Course:
Vårdassistent - delexamen, grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen

En ny vårdassistentutbildning startar i Pargas i augusti 2020!

Detta är en utbildning för dig som tycker om att lära dig mer i praktiken. Utbildningen är för dig som tycker om att arbeta med människor i ett arbete som är praktiskt med betoning på grundvård och socialt umgänge. Till en vårdassistents arbetsuppgifter hör att stöda och hjälpa t.ex. äldre eller personer med funktionsnedsättning i hemvården eller i olika servicebostäder. Till arbetsuppgifterna hör att assistera vid grundvården som t.ex. hygien, matsituationer, klädvård, på- och avklädning, städning samt att uträtta olika ärenden.

Till en vårdassistents uppgifter hör också att stöda upprätthållandet av kundernas funktionsförmåga genom att t.ex. ordna olika aktiviteter, promenader, läsa eller diskutera med kunden samt att stöda aktiviteter som ökar den sociala samvaron.

Med andra ord så stöder en vårdassistent äldre och personer med funktionsnedsättning i vardagen, så att den fungerar bättre. Samtidigt stöder vårdassistenten det fysiska- och sociala välmåendet för personen.

Utbildningstiden är 10 månader, sammanlagt 55 kompetenspoäng (räknas som heltidsstudier). Utbildningen består av två perioder av närstudiedagar i skolan (ca.1-2 dagar/vecka), distansstudiedagar (självstudier) samt utbildning på arbetsplats (praktik). De som har en arbetsplats arbetar under handledning av en av arbetsgivaren utsedd handledare.

När du avlagt denna delexamen har du avlagt två obligatoriska examensdelar och en valbar examensdel ur närvårdarexamen. Efter detta finns det en möjlighet för dig att fullfölja studier till en närvårdarexamen.

När du avlagt denna delexamen har du avlagt en av två obligatoriska examensdelar och en valbar examensdel ur närvårdarexamen. Efter detta finns det en möjlighet för dig att fullfölja studier till en närvårdarexamen.

Utbildningen är kostnadsfri. Utbildningen börjar 24.8.2020 (utbildningsstarten har skjutits fram p.g.a. coronavirusepidemin) och slutar 28.5.2021, eller individuellt enligt egen utvecklingsplan för kunnande. Sista anmälningsdagen 10.8.2020.

Det finns möjlighet till läroavtal ifall du har en anställning. Ifall du är arbetslös arbetssökande kan du kontakta din te-byrå för att utreda möjligheten att studera.


Detailed information

Course name

Vårdassistent - delexamen, grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen

Location

Vapparvägen 4
21600 Pargas

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Start Date

24 Aug 2020

End Date

28 May 2021

Last day to apply

10 Aug 2020

Contact

Carina Tamminen

044-739 7239
carina.tamminen@axxell.fi

Charge

Utbildningen är gratis, en examinsavgift om 58€ debiteras

Miscellaneous

Denna utbildning omfattas av Sora lagstiftningen, vilket innebär att utbildningsanordnaren skall göra en Sora utredning av alla sökande. Detta innebär att vissa fysiska- och/eller mentala sjukdomar eller drogmissbruk utgör ett hinder för att få påbörja studierna.

Course name

Vårdassistent - delexamen, grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen

Location

Axxell i
Axxell i

Vapparvägen 4
21600 Pargas<()

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Scope

Start Date

24 Aug 2020

End Date

28 May 2021

Last day to apply

10 Aug 2020

Contactperson

Carina Tamminen

044-739 7239
carina.tamminen@axxell.fi

Förklaring

Utbildningen är gratis, en examinsavgift om 58€ debiteras

Miscellaneous

Denna utbildning omfattas av Sora lagstiftningen, vilket innebär att utbildningsanordnaren skall göra en Sora utredning av alla sökande. Detta innebär att vissa fysiska- och/eller mentala sjukdomar eller drogmissbruk utgör ett hinder för att få påbörja studierna.

Course name

Vårdassistent - delexamen, grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen

Location

Vapparvägen 4
21600 Pargas

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Scope

Start Date

24 Aug 2020

End Date

28 May 2021

Last day to apply

10 Aug 2020

Contactperson

Carina Tamminen

044-739 7239
carina.tamminen@axxell.fi

Charge

Utbildningen är gratis, en examinsavgift om 58€ debiteras

Miscellaneous

Denna utbildning omfattas av Sora lagstiftningen, vilket innebär att utbildningsanordnaren skall göra en Sora utredning av alla sökande. Detta innebär att vissa fysiska- och/eller mentala sjukdomar eller drogmissbruk utgör ett hinder för att få påbörja studierna.


Contact

Carina Tamminen

044-739 7239
carina.tamminen@axxell.fi


Application process

Fyll i den elektroniska ansökningsblanketten nedan för att söka till utbildninge. Alla sökande kallas till personlig intervju.