Course:
Viltvård / viltmästare - Specialyrkesexamen för viltmästare

Utbildning

Viltvårdarens arbete är självständigt. Detta kräver god yrkesskicklighet ifråga om viltvård och jakt, utgående från uthållighetsprincipen. Vidare krävs kännedom om lagstftning och företagskunskap. Farmning av vilt och jaktturism är relativt nya inslag i vilthushållningen i Finland och behöver även specialister.

Utbildningen i viltvård genomförs som så kallade flerformsutbildning, dvs gruppundervisning, självstudier och praktik. Exkursioner, studiebesök och projektarbeten ingår även.

Utbildningen behandlar bl.a. viltekologi, viltvårdens grunder, jaktformer, hantering av bytet, organisering av jakten, planering av viltvårds- och jaktområden, vilthägn, farmning av vilt.

Förhandskunskaper är nödvändiga (jägarexamen eller motsvarande kunskap). Studier inom skogsbruk och lantbruk är merit.

Utbildningen ger kunskaper och färdigheter som ger dig bättre möjligheter att klara av specialyrkesexamen för viltmästare.

Kursen omfattar totalt 40 sv och kostar 240 euro exkl. studiebesök och exkursioner.


Detailed information

Course name

Viltvård / viltmästare - Specialyrkesexamen för viltmästare

Location

Brusabyvägen 2
25700 Kimito

Course Type

Adult Education and Training

Course language

Swedish

Scope

40 sv

Start Date

Hösten 2015

Last day to apply

09 Aug 2015

Contact

Svante Wistbacka
Brusabyvägen 2, 25700 Kimito
044-739 7277
svante.wistbacka@axxell.fi

Price

240€

Charge

exkl. studiebesök och exkursioner.

Miscellaneous

Examinationsform

Vuxenutbildning: Fristående examen, specialyrkesexamen för viltmästare

Course name

Viltvård / viltmästare - Specialyrkesexamen för viltmästare

Location

Axxell i Kimito
Axxell i Kimito

Brusabyvägen 2
25700 Kimito<() Kimito

Course Type

Adult Education and Training

Course language

Swedish

Scope

40 sv

Start Date

Hösten 2015

Last day to apply

09 Aug 2015

Contactperson

Svante Wistbacka
Brusabyvägen 2, 25700 Kimito
044-739 7277
svante.wistbacka@axxell.fi

Price

240€

Förklaring

exkl. studiebesök och exkursioner.

Miscellaneous

Examinationsform

Vuxenutbildning: Fristående examen, specialyrkesexamen för viltmästare

Course name

Viltvård / viltmästare - Specialyrkesexamen för viltmästare

Location

Brusabyvägen 2
25700 Kimito

Course Type

Adult Education and Training

Course language

Swedish

Scope

40 sv

Start Date

Hösten 2015

Last day to apply

09 Aug 2015

Contactperson

Svante Wistbacka
Brusabyvägen 2, 25700 Kimito
044-739 7277
svante.wistbacka@axxell.fi

Price

240€

Charge

exkl. studiebesök och exkursioner.

Miscellaneous

Examinationsform

Vuxenutbildning: Fristående examen, specialyrkesexamen för viltmästareContact

Svante Wistbacka
Brusabyvägen 2, 25700 Kimito
044-739 7277
svante.wistbacka@axxell.fi


Application process

För ansökningar, fyll i denna blankett och skicka den per e-post henrik.jern@axxell.fi eller brev till Svante Wistbacka, Axxell Brusaby, Brusabyvägen 2, 25700 Kimito.

Om Du vill veta mera om innehållet eller uppläggningen av kursen, kontakta Svante Wistbacka, tel. 044-739 7277,svante.wistbacka@axxell.fi