Course:
Timmermansutbildning

Utbildning

Du, som är intresserad av byggande och speciellt att studera med fokus på praktisk inlärning, sök till vår Timmermansutbildning för vuxna!

Målet med utbildningen är, att den som deltar i utbildningen lär sig att självständigt och med rätta metoder tillämpa sina kunskaper och färdigheter senare i arbetslivet samt avlägga examen eller delar av examen.

Största delen av utbildningen förverkligas ute på olika byggplatser, men även föreläsningar i klass och övningar i verkstadsmiljö samt distansstudier ingår i utbildningen.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till personer över 18 år som är intresserade av timmermansarbeten och vill avlägga hel examen eller delar av grundexamen inom byggnadsbranschen. Man behöver inte vara arbetslös för att delta i denna utbildning, men det förutsätts att man har möjlighet att delta i närstudier dagtid 5 dagar/vecka.

Studierna är heltidsstudier och berättigar till studiestöd/vuxenutbildningsstöd. Närmare information om stöd och förmåner under utbildningstid ger Folkpensionsanstalten, Koulutusrahasto, fackföreningen TE-byrån eller Koulutusneuvonta tfn. 0295 020 702 e-post: koulutusneuvonta@te-toimisto.fi

Under julimånad 2016 är det paus i utbildningen.


Detailed information

Course name

Timmermansutbildning

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Adult Education and Training

Course language

Swedish

Finnish

Start Date

14 Sep 2015

End Date

09 Jun 2017

Contact

Regina Kalenius

044-739 7605
regina.kalenius@axxell.fi

Charge

Utbildningen är kostnadsfri, med undantag av examensavgift 58 €, som uppbärs före man deltar i examen. Enligt direktiv från Utbildningsstyrelsen har utbildningsanordnaren rätt att ta ut avgift om studerande för sitt personliga bruk får läroböcker, andra läromedel som behövs i studierna, material eller andra förnödenheter som efter studierna blir i studerandens ägo. Olika avgifter till myndigheter ingår inte heller i den avgiftsfria undervisningen (t ex kort).

Course name

Timmermansutbildning

Location

Axxell i Karis
Axxell i Karis

Bangatan 75
10300 Karis<() Karis

Course Type

Adult Education and Training

Course language

Swedish

Finnish

Start Date

14 Sep 2015

End Date

09 Jun 2017

Contactperson

Regina Kalenius

044-739 7605
regina.kalenius@axxell.fi

Förklaring

Utbildningen är kostnadsfri, med undantag av examensavgift 58 €, som uppbärs före man deltar i examen. Enligt direktiv från Utbildningsstyrelsen har utbildningsanordnaren rätt att ta ut avgift om studerande för sitt personliga bruk får läroböcker, andra läromedel som behövs i studierna, material eller andra förnödenheter som efter studierna blir i studerandens ägo. Olika avgifter till myndigheter ingår inte heller i den avgiftsfria undervisningen (t ex kort).

Course name

Timmermansutbildning

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Adult Education and Training

Course language

Swedish

Finnish

Start Date

14 Sep 2015

End Date

09 Jun 2017

Contactperson

Regina Kalenius

044-739 7605
regina.kalenius@axxell.fi

Charge

Utbildningen är kostnadsfri, med undantag av examensavgift 58 €, som uppbärs före man deltar i examen. Enligt direktiv från Utbildningsstyrelsen har utbildningsanordnaren rätt att ta ut avgift om studerande för sitt personliga bruk får läroböcker, andra läromedel som behövs i studierna, material eller andra förnödenheter som efter studierna blir i studerandens ägo. Olika avgifter till myndigheter ingår inte heller i den avgiftsfria undervisningen (t ex kort).
Contact

Regina Kalenius

044-739 7605
regina.kalenius@axxell.fi


Application process

Utbildningen har börjat.

Utbildningen har ännu lediga studieplatser! Du kan söka till utbildningen genom att fylla i ansökningsblanketten nedan. Fyll noggrant i motivering (i fältet Övrigt) varför just du vill bli vald till utbildningen; preliminära valet sker utgående från det. Slutliga valet görs efter personlig intervju.