Utbildning:
Ungdoms- och fritidsinstruktör - grundexamen i ungdoms- och fritidsinstruktion (vuxen)

Utbildning

Vill du jobba med unga människor i ett utmanande och kreativt jobb? Studera då som vuxen till ungdoms- och fritidisinstruktör! Utbildningen ordnas i Karis men närstudierna kan också ske på någon annan av Axxells enheter beroende på studerandes hemort.

Den viktigaste uppgiften för ungdoms- och fritidssektorn är att planera och handleda fritidsverksamhet och hobbyer för personer i olika åldrar och att stöda de ungas harmoniska tillväxt.

Ungdoms- och fritidsinstruktörerna planerar, ordnar och leder frivillig och kollektiv medborgar-, kultur- och idrottsverksamhet samt annan fritidsverksamhet. De är anställda av kommuner, företag samt andra organisationer eller arbetar som självständiga yrkesutövare. Ungdoms- och fritidsinstruktörerna känner till och kan utnyttja olika finansieringsformer i verksamheten för att organisera och genomföra aktiviteter.

Innehåll

Utbildningen förverkligas i flerform (distans- och närstudier samt praktik) och beräknas ta ca. 2 år. Närstudierna sker i Karis och Esbo men närstudierna kan också ske på någon annan av Axxells enheter beroende på studerandes hemort. Närstudietillfällena ordnas 2 gånger varannan vecka. I utbildningen ingår inlärning i arbetet där även examenstillfällena ordnas. Examen kan även avläggas som läroavtal.

En personlig studieplan uppgörs för alla studerande. Det betyder att har du kunskap från tidigare behöver du inte delta i närstudierna, du kan visa ditt kunnande direkt vid examenstillfällena.

I den förberedande utbildningen studerar du ämnen som utvecklingspsykologi, socialpsykologi, ledarskap. Du får också kunskap om de lagar och förordningar som reglerar arbetet inom branschen samt kännedom om samhällsstrukturerna.

I den förberedande utbildningen presenteras också olika metoder för stödande och förebyggande verksamhet.

Examenshelheterna som erbjuds är följande:

  • Förmåga att instruera (obligatorisk)
  • Handledning i olika verksamhetsmiljöer (obligatorisk)
  • Instruktionsmetoder (obligatorisk)
  • Handledning i medborgar- och föreningsverksamhet (går att ersätta med annan examenshelhet)
  • Handledning genom projektverksamhet (går att ersätta med annan examenshelhet)

Lämplighet för yrket

Faktorer som försvårar studierna och att fungera inom branschen:

  • allvarlig rädsla för sociala situationer som i hög grad försvårar umgänget med människor
  • ett akut drogproblem som inverkar på det nuvarande livet eller en allvarlig drogbakgrund
  • en sådan psykisk sjukdom som förhindrar deltagande i studierna eller arbete (exempelvis symptom av psykotisk karaktär eller en depression som allvarligt försämrar arbetsförmågan)
  • en annan sjukdom som utgör en risk för hälsan eller säkerheten, inte bara den egna utan också de andra studerandenas eller arbetstagarnas hälsa eller säkerhet. (Källa: "Nationella läroplanen för grundexamen inom ungdoms- och fritidsintruktion, 2009")

Utbildningens detaljinformation

Utbildningens namn

Ungdoms- och fritidsinstruktör - grundexamen i ungdoms- och fritidsinstruktion (vuxen)

Adress där utbildning ordnas

Bangatan 75
10300 Karis

Utbildningens typ

Vuxenutbildning

Utbildningsspråk

Svenska

Startdatum

Hösten 2017

Kontaktperson

Karin Nyström

0290 01 7676
karin.nystrom@axxell.fi

Kostnad

De examensförberedande studierna är gratis men för examenstillfällena debiteras en avgift om 58€

Övrigt

Inträdeskrav

Godkänt inträdesprov.

Enligt Lagen om Yrkesutbildning (630/1998) kan en studerandes hälsotillstånd eller ett tidigare beslut om indragning av studierätt påverka/hindra antagning som studerande vid Axxell inom följande branscher:

- Social- och hälsovårdsbranschen
- Ungdoms- och fritidsinstruktion
- Sjöfart

De hälsokrav som gäller respektive bransch samt bestämmelserna om indragning av studierätten hittar du här.

Studerande som antagits till utbildning inom social- och hälsovårdsbranschen eller ungdoms- och fritidsinstruktion skall på begäran visa upp ett utdrag ur straffregistret inför inlärning i arbete-perioder där de i väsentlig grad kommer i kontakt med minderåriga. Utdrag ur straffregistret uppvisas åt handledande läraren.

Mål

Grundexamen i ungdoms- och fritidsinstruktion, ungdoms- och fritidsinstruktör

Målgrupp

Vuxna som i framtiden vill jobba med barn och ungdomar och som vill få en grundexamen i ungdoms- och fritidsinstruktion.

Utbildningens namn

Ungdoms- och fritidsinstruktör - grundexamen i ungdoms- och fritidsinstruktion (vuxen)

Adress där utbildning ordnas

Axxell i
Axxell i

Bangatan 75
10300 Karis<()

Utbildningens typ

Vuxenutbildning

Utbildningsspråk

Svenska

Omfattning

Startdatum

Hösten 2017

Kontaktperson

Karin Nyström

0290 01 7676
karin.nystrom@axxell.fi

Förklaring

De examensförberedande studierna är gratis men för examenstillfällena debiteras en avgift om 58€

Övrigt

Inträdeskrav

Godkänt inträdesprov.

Enligt Lagen om Yrkesutbildning (630/1998) kan en studerandes hälsotillstånd eller ett tidigare beslut om indragning av studierätt påverka/hindra antagning som studerande vid Axxell inom följande branscher:

- Social- och hälsovårdsbranschen
- Ungdoms- och fritidsinstruktion
- Sjöfart

De hälsokrav som gäller respektive bransch samt bestämmelserna om indragning av studierätten hittar du här.

Studerande som antagits till utbildning inom social- och hälsovårdsbranschen eller ungdoms- och fritidsinstruktion skall på begäran visa upp ett utdrag ur straffregistret inför inlärning i arbete-perioder där de i väsentlig grad kommer i kontakt med minderåriga. Utdrag ur straffregistret uppvisas åt handledande läraren.

Mål

Grundexamen i ungdoms- och fritidsinstruktion, ungdoms- och fritidsinstruktör

Målgrupp

Vuxna som i framtiden vill jobba med barn och ungdomar och som vill få en grundexamen i ungdoms- och fritidsinstruktion.

Utbildningens namn

Ungdoms- och fritidsinstruktör - grundexamen i ungdoms- och fritidsinstruktion (vuxen)

Adress där utbildning ordnas

Bangatan 75
10300 Karis

Utbildningens typ

Vuxenutbildning

Utbildningsspråk

Svenska

Omfattning

Startdatum

Hösten 2017

Kontaktperson

Karin Nyström

0290 01 7676
karin.nystrom@axxell.fi

Kostnad

De examensförberedande studierna är gratis men för examenstillfällena debiteras en avgift om 58€

Övrigt

Inträdeskrav

Godkänt inträdesprov.

Enligt Lagen om Yrkesutbildning (630/1998) kan en studerandes hälsotillstånd eller ett tidigare beslut om indragning av studierätt påverka/hindra antagning som studerande vid Axxell inom följande branscher:

- Social- och hälsovårdsbranschen
- Ungdoms- och fritidsinstruktion
- Sjöfart

De hälsokrav som gäller respektive bransch samt bestämmelserna om indragning av studierätten hittar du här.

Studerande som antagits till utbildning inom social- och hälsovårdsbranschen eller ungdoms- och fritidsinstruktion skall på begäran visa upp ett utdrag ur straffregistret inför inlärning i arbete-perioder där de i väsentlig grad kommer i kontakt med minderåriga. Utdrag ur straffregistret uppvisas åt handledande läraren.

Mål

Grundexamen i ungdoms- och fritidsinstruktion, ungdoms- och fritidsinstruktör

Målgrupp

Vuxna som i framtiden vill jobba med barn och ungdomar och som vill få en grundexamen i ungdoms- och fritidsinstruktion.Kontaktperson

Karin Nyström

0290 01 7676
karin.nystrom@axxell.fi


Ansökningsförfarande

Du kan redan nu söka till utbildningen genom att fylla i den elektroniska blanketten nedan. Nästa utbildning startar hösten 2017. För att säkerställa sökandes lämplighet för yrket ordnas ett inträdesprov före antagning till utbildningen. En skild kallelse skickas ut efter ansökningstidens utgång.

Ansökan

Fyll i den elektroniska ansökningsblanketten nedan för att söka till utbildningen. Vi kontaktar dig så fort som möjligt, senast då ansökningstiden gått ut. Observera att då du trycker på skicka skall du komma till en sida med meddelandet ”Din ansökan lyckades”. Du får också ett e-post meddelande till den e-post adress du meddelat i blanketten. Om någondera av dessa uteblir har din ansökan inte lyckats, prova då på nytt eller kontakta oss på axxell@axxell.fi.

Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Text to Identify Refresh CAPTCHA Refresh CAPTCHA