Course:
Ungdoms- och fritidsinstruktör - Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning (flerform)

Utbildning

Vill du jobba med unga människor i ett utmanande och kreativt jobb? Studera då som vuxen till ungdoms- och fritidisinstruktör! Utbildningen ordnas i Karis.

Den viktigaste uppgiften för ungdoms- och fritidssektorn är att planera och handleda fritidsverksamhet och hobbyer för personer i olika åldrar och att stöda de ungas harmoniska tillväxt.

Ungdoms- och fritidsinstruktörerna planerar, ordnar och leder frivillig och kollektiv medborgar-, kultur- och idrottsverksamhet samt annan fritidsverksamhet. De är anställda av kommuner, företag samt andra organisationer eller arbetar som självständiga yrkesutövare. Ungdoms- och fritidsinstruktörerna känner till och kan utnyttja olika finansieringsformer i verksamheten för att organisera och genomföra aktiviteter.

Innehåll

Utbildningen förverkligas i flerform (distans- och närstudier samt praktik) och beräknas ta ca. 2 år. Närstudierna sker i Karis. I utbildningen ingår inlärning i arbetet där även yrkesprov ordnas. Examen kan även avläggas som läroavtal.

En personlig studieplan uppgörs för alla studerande. Det betyder att har du kunskap från tidigare behöver du inte delta i närstudierna, du kan visa ditt kunnande direkt vid yrkesproven.

I den förberedande utbildningen studerar du ämnen som utvecklingspsykologi, socialpsykologi, ledarskap. Du får också kunskap om de lagar och förordningar som reglerar arbetet inom branschen samt kännedom om samhällsstrukturerna.

I den förberedande utbildningen presenteras också olika metoder för stödande och förebyggande verksamhet.

Lämplighet för yrket

Faktorer som försvårar studierna och att fungera inom branschen:

  • allvarlig rädsla för sociala situationer som i hög grad försvårar umgänget med människor
  • ett akut drogproblem som inverkar på det nuvarande livet eller en allvarlig drogbakgrund
  • en sådan psykisk sjukdom som förhindrar deltagande i studierna eller arbete (exempelvis symptom av psykotisk karaktär eller en depression som allvarligt försämrar arbetsförmågan)
  • en annan sjukdom som utgör en risk för hälsan eller säkerheten, inte bara den egna utan också de andra studerandenas eller arbetstagarnas hälsa eller säkerhet. (Källa: "Nationella läroplanen för grundexamen inom ungdoms- och fritidsintruktion, 2009")

Detailed information

Course name

Ungdoms- och fritidsinstruktör - Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning (flerform)

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Adult Education and Training

Course language

Swedish

Start Date

13 Aug 2018

End Date

29 May 2020

Last day to apply

15 Apr 2018

Contact

Sofia Sjöblom

044-739 7532
sofia.sjoblom@axxell.fi

Charge

Utbildningen är gratis men avgifter för t.ex. material kan tillkomma.

Miscellaneous

Inträdeskrav

Godkänt inträdesprov.

Enligt Lagen om Yrkesutbildning (630/1998) kan en studerandes hälsotillstånd eller ett tidigare beslut om indragning av studierätt påverka/hindra antagning som studerande vid Axxell inom följande branscher:

- Social- och hälsovårdsbranschen
- Ungdoms- och fritidsinstruktion
- Sjöfart

De hälsokrav som gäller respektive bransch samt bestämmelserna om indragning av studierätten hittar du här.

Studerande som antagits till utbildning inom social- och hälsovårdsbranschen eller ungdoms- och fritidsinstruktion skall på begäran visa upp ett utdrag ur straffregistret inför inlärning i arbete-perioder där de i väsentlig grad kommer i kontakt med minderåriga. Utdrag ur straffregistret uppvisas åt handledande läraren.

Mål

Grundexamen i ungdoms- och fritidsinstruktion, ungdoms- och fritidsinstruktör

Målgrupp

Vuxna som i framtiden vill jobba med barn och ungdomar och som vill få en grundexamen i ungdoms- och fritidsinstruktion.

Course name

Ungdoms- och fritidsinstruktör - Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning (flerform)

Location

Axxell i
Axxell i

Bangatan 75
10300 Karis<()

Course Type

Adult Education and Training

Course language

Swedish

Start Date

13 Aug 2018

End Date

29 May 2020

Last day to apply

15 Apr 2018

Contactperson

Sofia Sjöblom

044-739 7532
sofia.sjoblom@axxell.fi

Förklaring

Utbildningen är gratis men avgifter för t.ex. material kan tillkomma.

Miscellaneous

Inträdeskrav

Godkänt inträdesprov.

Enligt Lagen om Yrkesutbildning (630/1998) kan en studerandes hälsotillstånd eller ett tidigare beslut om indragning av studierätt påverka/hindra antagning som studerande vid Axxell inom följande branscher:

- Social- och hälsovårdsbranschen
- Ungdoms- och fritidsinstruktion
- Sjöfart

De hälsokrav som gäller respektive bransch samt bestämmelserna om indragning av studierätten hittar du här.

Studerande som antagits till utbildning inom social- och hälsovårdsbranschen eller ungdoms- och fritidsinstruktion skall på begäran visa upp ett utdrag ur straffregistret inför inlärning i arbete-perioder där de i väsentlig grad kommer i kontakt med minderåriga. Utdrag ur straffregistret uppvisas åt handledande läraren.

Mål

Grundexamen i ungdoms- och fritidsinstruktion, ungdoms- och fritidsinstruktör

Målgrupp

Vuxna som i framtiden vill jobba med barn och ungdomar och som vill få en grundexamen i ungdoms- och fritidsinstruktion.

Course name

Ungdoms- och fritidsinstruktör - Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning (flerform)

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Adult Education and Training

Course language

Swedish

Start Date

13 Aug 2018

End Date

29 May 2020

Last day to apply

15 Apr 2018

Contactperson

Sofia Sjöblom

044-739 7532
sofia.sjoblom@axxell.fi

Charge

Utbildningen är gratis men avgifter för t.ex. material kan tillkomma.

Miscellaneous

Inträdeskrav

Godkänt inträdesprov.

Enligt Lagen om Yrkesutbildning (630/1998) kan en studerandes hälsotillstånd eller ett tidigare beslut om indragning av studierätt påverka/hindra antagning som studerande vid Axxell inom följande branscher:

- Social- och hälsovårdsbranschen
- Ungdoms- och fritidsinstruktion
- Sjöfart

De hälsokrav som gäller respektive bransch samt bestämmelserna om indragning av studierätten hittar du här.

Studerande som antagits till utbildning inom social- och hälsovårdsbranschen eller ungdoms- och fritidsinstruktion skall på begäran visa upp ett utdrag ur straffregistret inför inlärning i arbete-perioder där de i väsentlig grad kommer i kontakt med minderåriga. Utdrag ur straffregistret uppvisas åt handledande läraren.

Mål

Grundexamen i ungdoms- och fritidsinstruktion, ungdoms- och fritidsinstruktör

Målgrupp

Vuxna som i framtiden vill jobba med barn och ungdomar och som vill få en grundexamen i ungdoms- och fritidsinstruktion.Contact

Sofia Sjöblom

044-739 7532
sofia.sjoblom@axxell.fi


Application process

Ny grupp startar i augusti 2018. Har du frågor kring utbildningen kontakta Sofia Sjöblom, 0447397532.

För att säkerställa sökandes lämplighet för yrket ordnas personlig intervju under april-majmånad.

Om utbildningen intresserad dig, diskutera dina stödmöjligheter med din handledare på Te-byrån INNAN du söker till utbildningen. Utbildningsrådgivningen på Arbets- och näringsbyrån ger tilläggsinformation, tfn 0295020702 eller per e-post utbildningsradgivning@te-byran.fi.