Utbildning:
Växtkännedom för nybörjare

Utbildning

Under kursen lär vi oss känna igen våra vanligaste träd, buskar och perenner genom rundvandringar i skolans parkområden och genom att studera växternas speciella kännetecken noggrannare. Vi bekantar oss även med deras svenska, finska och vetenskapliga namn.

Kursen ordnas fredag 19.8 kl. 16.30-20.45 och lördag 20.8 kl. 10-14.30. Kursavgiften är 50 € och som lärare fungerar Isa Palmén. Kursen ordnas i Axxell Överby i Esbo, Inspektorsgränd 3.

Kursspråket är svenska och finska. Egen matsäck med. Utekläder enligt väder och bekväma skor. Internat finns på skolan ifall övernattning behövs.

Axxell, Överby förbehåller sig rätten till att inhibera kursen ifall inte deltagarantalet är tillräckligt.

Ifall kursdeltagaren annullerar sitt deltagande i kursen senare än en vecka innan kursen inleds eller uteblir helt, debiterar Axxell halva kurspriset


Utbildningens detaljinformation

Utbildningens namn

Växtkännedom för nybörjare

Adress där utbildning ordnas

Inspektorsgränd 3
02940 Esbo

Utbildningens typ

Folkhögskoleutbildning

Kurser

Utbildningsspråk

Svenska

Finska

Startdatum

19 aug 2016

Slutdatum

20 aug 2016

Sista ansökan

08 aug 2016

Kontaktperson

Nina Sevelius

044-739 7658
nina.sevelius@axxell.fi

Kostnad

Kursavgift 50 €.

Utbildningens namn

Växtkännedom för nybörjare

Adress där utbildning ordnas

Axxell i
Axxell i

Inspektorsgränd 3
02940 Esbo<()

Utbildningens typ

Folkhögskoleutbildning

Kurser

Utbildningsspråk

Svenska

Finska

Startdatum

19 aug 2016

Slutdatum

20 aug 2016

Sista ansökan

08 aug 2016

Kontaktperson

Nina Sevelius

044-739 7658
nina.sevelius@axxell.fi

Förklaring

Kursavgift 50 €.

Utbildningens namn

Växtkännedom för nybörjare

Adress där utbildning ordnas

Inspektorsgränd 3
02940 Esbo

Utbildningens typ

Folkhögskoleutbildning

Kurser

Utbildningsspråk

Svenska

Finska

Startdatum

19 aug 2016

Slutdatum

20 aug 2016

Sista ansökan

08 aug 2016

Kontaktperson

Nina Sevelius

044-739 7658
nina.sevelius@axxell.fi

Kostnad

Kursavgift 50 €.
Kontaktperson

Nina Sevelius

044-739 7658
nina.sevelius@axxell.fi


Ansökningsförfarande

Anmäl dig senast 8.8 genom att fylla i den elektroniska blanketten nedan.
Ansökan

Fyll i den elektroniska ansökningsblanketten nedan för att söka till utbildningen. Vi kontaktar dig så fort som möjligt, senast då ansökningstiden gått ut. Observera att då du trycker på skicka skall du komma till en sida med meddelandet ”Din ansökan lyckades”. Du får också ett e-post meddelande till den e-post adress du meddelat i blanketten. Om någondera av dessa uteblir har din ansökan inte lyckats, prova då på nytt eller kontakta oss på axxell@axxell.fi.

Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Text to Identify Refresh CAPTCHA Refresh CAPTCHA