Course:
Yrkesexamen för ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet (Karis)

Utbildning

Utbildningstid 9.1.2018 - 28.5.2019

Denna examen ger behörighet att jobba som elevassistent och som efteisledare. Utbildningens längd är 3 terminer.

Axxell erbjuder nu Dig en möjlighet att avlägga Yrkesexamen för ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet.

Utbildningen förverkligas som flerformsstudier med distansstudier, närstudier, inlärning i arbetet och studiehandledning. För varje studerande görs upp en personlig studieplan. Närstudietillfällena kommer att ske på Bangatan 75.

Innehåll: Består av 4 obligatoriska examensdelar:

Att vara verksam i yrket
Att ge stöd och handledning som främjar växande och utveckling
Att ge stöd och handledning som främjar lärandet och verksamheten
Att handleda personer som behöver särskilt stöd

Möjlighet till läroavtalsutbildning, kontakta läroavtalsplanerare Klara Roos, tfn 044-739 7359, klara.roos@axxell.fi.

Pris: 450€


Detailed information

Course name

Yrkesexamen för ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet (Karis)

Location

Banagatan 75
10300 Karis

Course Type

Adult Education and Training

Course language

Swedish

Start Date

09 Jan 2018

End Date

28 May 2019

Contact

Petra Baarman

044-739 7631
petra.baarman@axxell.fi

Charge

450€

Miscellaneous

Villkor för avbokning gällande deltagaravgift för avgiftsbelagda utbildningar, se www.axxell.fi/annulleringsvillkor

De examensspecifika kraven på hälsotillstånd

Course name

Yrkesexamen för ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet (Karis)

Location

Axxell i
Axxell i

Banagatan 75
10300 Karis<()

Course Type

Adult Education and Training

Course language

Swedish

Start Date

09 Jan 2018

End Date

28 May 2019

Contactperson

Petra Baarman

044-739 7631
petra.baarman@axxell.fi

Förklaring

450€

Miscellaneous

Villkor för avbokning gällande deltagaravgift för avgiftsbelagda utbildningar, se www.axxell.fi/annulleringsvillkor

De examensspecifika kraven på hälsotillstånd

Course name

Yrkesexamen för ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet (Karis)

Location

Banagatan 75
10300 Karis

Course Type

Adult Education and Training

Course language

Swedish

Start Date

09 Jan 2018

End Date

28 May 2019

Contactperson

Petra Baarman

044-739 7631
petra.baarman@axxell.fi

Charge

450€

Miscellaneous

Villkor för avbokning gällande deltagaravgift för avgiftsbelagda utbildningar, se www.axxell.fi/annulleringsvillkor

De examensspecifika kraven på hälsotillståndContact

Petra Baarman

044-739 7631
petra.baarman@axxell.fi


Application process

Några platser kvar.

Kontakta Petra Baarman, 0447397631 eller petra.baarman@axxell.fi

Om utbildningen intresserad dig, diskutera dina stödmöjligheter med din handledare på Te-byrån INNAN du söker till utbildningen. Utbildningsrådgivningen på Arbets- och näringsbyrån ger tilläggsinformation, tfn 0295020702 eller per e-post utbildningsradgivning@te-byran.fi.