Utbildning:
Snickare - Grundexamen inom träbranschen

Utbildning

Studera till ett yrke där du får skapa olika produkter med en modern maskinpark och i en kreativ atmosfär! Du planerar dina produkter med CAD-program och tillverkar arbeten såsom skåp, dörrar och inredningar. Därtill utför du olika installationsarbeten som är en del av snickarens arbeten, t.ex. montering av kök- samt bastuinredningar.

Att arbeta som snickare är väldigt månsidigt och efter avlagd examen kan du arbeta t.ex. som:

  • Byggnadssnickare
  • Inredningssnickare
  • Maskinsnickare
  • Båtinredare
  • Köksmontör
  • Modellsnickare
  • Möbelsnickare

Innehåll

Snickarens uppgifter

-bearbetning av olika trämaterial från början till slut
-monteringar
-ytbehandling av olika trämaterial

Som snickare tillverkar du allt från små detaljer till hela inredningar. Du tillverkar inredningar till privata hem, offentliga lokaler som banker, affärer, restauranger. Produkterna kan vara specialdesignade av arkitekt eller så planeras de efter kundens önskemål.

Du lär dig att tillverka och montera olika inredningar i samarbete med företag inom branschen.

Läroplanen för snickare

Studieguide


Utbildningens detaljinformation

Utbildningens namn

Snickare - Grundexamen inom träbranschen

Adress där utbildning ordnas

Bangatan 75
10300 Karis

Utbildningens typ

Ungdomsutbilding

Utbildningsspråk

Svenska

Omfattning

180 kp

Startdatum

augusti 2017

Kontaktperson

Johan Pihlström
Bangatan 75, 10300 Karis
0290 01 7512
johan.pihlstrom@axxell.fi

Övrigt

Utbildningsmiljö

Snickarutbildningen ordnas i Karis i Axxells utrymmen på Stabsgatan 16. I Karis samsas yrkesutbildning både för unga och vuxna under samma tak.

Mål

Grundexamen inom träbranschen, snickare

Målgrupp

ungdomar intresserade av träbranschen och att skapa med sina händer

Övrigt

Information om examensvisa krav på hälsotillståndet för denna utbildning hittar du här.

Utbildningens namn

Snickare - Grundexamen inom träbranschen

Adress där utbildning ordnas

Axxell i
Axxell i

Bangatan 75
10300 Karis<()

Utbildningens typ

Ungdomsutbilding

Utbildningsspråk

Svenska

Omfattning

180 kp

Startdatum

augusti 2017

Kontaktperson

Johan Pihlström
Bangatan 75, 10300 Karis
0290 01 7512
johan.pihlstrom@axxell.fi

Övrigt

Utbildningsmiljö

Snickarutbildningen ordnas i Karis i Axxells utrymmen på Stabsgatan 16. I Karis samsas yrkesutbildning både för unga och vuxna under samma tak.

Mål

Grundexamen inom träbranschen, snickare

Målgrupp

ungdomar intresserade av träbranschen och att skapa med sina händer

Övrigt

Information om examensvisa krav på hälsotillståndet för denna utbildning hittar du här.

Utbildningens namn

Snickare - Grundexamen inom träbranschen

Adress där utbildning ordnas

Bangatan 75
10300 Karis

Utbildningens typ

Ungdomsutbilding

Utbildningsspråk

Svenska

Omfattning

180 kp

Startdatum

augusti 2017

Kontaktperson

Johan Pihlström
Bangatan 75, 10300 Karis
0290 01 7512
johan.pihlstrom@axxell.fi

Övrigt

Utbildningsmiljö

Snickarutbildningen ordnas i Karis i Axxells utrymmen på Stabsgatan 16. I Karis samsas yrkesutbildning både för unga och vuxna under samma tak.

Mål

Grundexamen inom träbranschen, snickare

Målgrupp

ungdomar intresserade av träbranschen och att skapa med sina händer

Övrigt

Information om examensvisa krav på hälsotillståndet för denna utbildning hittar du här.
Kontaktperson

Johan Pihlström
Bangatan 75, 10300 Karis
0290 01 7512
johan.pihlstrom@axxell.fi


Ansökningsförfarande

Den gemensamma ansökan till yrkes- och gymnasieutbildningen ordnas under våren på webbsidan www.studieinfo.fi. Mera information om ansökningstider hittar du på www.axxell.fi/gea.

Det är också möjligt att inleda studierna under pågående läsår. Kontakta enheten för mera information.