Utbildning:
Artesan, inredning - Grundexamen inom konstindustrin (flerform)


Utbildningens detaljinformation

Utbildningens namn

Artesan, inredning - Grundexamen inom konstindustrin (flerform)

Adress där utbildning ordnas

Inspektorsgränd 3
02940 Esbo

Utbildningens typ

Grundexamen

Utbildningsspråk

Svenska

Omfattning

2 läsår

Startdatum

17 aug 2020

Slutdatum

17 jun 2022

Sista ansökan

19 maj 2020

Kontaktperson

Marina Åkermarck
Inspektorsgränd 3, 02940 Esbo
044 739 7736
marina.akermarck@axxell.fi

Kostnad

Utgifter för t.ex. verktyg och arbetskläder kan uppstå. Arbetar du med egna övningsarbeten under utbildningen tillkommer materialkostnader

Övrigt

Inträdeskrav

Inträdesintervju ordnas för alla sökande.

Mål

Grundexamen inom konstindustin, artesan - inredning

Krav på hälsotillstånd

Information om examensspecifika krav på hälsotillstånd (pdf)

Utbildningens namn

Artesan, inredning - Grundexamen inom konstindustrin (flerform)

Adress där utbildning ordnas

Axxell i
Axxell i

Inspektorsgränd 3
02940 Esbo<()

Utbildningens typ

Grundexamen

Utbildningsspråk

Svenska

Omfattning

2 läsår

Startdatum

17 aug 2020

Slutdatum

17 jun 2022

Sista ansökan

19 maj 2020

Kontaktperson

Marina Åkermarck
Inspektorsgränd 3, 02940 Esbo
044 739 7736
marina.akermarck@axxell.fi

Förklaring

Utgifter för t.ex. verktyg och arbetskläder kan uppstå. Arbetar du med egna övningsarbeten under utbildningen tillkommer materialkostnader

Övrigt

Inträdeskrav

Inträdesintervju ordnas för alla sökande.

Mål

Grundexamen inom konstindustin, artesan - inredning

Krav på hälsotillstånd

Information om examensspecifika krav på hälsotillstånd (pdf)

Utbildningens namn

Artesan, inredning - Grundexamen inom konstindustrin (flerform)

Adress där utbildning ordnas

Inspektorsgränd 3
02940 Esbo

Utbildningens typ

Grundexamen

Utbildningsspråk

Svenska

Omfattning

2 läsår

Startdatum

17 aug 2020

Slutdatum

17 jun 2022

Sista ansökan

19 maj 2020

Kontaktperson

Marina Åkermarck
Inspektorsgränd 3, 02940 Esbo
044 739 7736
marina.akermarck@axxell.fi

Kostnad

Utgifter för t.ex. verktyg och arbetskläder kan uppstå. Arbetar du med egna övningsarbeten under utbildningen tillkommer materialkostnader

Övrigt

Inträdeskrav

Inträdesintervju ordnas för alla sökande.

Mål

Grundexamen inom konstindustin, artesan - inredning

Krav på hälsotillstånd

Information om examensspecifika krav på hälsotillstånd (pdf)
Kontaktperson

Marina Åkermarck
Inspektorsgränd 3, 02940 Esbo
044 739 7736
marina.akermarck@axxell.fi


Ansökningsförfarande

Ansökningstiden har gått ut. Om du är intresserad av utbildningen, kontakta Marina Åkermarck (kontaktuppgifterna ovan).

Fyll i den elektroniska ansökningsblanketten nedan för att söka till utbildningen. Sista ansökningsdag är 19.5.2020.

Intervju ordnas för alla sökande. Sökande kontaktas.