Hittedjursmottagning

Brusaby sköter om Salos och Kimitoöns hittedjur. Kommunen/staden informerar sina invånare om hur hittedjursärenden skall skötas.

Känner du igen något av de nyligen upphittade djuren nedan så kan du kontakta oss (vardagar kl 8 - 16), telefon 044 739 7118.

Skötseln av djuren innehåller veterinärkontroll, vaccination, avmaskning, skötsel och utfordring. I fall djuret hittar sin ägare skall ägaren stå för skötselkostnaderna (hunddygn 16,00€ och kattdygn 11,00€).

Hittedjuren blir skolans egendom efter 15 dygn enligt rådande lagstadgar. Efter denna tid förmedlar Brusaby steriliserade/kastrerade tama hittekatter till goda nya hem.