Utbildning:
Timmermansutbildning

Utbildning

Du, som är intresserad av byggande och speciellt att studera med fokus på praktisk inlärning, sök till vår Timmermansutbildning för vuxna!

Målet med utbildningen är, att den som deltar i utbildningen lär sig att självständigt och med rätta metoder tillämpa sina kunskaper och färdigheter senare i arbetslivet samt avlägga examen eller delar av examen.

Största delen av utbildningen förverkligas ute på olika byggplatser, men även föreläsningar i klass och övningar i verkstadsmiljö samt distansstudier ingår i utbildningen.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till personer över 18 år som är intresserade av timmermansarbeten och vill avlägga hel examen eller delar av grundexamen inom byggnadsbranschen. Man behöver inte vara arbetslös för att delta i denna utbildning, men det förutsätts att man har möjlighet att delta i närstudier dagtid 5 dagar/vecka.

Studierna är heltidsstudier och berättigar till studiestöd/vuxenutbildningsstöd. Närmare information om stöd och förmåner under utbildningstid ger Folkpensionsanstalten, Koulutusrahasto, fackföreningen TE-byrån eller Koulutusneuvonta tfn. 0295 020 702 e-post: koulutusneuvonta@te-toimisto.fi

Under julimånad 2016 är det paus i utbildningen.


Utbildningens detaljinformation

Utbildningens namn

Timmermansutbildning

Adress där utbildning ordnas

Bangatan 75
10300 Karis

Utbildningens typ

Vuxenutbildning

Utbildningsspråk

Svenska

Finska

Startdatum

14 sep 2015

Slutdatum

09 jun 2017

Kontaktperson

Regina Kalenius

044-739 7605
regina.kalenius@axxell.fi

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri, med undantag av examensavgift 58 €, som uppbärs före man deltar i examen. Enligt direktiv från Utbildningsstyrelsen har utbildningsanordnaren rätt att ta ut avgift om studerande för sitt personliga bruk får läroböcker, andra läromedel som behövs i studierna, material eller andra förnödenheter som efter studierna blir i studerandens ägo. Olika avgifter till myndigheter ingår inte heller i den avgiftsfria undervisningen (t ex kort).

Utbildningens namn

Timmermansutbildning

Adress där utbildning ordnas

Axxell i Karis
Axxell i Karis

Bangatan 75
10300 Karis<() Karis

Utbildningens typ

Vuxenutbildning

Utbildningsspråk

Svenska

Finska

Startdatum

14 sep 2015

Slutdatum

09 jun 2017

Kontaktperson

Regina Kalenius

044-739 7605
regina.kalenius@axxell.fi

Förklaring

Utbildningen är kostnadsfri, med undantag av examensavgift 58 €, som uppbärs före man deltar i examen. Enligt direktiv från Utbildningsstyrelsen har utbildningsanordnaren rätt att ta ut avgift om studerande för sitt personliga bruk får läroböcker, andra läromedel som behövs i studierna, material eller andra förnödenheter som efter studierna blir i studerandens ägo. Olika avgifter till myndigheter ingår inte heller i den avgiftsfria undervisningen (t ex kort).

Utbildningens namn

Timmermansutbildning

Adress där utbildning ordnas

Bangatan 75
10300 Karis

Utbildningens typ

Vuxenutbildning

Utbildningsspråk

Svenska

Finska

Startdatum

14 sep 2015

Slutdatum

09 jun 2017

Kontaktperson

Regina Kalenius

044-739 7605
regina.kalenius@axxell.fi

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri, med undantag av examensavgift 58 €, som uppbärs före man deltar i examen. Enligt direktiv från Utbildningsstyrelsen har utbildningsanordnaren rätt att ta ut avgift om studerande för sitt personliga bruk får läroböcker, andra läromedel som behövs i studierna, material eller andra förnödenheter som efter studierna blir i studerandens ägo. Olika avgifter till myndigheter ingår inte heller i den avgiftsfria undervisningen (t ex kort).
Kontaktperson

Regina Kalenius

044-739 7605
regina.kalenius@axxell.fi


Ansökningsförfarande

Utbildningen har börjat.

Utbildningen har ännu lediga studieplatser! Du kan söka till utbildningen genom att fylla i ansökningsblanketten nedan. Fyll noggrant i motivering (i fältet Övrigt) varför just du vill bli vald till utbildningen; preliminära valet sker utgående från det. Slutliga valet görs efter personlig intervju.