Vad är allmän språkexamen?

Allmänna språkexamina är språkfärdighetsexamen för vuxna. Inom ramen för dessa examina mäts språkfärdigheten i sådana praktiska situationer där den vuxne måste tala, lyssna till, skriva eller läsa ett främmande språk - antingen i Finland eller utomlands. Du behöver inte studera på någon kurs för att kunna delta i allmän språkexamen utan alla som vill ha ett officiellt intyg över språkkunskaperna kan delta.

Vad behöver man intyget till?

Med intyget kan du bevisa dina språkkunskaper för t.ex. din arbetsgivare.
För att kunna ansöka om finskt medborgarskap ska du avlägga allmän språkexamen på mellannivå i finska eller svenska på minst färdighetsnivå tre i två olika delprov.  Kombinationerna är:

  • muntlig framställning och skriftlig framställning, eller
  • talförståelse och skriftlig framställning, eller
  • textförståelse och muntlig framställning.

Du kan påvisa att du har en godkänd kombination också genom flera examensintyg (intyg som utfärdats efter 1.1.2012). Om du har nått färdighetsnivå 3 i två delprov, men de är inte de ovannämnda kombinationerna, duger inte dina intyg till att bevisa din språkkunskap.

Observera dock att du måste avlägga hela examen och delta i alla delprov. I annat fall får du inte examensbevis. Hela examen ska avläggas på en och samma dag.

Mera information om att ansöka om medborgarskap hittar du här: Migrationsverket
Mera information om examensdagarna och –platserna hittar du här: Utbildningsstyrelsen

Mera information om hur förberedande utbildning och allmänna språkexamina ordnas inom Axxell:

Elina Tuomikoski (koordinator) tel. 044 7397816 eller elina.tuomikoski@axxell.fi

 

Vi ordnar allmänna språkexamina enligt följande:

Vanda

  • finska, mellannivå
  • svenska, mellannivå

Helsingfors

  • finska, mellannivå

Karis

  • finska, mellannivå
  • svenska, mellannivå