Utbildning:
Yrkesexamen för hantverkare

Utbildning

Nästa utbildning planeras starta hösten 2018! Mera information om datum i ett senare skede.

Utbildningen består av en förberedande utbildning på 40 sv. Utbildningen förverkligas som flerformsstudier, närstudierna ordnas ca 2 gånger/månad, fredag kväll kl 17 -21 och lördag kl 10 – 16.

Med hantverkare avses i denna examen en yrkesutövare, företagare eller arbetstagare i ett hantverksföretag som utför yrkesmässigt och lönsamt hantverksarbete. Hantverkaren kan erbjuda produkter, tjänster eller arbetsprestationer. Hantverkarens yrkesområde kan vara till exempel keramik, skinn, guldsmide, textil, dekorationsmålning etc.

Vid tillverkningen används ofta också maskiner men inte i så stor utsträckning som vid massproduktion och företagets produktserier är relativt små. Den slutgiltiga bearbetningen av produkten görs till betydande del för hand.

Innehåll:

  1. Planering av produkter 15 sv
  2. Tillverkning av produkter 15 sv
  3. Produktionen och affärsverksamheten i ett hantverksföretag 10 sv

Utbildningen är svenskspråkig och kostar 360€.

Ifall du redan har kunskaper som motsvarar examensgrunderna kan du avlägga examen utan förberedande utbildning. Möjlighet även till läroavtalsutbildning.


Utbildningens detaljinformation

Utbildningens namn

Yrkesexamen för hantverkare

Adress där utbildning ordnas

Inspektorsgränd 3
02940 Esbo

Utbildningens typ

Vuxenutbildning

Utbildningsspråk

Svenska

Startdatum

Hösten 2018

Kontaktperson

Marina Åkermarck

044-739 7736
marina.akermarck@axxell.fi

Pris

360€

Utbildningens namn

Yrkesexamen för hantverkare

Adress där utbildning ordnas

Axxell i
Axxell i

Inspektorsgränd 3
02940 Esbo<()

Utbildningens typ

Vuxenutbildning

Utbildningsspråk

Svenska

Startdatum

Hösten 2018

Kontaktperson

Marina Åkermarck

044-739 7736
marina.akermarck@axxell.fi

Pris

360€

Utbildningens namn

Yrkesexamen för hantverkare

Adress där utbildning ordnas

Inspektorsgränd 3
02940 Esbo

Utbildningens typ

Vuxenutbildning

Utbildningsspråk

Svenska

Startdatum

Hösten 2018

Kontaktperson

Marina Åkermarck

044-739 7736
marina.akermarck@axxell.fi

Pris

360€
Kontaktperson

Marina Åkermarck

044-739 7736
marina.akermarck@axxell.fi


Ansökningsförfarande

Nästa utbildning planeras starta hösten 2018. Mera information senare.