Villkoren

Anmälning

Du ska anmäla sig under anmälningstiden. Testplatserna delas ut i anmälningsordningen. Du kan anmäla dig endast till en testplats (Helsingfors,Vanda eller Karis). Kontrollera att dina uppgifter är rätt. Anmälningen är bindande.

Examensavgift

Examensavgiften för ett test på mellannivå är 123 € (2016). Examensavgifterna bestäms av Utbildningsstyrelsen. Axxell ansvarar ej för ändringar i examensavgifterna. Axxell skickar en faktura till alla som anmält sig. Fakturan ska betalas senast på förfallodagen.

Att bevisa identitet i språkexamen

När du kommer till språkprovet, måste du ha med dig identitetsbevis:

  • Ett giltigt pass eller
  • ett identitetskort försett med fotografi som är beviljat av myndighet i Finland eller i EU. Körkort är inte ett officiellt identitetsbevis.

Utan identitetsbevis kan man inte delta i provet.

Användning av elektroniska apparater under examen

Det är förbjudet att använda mobil eller tablet under hela examen. Alla elektroniska apparater samlas bort innan examen börjar.

Sjukfall

Om du inte kan delta i testet på grund av plötslig sjukdom, måste du meddela testplatsen så fort som möjligt (e-post till elina.tuomikoski@axxell.fi) och skicka ett läkarintyg.

Om du är i behov av specialarrangemang i testet t.ex. för dyslexi, syn- eller hörselsvårigheter, måste du förevisa ett utlåtande av t.ex. en läkare, psykolog eller av en speciallärare samt sökblanketten för specialarrangemang då du anmäler dig till testet. Specialarrangemangen kan innebära till exempel mera tid eller större text.

Tilläggsinformation per e-post elina.tuomikoski@axxell.fi eller per telefon Elina Tuomikoski, 044-7397816.

Bekanta dig med anmälningsblanketten och – villkoren på förhand.

Obs! Här kan du inte anmäla dig till Allmänna språkexamen