Vägledningsinfo

Axxells nyhetsflöde om yrkesutbildningen 

Vägledningsinfot är ett infobrev från Axxell om sådant som är aktuellt inom yrkesutbildningen, om reformen av yrkesutbildningen, hur den påverkar oss och hur vi kommer att verkställa den. An efter som ny information finns att tillgå skickas ett e-post brev ut. Varje brev innehåller ett tema. Samma information som finns i breven kommer också att samlas här på denna sida.

Vill du ha den här information via e-post, kontakta axxell@axxell.fi och meddela din e-postadress. 

Alla grundexamensutbildningar är öppna för alla intresserade

Eftersom det inte längre är skillnad på grundläggande yrkesutbildning (ungdomsutbildning) och fristående examen (vuxenutbildning) så är i princip alla utbildningar öppna för alla intresserade.

De flesta ungdomar som kommer till yrkesutbildningen kommer direkt efter nionde klassen och de söker direkt via den Gemensamma antagningen GA, precis som förut. Men alla Axxell utbildningar finns inte i GA. Där finns bara de som inleds på hösten och som är riktade till målgruppen ungdomar dvs. de utbildningar som har mycket närstudier och är ”traditionell skola”. I GA 2018 har Axxell 17 olika grundexamensutbildningar.

Axxell erbjuder under 2018 också följande utbildningar (tidigare nämnda vuxenutbildningar)

  • i Åbo – turisttjänsteman
  • i Brusaby - hästskötare eller ridinstruktör och naturinstruktör
  • i Karis - ungdoms- och fritidsinstruktör
  • i Karis – snickare och fastighetsskötare
  • i Ekenäs – artesan inom textil och guldsmide (flyttar småningom till Överby)
  • i Överby - artesan inom keramik, inredning, tapetsering
  • i Överby – trädgårdsmästare

Till de ovannämnda utbildningarna söker man direkt till Axxell, via www.axxell.fi

Dessa utbildningar kan inledas vid olika tidpunkter under året och de startar om det finns tillräckligt med sökande. Ibland skjuts starten fram i väntan på tillräckligt många sökande.

Dessa utbildningar förverkligas som flerform vilket betyder mindre närstudier och mera eget arbete, något som kräver gott självledarskap och ansvarstagande av den sökande. En del av utbildningarna har åldersgräns (18 år) för de sökande t.ex. ungdoms- och fritidsinstruktör.

Den sökande kallas alltid på intervju och vid intervjun kollar vi lämplighet, motivation och förutsättningar för studier i flerform samt tidigare kunnande. Samma förmåner, ss. skollunch, studerandevård, gäller alla grundexamensutbildningar oberoende av hur de förverkligas. Gemensamma ämnen läses nu också på dessa utbildningar och de ger behörighet för studier på tredje stadiet.

Heltidsstudier berättigar till FPA:s förmåner.

Mera information i detta ärende  får du av Lena Johansson, tfn 044 739 7345 eller lena.johansson@axxell.fi.


Sökande till djurskötare och landsbygdsföretagare välj grundexamen inom lantbruksbranschen i GA

I och med den stora reformen av yrkesutbildningen har också informationen på www.studieinfo.fi om utbildningar uppdaterats. Alla som är intresserade av djurskötare / landsbygdsföretagare bör observera, att då man söker på www.studieinfo.fi kan man enbart välja grundexamen inom lantbruksbranschen, inte antingen djurskötare eller landsbygdsföretagare. Man kan alltså INTE i ansökningsblanketten, som tidigare, välja antingen djurskötare eller landsbygdsföretagare utan väljer endast grundexamen inom lantbruksbranschen. Information om respektive utbildning finns, men inte möjligheten att välja någondera då man gör ansökan. Den sökande kommer i antagningsbrevet att få frågan vilken av de två utbildningarna man önskar gå.

Vi hoppas att ni informerar era elever och andra som är intresserade av dessa utbildningar om detta.

Mera information i detta ärende får du av Ida Fredriksson, tfn 044 739 7327 eller ida.fredriksson@axxell.fi


Hej,

Inom yrkesutbildningen händer det mycket denna vår. Den nya lagen om yrkesutbildning trädde i kraft 1.1.2018 och 1.8.2018 får vi nya läroplaner. Vi i Axxell kommer att ge ut information om reformen och hur den påverkar oss och hur vi kommer att verkställa den. Vi har för avsikt att an efter det blir aktuellt ge ut informationen i form av ett e-postbrev. Varje brev innehåller ett tema. Samma information som finns i breven kommer också att samlas på vår webbsida (länken ovan).

Målgruppen för denna information är elev- och studiehandledare i grundskolorna och gymnasierna, personal på TE-byråerna och ungdomsverkstäderna m.fl. Mottagare till detta första meddelande har vi samlat i hop från olika webbsidor, våra tidigare e-postgrupper mm. Meddela oss om du inte vill ha denna information av oss. Meddela också om du vet någon som vill ha denna information men inte fått detta meddelande. Berätta också gärna vad ni behöver och vill ha för information om så sammanställer vi sådan.

God fortsättning på det nya året

Lena Johansson
rektor