Grundstudierna (Vildmarks- och naturguidning)

Studierna hos oss beräknas, beroende på dina egna tidsmässiga möjligheter, ta ca 2,5 år.  Efter grundkurserna har du  möjlighet att välja specialisering eller ifall du vill även flera specialiseringar.

Studierna på Vigu är förberedande studier för yrkesexamen för Vildmarks- och Naturguide. Detta innebär att du i samband med studierna kan avlägga examen för de olika examensdelarna som ingår

Läroplanen för Vigu studierna hittar du här

Nedan ser du den rekommendation gällande kurstidsplanering vi ger:

Första året

Det första året används för grundkurser inom olika friluftsgrenar under vilka du lär känna dina kurskamrater och får grundliga kunskaper i en mängd olika ämnen.

* Vandring i norra Finland ca 8 dagar, september
* Orientering + Viguträffen ca 4 dagar, oktober
* Överlevnad ca 4 dagar, november
* Teamwork ca 3 dagar, december
* Skidteknik ca 3 dagar, januari
* Långfärdsskridsko ca 3 dagar, januari
* Skidning på is i Vasa skärgård ca 6 dagar, februari
* Fjällskidning I ca 9 dagar, mars-april
* Växt- och fågelkurs ca 4 dagar
* Klippklättring ca 5 dagar
* Kajakpaddling ca 5 dagar
* Vandring i Sarek ca 12 dagar

Andra och tredje året

Under det andra och tredje året kan du själv mera påverka dina studier. Därför skall detta tas mera som exempel.

* Matlagning ute ca 4 dagar
* Ledarskap ca 2 dagar
* Skridsko II ca 2 dagar
* Svampkurs ca 3 dagar
* Forspaddling ca 5 dagar
* Friluftsförstahjälp 3 dagar
* Säkerhetsplanering och företagsamhet ca 3 dagar
* Fjällturskidning, ca 12 dagar
 

Dessutom kan du välja fyra av dessa examensdelar:

  • Guidning inom olika frilufsgrenar
  • Vildmarks- och naturguide som företagare
  • Vildmarks- och terrängbespisning
  • Naturguidning som bygger på specialkompetens
  • Tematisk guidtjänster i naturförhållanden
  • Naturguidning för specialgrupper

Guidning inom olika frilufsgrenar

Denna examensdel kallar vi kort specialisering. Innehållet består av att du kan välja två friluftsgrenar som du kan specialisera dig inom, vardera på 5 studieveckor. Vi kommer i första hand att bjuda ut kort specialisering inom följande grenar:

  • Skidåkning
  • Sommarfjäll
  • Kajakpaddling
  • Klättring

Vildmarks- och naturguide som företagare

En kort kurs om företagsamhet som hör till denna examendel är redan integrerade i grundstudierna. Sedan gäller det att utveckla din egen affärsidé vidare. Vid behov ordnas utvecklingstillfällen där du kan träffa företagare och andra studerande i samma situation.

Vildmarks- och terrängbespisning

En examensdel som handlar om matlagning och matservice utomhus. Här ingår både hur du gör mat ute över öppen eld och hur du kockar på trangian då du är ute på tur. Dessutom får du lära dig hur du kan rationalisera verksamheten så att du gör det mesta färdigt inomhus på förhand.

Naturguidning som bygger på specialkompetens (lång specialisering)

Inom denna examensdel väljer du att specialisera dig inom en friluftgren och ett område där du kan utöva den. Vi kommer att bjuda ut studier inom flera olika grenar, för tillfället Vinterfjäll och Havskajakinstruktör.

Tematiska guidetjänster i naturförhållanden (lång specialisering)

Denna examensdel handlar om att välja ett tema för sina kundprogram. Inom utbildningen kommer vi att inrikta oss på temat Äventyr & Upplevelser.

Naturguidning för specialgrupper

Hur kan vi ordna naturupplevelser för små barn och handikappade är temat för denna examensdel.