Utbildning:
Viltvård / viltmästare - Specialyrkesexamen för viltmästare

Utbildning

Viltvårdarens arbete är självständigt. Detta kräver god yrkesskicklighet ifråga om viltvård och jakt, utgående från uthållighetsprincipen. Vidare krävs kännedom om lagstftning och företagskunskap. Farmning av vilt och jaktturism är relativt nya inslag i vilthushållningen i Finland och behöver även specialister.

Utbildningen i viltvård genomförs som så kallade flerformsutbildning, dvs gruppundervisning, självstudier och praktik. Exkursioner, studiebesök och projektarbeten ingår även.

Utbildningen behandlar bl.a. viltekologi, viltvårdens grunder, jaktformer, hantering av bytet, organisering av jakten, planering av viltvårds- och jaktområden, vilthägn, farmning av vilt.

Förhandskunskaper är nödvändiga (jägarexamen eller motsvarande kunskap). Studier inom skogsbruk och lantbruk är merit.

Utbildningen ger kunskaper och färdigheter som ger dig bättre möjligheter att klara av specialyrkesexamen för viltmästare.

Kursen omfattar totalt 40 sv och kostar 240 euro exkl. studiebesök och exkursioner.


Utbildningens detaljinformation

Utbildningens namn

Viltvård / viltmästare - Specialyrkesexamen för viltmästare

Adress där utbildning ordnas

Brusabyvägen 2
25700 Kimito

Utbildningens typ

Vuxenutbildning

Utbildningsspråk

Svenska

Omfattning

40 sv

Startdatum

Hösten 2015

Sista ansökan

09 aug 2015

Kontaktperson

Svante Wistbacka
Brusabyvägen 2, 25700 Kimito
044-739 7277
svante.wistbacka@axxell.fi

Pris

240€

Kostnad

exkl. studiebesök och exkursioner.

Övrigt

Examinationsform

Vuxenutbildning: Fristående examen, specialyrkesexamen för viltmästare

Utbildningens namn

Viltvård / viltmästare - Specialyrkesexamen för viltmästare

Adress där utbildning ordnas

Axxell i Kimito
Axxell i Kimito

Brusabyvägen 2
25700 Kimito<() Kimito

Utbildningens typ

Vuxenutbildning

Utbildningsspråk

Svenska

Omfattning

40 sv

Startdatum

Hösten 2015

Sista ansökan

09 aug 2015

Kontaktperson

Svante Wistbacka
Brusabyvägen 2, 25700 Kimito
044-739 7277
svante.wistbacka@axxell.fi

Pris

240€

Förklaring

exkl. studiebesök och exkursioner.

Övrigt

Examinationsform

Vuxenutbildning: Fristående examen, specialyrkesexamen för viltmästare

Utbildningens namn

Viltvård / viltmästare - Specialyrkesexamen för viltmästare

Adress där utbildning ordnas

Brusabyvägen 2
25700 Kimito

Utbildningens typ

Vuxenutbildning

Utbildningsspråk

Svenska

Omfattning

40 sv

Startdatum

Hösten 2015

Sista ansökan

09 aug 2015

Kontaktperson

Svante Wistbacka
Brusabyvägen 2, 25700 Kimito
044-739 7277
svante.wistbacka@axxell.fi

Pris

240€

Kostnad

exkl. studiebesök och exkursioner.

Övrigt

Examinationsform

Vuxenutbildning: Fristående examen, specialyrkesexamen för viltmästareKontaktperson

Svante Wistbacka
Brusabyvägen 2, 25700 Kimito
044-739 7277
svante.wistbacka@axxell.fi


Ansökningsförfarande

För ansökningar, fyll i denna blankett och skicka den per e-post henrik.jern@axxell.fi eller brev till Svante Wistbacka, Axxell Brusaby, Brusabyvägen 2, 25700 Kimito.

Om Du vill veta mera om innehållet eller uppläggningen av kursen, kontakta Svante Wistbacka, tel. 044-739 7277,svante.wistbacka@axxell.fi