Ungdomsutbildning

Axxellerera dina framtidsutsikter! Hos oss kan du välja mellan 23 olika yrken. Du kan bli kock, närvårdare, servitör, husbyggare, merkonom, djurskötare, trädgårdsmästare... Möjligheterna är många.

Att studera vid Axxell är spännande och varierande. Tyngdpunkten ligger på det praktiska arbetet och du kommer i ett tidigt skede i kontakt med arbetslivet. Inom de flesta av utbildningarna kan vi erbjuda ett internationellt utbyte då du får vidga dina vyer och bekanta dig med din bransch utomlands. Om du vill kan du ta studenten samtidigt.

Är du osäker på vad du i slutändan skall välja för yrke? Inga problem – hos oss kan du provstudera vid alla våra branscher! Läs mera om PRAO här.

Behöver du mera information? Vår studiehandledare Kjell Forsman hjälper dig vidare, kjell.forsman@axxell.fi eller tfn 044-739 7349.

Information om den gemensamma ansökan samt språkprov hittar du på www.axxell.fi/gea. På samma sida publiceras information om tilläggsansökan i mitten av juni, innan dess har vi inte rätt att publicera informationen.

Läroplaner

Läroplanen är det dokument som styr och reglerar utbildningen (den läroplansbaserade utbildningen) i Axxell. Läroplanen består av två delar, den gemensamma delen och den examensspecifika delen.

Den gemensamma delen

- anger principer och förfaringssätt som är gemensamma för alla grundexamina
- innehåller utbildningsanordnarens centrala värderingar

Den examenspecifika delen

- beskriver uppläggning och undervisningsmetoder
- beskriver ordnande av examensdelar och möjligheten att avlägga andra examina

Läroplan för den grundläggande yrkesutbildningen

De examensspecifika läroplanerna finns under respektive utbildning i Våra utbildningar.

Inlärning i arbetet

Inlärning i arbetet är en inlärningsmetod som ger studerande möjlighet att lära sig en del av läroplanens målsättningar i en verklig arbetsmiljö på en arbetsplats. I varje grundexamen avläggs minst 30 kompetenspoäng som inlärning i arbete. Inlärning i arbetet är målinriktad, handledd och bedömd/utvärderad verksamhet. Mera information om inlärning i arbetet hittar du här: https://axxell.itslearning.com/407601/ia/

Hjälp med att välja rätt yrke

Inom ramen för ett av Utbildningsstyrelsen finansierat projekt har det gjorts videon om olika yrken, alla videon hittar du på yrken.substans.fi

Videopresentation om Axxells ungdomsutbildningar

Vill du på ca 40 minuter få en snabb överblick av våra ungdomsutbildningar, vad det innebär att studera i Axxell och om möjligheten till kombistudier?

Då kan du titta igenom den här videon där studiehandledare Kjell Forsman presenterar yrkesutbildningen och möjligheterna du har inom Axxell