Utbildning:
Naturguidning för specialgrupper

Utbildning

Axxell erbjuder en utbildning om hur man ordnar naturupplevelser för specialgrupper. Med specialgrupper avses små barn, handikappade av olika slag och grupper som är i behov av rehabilitering. Utbildningen är förberedande för en examensdel från Yrkesexamen för Vildmarks- och Naturguide (examensdelens namn "Naturguidning för specialgrupper").

Undervisningen är till största del praktisk så att deltagarna i praktiken får lära sig att ordna naturprogram för olika målgrupper. Vi ordnar temaveckoslut ungefär en gång per månad som innehåller både planering och genomförande av någon aktivitet med kunder. Till exempel planerar vi ordna ett veckoslut med kanotpaddling 2-3.5. Den ena dagen bjuder vi in en grupp kunder som vi ska ordna en kanottur för.

Utbildningen inleds med en kursdel om Teamwork och säkerhet. Vi kommer att ordna kurserna utgående från Axxells enhet på Överby i Esbo.

Utbildningen riktar sig till personer med erfarenheter av specialgrupper eller till personer som har tidigare erfarenheter av att ordna program för kundgrupper i naturen.

Mera om de andra examensdelarna i Vildmarksguide-examen

Material som behandlas på utbildningen:

Examensgrunderna för denna examensdel
Examensinfo
Inledning
Säkerhetsplan kursdel 1
Kursplan

Anvisningar för främjande av säkerheten hos kringaktiviteter

Säkerhetsplan kursdel 2
Kursdel 2
Kursbrev kursdel 3
Kursdel 4

 


Utbildningens detaljinformation

Utbildningens namn

Naturguidning för specialgrupper

Adress där utbildning ordnas

Utbildningen ordnas med utgångspunkt i Axxell Överby i Esbo

Inspektorsgränd 3
02940 Esbo

Utbildningens typ

Vuxenutbildning

Utbildningsspråk

Svenska

Startdatum

Våren 2017

Kontaktperson

Henrik Jern

044-739 7297
henrik.jern@axxell.fi

Pris

120€

Kostnad

Kursavgift 120€ samt examensavgift om 58€

Utbildningens namn

Naturguidning för specialgrupper

Adress där utbildning ordnas

Utbildningen ordnas med utgångspunkt i Axxell Överby i Esbo

Axxell i
Axxell i

Inspektorsgränd 3
02940 Esbo<()

Utbildningens typ

Vuxenutbildning

Utbildningsspråk

Svenska

Startdatum

Våren 2017

Kontaktperson

Henrik Jern

044-739 7297
henrik.jern@axxell.fi

Pris

120€

Förklaring

Kursavgift 120€ samt examensavgift om 58€

Utbildningens namn

Naturguidning för specialgrupper

Adress där utbildning ordnas

Utbildningen ordnas med utgångspunkt i Axxell Överby i Esbo

Inspektorsgränd 3
02940 Esbo

Utbildningens typ

Vuxenutbildning

Utbildningsspråk

Svenska

Startdatum

Våren 2017

Kontaktperson

Henrik Jern

044-739 7297
henrik.jern@axxell.fi

Pris

120€

Kostnad

Kursavgift 120€ samt examensavgift om 58€
Kontaktperson

Henrik Jern

044-739 7297
henrik.jern@axxell.fi


Ansökningsförfarande

Utbildningen har börjat, kontakta Henrik Jern (kontaktuppgifter ovan) om du är intresserad av utbildningen. Fyll i den elektroniska ansökningsblanketten nedan.