Vem kan bli Vigu

Du som vill delta bör vara över 18 år. Du bör vara genuint intresserad av friluftsliv och ha en del friluftserfarenhet. Vi ser gärna att du aktivt sysslar med någon gren inom friluftslivet. Du behöver inte vara proffs inom området (vad skulle du då behöva utbildning till?).

Gärna får du ha en utbildning inom något område som går att kombinera med friluftsliv, t.ex lärare, biolog, idrottsinstruktör, ungdomsledare eller en skoglig utbildning. Eller kanske studera inom något av dessa områden.

Viktigt är att du är intresserad av människor och av att fungera som ledare. Att vara ledare inom friluftsliv gör ju inte att vi får glömma bort att det är framförallt ledarskap som det är fråga om.

Vi vill ha en blandad grupp av människor som alla är olika. Vi hoppas att både män och kvinnor söker, liksom både äldre och yngre. På det sättet blir samarbetet inom gruppen bättre och alla kan hitta sin roll.

Vi vill tillsammans med dig och dina studiekamrater göra en bra och lärorik kurs. Allas insats är viktig för att slutresultatet skall bli bra. Därför är du viktig för oss och någon annan kan vara helt beroende av dig under kursens gång. För oss är det viktigt att du kan satsa av din tid och att studierna hos oss är viktiga för dig.

Hur mycket kostar studierna?

Kursavgiften är 450€. I denna avgift ingår undervisning och tillgång till gemensam utrustning ss tält och friluftskök. Deltagarna betalar för resor, mat och boende. I de flesta fall kan vi  övernatta i tält och det behöver ingen betala för. Totalt  kan väl mat och logikostnaderna stiga till ca 500€.

Under kursens gång gör vi många resor. Deltagarna betalar för bil- och båtresor, för skolans bilar blir det en låg kostnad per person för längre resor. Dessutom kan det bli resor med tåg eller flyg som deltagarna själva betalar.

Utrustningen som vi använder kostar, hur mycket du betalar beror på vilken utrustning du har. Ofta måste deltagarna betala hyra för utrustning. Det gäller kanoter, kajaker, klätterutrustning och skidutrustning mm. 
Du kommer också säkert att köpa utrutning under kursens gång. Vad detta kostar är omöjligt för oss att uppskatta.

En examensavgift tillkommer på 58€ som du ska betala då du börjar göra examenstillfällen.

Hur mycket tid tar studierna?

Under det första året får du räkna med ca 60 dagar närstudier. Ungefär 25 av dessa dagar infaller på veckoslut. Om du arbetar vid sidan om dina studier behöver du ca tre veckor ledig tid utöver en vanlig semester. Under år 2-3 beror tidsåtgången mycket på vilka specialiseringar du väljer, ofta blir det litet mindre än under det första studieåret.

Kan jag få studiestöd?

Normalt krävs åtta veckors heltidsstudier i sträck för att man skall kunna få studiestöd. Detta krav uppfyller tyvärr inte vår kurs eftersom vi riktar oss till personer som arbetar aktivt.

Är jag försäkrad under studierna?

Under de av oss arrangerade kurserna är du skade- och olycksfallsförsäkrad. För den praktik du gör bör du sköta om dina försäkringar själv. Din utrustning är inte heller försäkrad genom oss.

Var kan jag få mera information?

Här på ViguNet, portalen för våra studerande, har vi samlat öppen information om det mesta. Här hittar du kursbeskrivningar, bilder från kursdelar, information om studiegången och mycket annat. Du kan också gärna ringa eller skicka e-post till oss. Kontaktuppgifterna till oss hittar du under Kontaktuppgifter ovan!

Kan jag avlägga examen direkt utan att delta i studier?

Hos oss kan du gå direkt till examen om du redan kan det som krävs. Det som krävs beskrivs i examensgrunderna. Tag kontakt med oss för att göra upp en plan för din examen!