Course:
Kundservice och marknadsföring - Yrkesexamen i affärsverksamhet


Detailed information

Course name

Kundservice och marknadsföring - Yrkesexamen i affärsverksamhet

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Further vocational qualifications

Course language

Swedish

Finnish

Start Date

Våren 2021

Contact

Vappu Heikkinen

044-739 7603
vappu.heikkinen@axxell.fi

Price

450€

Charge

Utbildningen kostar 450€. Arbetslösa betalar halva priset. OBS! Intyg över arbetslöshet från arbetskraftsbyrån bör uppvisas.

Course name

Kundservice och marknadsföring - Yrkesexamen i affärsverksamhet

Location

Axxell i
Axxell i

Bangatan 75
10300 Karis<()

Course Type

Further vocational qualifications

Course language

Finnish

Scope

Start Date

Våren 2021

Contactperson

Vappu Heikkinen

044-739 7603
vappu.heikkinen@axxell.fi

Price

450€

Förklaring

Utbildningen kostar 450€. Arbetslösa betalar halva priset. OBS! Intyg över arbetslöshet från arbetskraftsbyrån bör uppvisas.

Course name

Kundservice och marknadsföring - Yrkesexamen i affärsverksamhet

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Further vocational qualifications

Course language

Finnish

Scope

Start Date

Våren 2021

Contactperson

Vappu Heikkinen

044-739 7603
vappu.heikkinen@axxell.fi

Price

450€

Charge

Utbildningen kostar 450€. Arbetslösa betalar halva priset. OBS! Intyg över arbetslöshet från arbetskraftsbyrån bör uppvisas.Contact

Vappu Heikkinen

044-739 7603
vappu.heikkinen@axxell.fi


Application process

En ny utbildning inom kundservice och marknadsföring planeras starta våren 2021. Mera information senare.

Fyll i den elektroniska blanketten nedan för att ansöka till utbildningen.

Alla sökande kallas till personlig intervju och kartläggning av kunnandet. Tillsammans gör vi upp din personliga utvecklingsplan för kunnande (PUK) där vi beaktar ditt tidigare kunnande och dina nya mål.