgrupp

ungdomar intresserade av träbranschen och att skapa med sina händer

Övrigt

Information om examensvisa krav på hälsotillståndet för denna utbildning hittar du här.
Contact

Johan Pihlström
Bangatan 75, 10300 Karis
0290 01 7512
johan.pihlstrom@axxell.fi


Application process

Den gemensamma ansökan till yrkes- och gymnasieutbildningen ordnas under våren på webbsidan www.studieinfo.fi. Mera information om ansökningstider hittar du på www.axxell.fi/gea.

Det är också möjligt att inleda studierna under pågående läsår. Kontakta enheten för mera information.