Utbildning:
Vägskydd 1-kurs

Utbildning
I Trafikverkets anvisningar förutsätts att en person som arbetar yrkesmässigt på ett landsvägsområde ska ha genomgått kursen Vägskydd 1.

För att få kortet ska man delta i en endags-kurs samt utföra det skriftliga provet med godkänt vitsord, från vilken man sedan får som intyg ett personligt kort i Vägskydd 1. Kortet samt behörigheten i vägskydd är i kraft i 5 år efter beviljat datum (kursdag). Kursen klassas som en fortbildning för yrkeskompetens (Trafi/Ajovarma). För Trafi-märkningen faktureras 17 € av person som behöver märkningen.

Målgrupp och mål

Kursen är avsedd för alla som arbetar med vägarbete på allmän väg, gata eller trafikområde, arbeten som omfattar bl.a. vägbygge och -underhåll, beläggningsarbeten och installation av kablar och rör på vägområdet. Målet är att öka kunskapen och trafiksäkerheten hos personer inom branschen, såväl arbetsledning som arbetstagare samt att enhetliga trafikstyrningen i vägarbeten.

Kursen ger också en inblick i farorna vid vägarbeten samt hur man identifierar och behärskar riskerna.

Den som anmäler sig till kursen kan bekanta sig i förväg med kursmaterialet via denna länk: http://www2.liikennevirasto.fi/julkaisut/pdf8/lop_2014-03swe_vagskydd_web.pdf

För att kunna delta i en Vägskydd 2 utbildning, ska man ha ett i kraft varande Vägskydd 1-kort.

Det förutsätts INTE Vägskydd 1 –kurs eller kort:  

  • t ex av montör som arbetar i en skyddad kabelgrävning, vilken övervakas/leds av arbetsledning som har genomgått Vägskydd-utbildning.
  • av tillfällig material-leverantör (trämaterial, osv); av personer som tillfälligt kör fordonslyft, betongpump- och –bil eller motsvarande aktörer som har tillfälligt uppdrag vid vägarbetet.
  • av personer i övriga uppdrag som utförs som en engångsföreteelse.
  • av person, som arbetar kortvarigt under ledning av en övervakare, som har genomgått Vägskydd-utbildning.

Pris 150 € (inkl. Moms 24%) samt ev. avgift för Trafi-märkning 17 € (moms 0%)


Utbildningens detaljinformation

Utbildningens namn

Vägskydd 1-kurs

Adress där utbildning ordnas

Bangatan 75
10300 Karis

Utbildningens typ

Kurser

Utbildningsspråk

Svenska

Startdatum

23 mar 2016

Sista ansökan

11 mar 2016

Kontaktperson

Sari Suomalainen

044-739 7619
sari.suomalainen@axxell.fi

Utbildningens namn

Vägskydd 1-kurs

Adress där utbildning ordnas

Axxell i Karis
Axxell i Karis

Bangatan 75
10300 Karis<() Karis

Utbildningens typ

Kurser

Utbildningsspråk

Svenska

Startdatum

23 mar 2016

Sista ansökan

11 mar 2016

Kontaktperson

Sari Suomalainen

044-739 7619
sari.suomalainen@axxell.fi

Utbildningens namn

Vägskydd 1-kurs

Adress där utbildning ordnas

Bangatan 75
10300 Karis

Utbildningens typ

Kurser

Utbildningsspråk

Svenska

Startdatum

23 mar 2016

Sista ansökan

11 mar 2016

Kontaktperson

Sari Suomalainen

044-739 7619
sari.suomalainen@axxell.fi
Kontaktperson

Sari Suomalainen

044-739 7619
sari.suomalainen@axxell.fi


Ansökningsförfarande

Anmäl dig genom att fylla i den elektroniska blanketten nedan eller genom att ringa Sari Suomalainen, tfn 044-739 7619