Utbildning:
Tapetserare - grundexamen inom tapetsering och inredning

Utbildning

Hösten 2016 startar en ny utbildning till grundexamen inom tapetsering och inredning, tapetserare i Esbo. En utbildning pågår för tillfället, kontakta kontaktpersonen för att höra om möjlighet att hoppa på den utbildningen.

Utbildningen inom möbeltapetsering ordnas som flerformsstudier och består av kvällsstudier (onsdagar och torsdagar) och några lördagar per termin samt självstudier. Under självstudierna jobbar du med distansuppgifter och övar dig praktiskt i verkstaden. Efter avlagd examen erhåller du grundexamen inom tapetsering och inredning, och blir tapetserare. Du kan studera vid sidan av arbetet och utbildningen är ypperlig som t.ex. omskolning. Efter studierna kan du anställas som tapetserare eller studera vidare inom branschen.

Utbildningen är en förberedande utbildning för fristående examen. Den två-åriga utbildningens mål är att ge studerande kunskap i traditionell möbeltapetsering. Den är i huvudsak praktiskt inriktad och teoriundervisningen är till största delen integrerad i det praktiska arbetet. Under studietiden lär du dig om sömnad, stoppning, tapetseringens grunder, traditionell tapetsering samt möbeltapetsering i ett företag.

Mål

Efter avlagd examen erhåller du grundexamen inom tapetsering och inredning, och blir tapetserare. Du kan studera vid sidan av arbetet och utbildningen är ypperlig som t.ex. omskolning. Efter studierna kan du anställas som tapetserare eller studera vidare inom branschen.

Mera om vuxenstudier och fristående examen hittar du här med länken.


Utbildningens detaljinformation

Utbildningens namn

Tapetserare - grundexamen inom tapetsering och inredning

Adress där utbildning ordnas

Inspektorsgränd 3
02940 Esbo

Utbildningens typ

Vuxenutbildning

Utbildningsspråk

Svenska

Startdatum

augusti 2016

Slutdatum

juni 2018

Sista ansökan

16 maj 2016

Kontaktperson

Marina Åkermarck
Inspektorsgränd 3, 02940 Esbo
044-739 7736
marina.akermarck@axxell.fi

Kostnad

Ingen studiekostnad uppbärs, däremot uppbärs en examensavgift på 58 €. Möjliga utgifter för verktyg, arbetskläder och säkerhetskort kan uppstå. Arbetar du med egna övningsarbeten under utbildningen tillkommer materialkostnader.

Övrigt

Information om examensspecifika krav på hälsotillståndet

Inom tapetserings- och inredningsbranschen bör du ha tillräcklig fysisk hälsa för den belastning som arbetet medför. Lämplighet för olika slags arbetsuppgifter kan behöva övervägas enligt symtom och funktionshinder bland annat i följande sjukdomar: 
 • svår hudsjukdom 
 • astma eller svår allergi 
 • migrän, epilepsi eller sjukdom i balansorganet 
 • sjukdom i stöd- och rörelseorganen 
 • svag syn och hörsel 
 • hjärt- och kärlsjukdom

Utbildningens namn

Tapetserare - grundexamen inom tapetsering och inredning

Adress där utbildning ordnas

Axxell i Esbo
Axxell i Esbo

Inspektorsgränd 3
02940 Esbo<() Esbo

Utbildningens typ

Vuxenutbildning

Utbildningsspråk

Svenska

Omfattning

Startdatum

augusti 2016

Slutdatum

juni 2018

Sista ansökan

16 maj 2016

Kontaktperson

Marina Åkermarck
Inspektorsgränd 3, 02940 Esbo
044-739 7736
marina.akermarck@axxell.fi

Förklaring

Ingen studiekostnad uppbärs, däremot uppbärs en examensavgift på 58 €. Möjliga utgifter för verktyg, arbetskläder och säkerhetskort kan uppstå. Arbetar du med egna övningsarbeten under utbildningen tillkommer materialkostnader.

Övrigt

Information om examensspecifika krav på hälsotillståndet

Inom tapetserings- och inredningsbranschen bör du ha tillräcklig fysisk hälsa för den belastning som arbetet medför. Lämplighet för olika slags arbetsuppgifter kan behöva övervägas enligt symtom och funktionshinder bland annat i följande sjukdomar: 
 • svår hudsjukdom 
 • astma eller svår allergi 
 • migrän, epilepsi eller sjukdom i balansorganet 
 • sjukdom i stöd- och rörelseorganen 
 • svag syn och hörsel 
 • hjärt- och kärlsjukdom

Utbildningens namn

Tapetserare - grundexamen inom tapetsering och inredning

Adress där utbildning ordnas

Inspektorsgränd 3
02940 Esbo

Utbildningens typ

Vuxenutbildning

Utbildningsspråk

Svenska

Omfattning

Startdatum

augusti 2016

Slutdatum

juni 2018

Sista ansökan

16 maj 2016

Kontaktperson

Marina Åkermarck
Inspektorsgränd 3, 02940 Esbo
044-739 7736
marina.akermarck@axxell.fi

Kostnad

Ingen studiekostnad uppbärs, däremot uppbärs en examensavgift på 58 €. Möjliga utgifter för verktyg, arbetskläder och säkerhetskort kan uppstå. Arbetar du med egna övningsarbeten under utbildningen tillkommer materialkostnader.

Övrigt

Information om examensspecifika krav på hälsotillståndet

Inom tapetserings- och inredningsbranschen bör du ha tillräcklig fysisk hälsa för den belastning som arbetet medför. Lämplighet för olika slags arbetsuppgifter kan behöva övervägas enligt symtom och funktionshinder bland annat i följande sjukdomar: 
 • svår hudsjukdom 
 • astma eller svår allergi 
 • migrän, epilepsi eller sjukdom i balansorganet 
 • sjukdom i stöd- och rörelseorganen 
 • svag syn och hörsel 
 • hjärt- och kärlsjukdomKontaktperson

Marina Åkermarck
Inspektorsgränd 3, 02940 Esbo
044-739 7736
marina.akermarck@axxell.fi


Ansökningsförfarande

Sista ansökningsdag för ny utbildning som startar i september 2016 är 16 maj 2016. Fyll i den elektroniska ansökningsblanketten.

Inträdesintervju ordnas för alla sökande under slutet av maj/början av juni, alla sökande kontaktas.

Ansökan

Fyll i den elektroniska ansökningsblanketten nedan för att söka till utbildningen. Vi kontaktar dig så fort som möjligt, senast då ansökningstiden gått ut. Observera att då du trycker på skicka skall du komma till en sida med meddelandet ”Din ansökan lyckades”. Du får också ett e-post meddelande till den e-post adress du meddelat i blanketten. Om någondera av dessa uteblir har din ansökan inte lyckats, prova då på nytt eller kontakta oss på axxell@axxell.fi.

Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Text to Identify Refresh CAPTCHA Refresh CAPTCHA