Utbildning:
Yrkesexamen inom omsorgsarbete för utvecklingsstörda (Esbo)

Utbildning

Utbildningen är fullsatt. I Pargas ordnas en likadan utbildning, se mera under Pargas.

Att arbeta med personer med utvecklingsstörning innebär ett ansvarsfullt och människonära jobb. Yrkesexamen inom omsorgsarbete för utvecklingsstörda ger Dig de färdigheter som behövs för att kunna stöda, handleda och vårda personer med utvecklingsstörning.

Hur går studierna till?

Studierna som förbereder dig för examen pågår under tre terminer med ca 1-2 närstudiedagar per månad. Vi samarbetar tätt med arbetslivet och strävar till att de studerande kan göra olika uppgifter på den egna arbetsplatsen.

Närmare information om innehållet i examen hittar du på utbildningsstyrelsens hemsida www.oph.fi med sökordet Yrkesexamen inom omsorgsarbete för utvecklingsstörda.

Var kan du arbeta då du avlagt denna examen?

Utbildningens innehåll fokuserar på personer med utvecklingsstörning i olika ålder och med olika grad av utvecklingsstörning. Inom branschen finns arbete på boende, dagverksamhet, skola och korttidsvård.

Kårkulla samkommun, som är den största arbetsgivaren inom Svenskfinland, ser denna examen som behörighetsgivande i kombination med annan 2:a stadiets utbildning (behöver inte vara inom social- och hälsovårdsbranschen).

Innehållet i utbildningen

Yrkesexamen inom omsorgsarbete för utvecklingsstörda består av tre (1–3) obligatoriska examensdelar, fyra (4–7) valfria examensdelar och en frivillig (8) examensdel. Examen är klar då de obligatoriska

examensdelarna och en valfri examensdel har avlagts med godkänt vitsord.

Obligatoriska examensdelar:

1.Yrkesmässigt arbete inom servicen för utvecklingsstörda

2.Observation och bedömning av välbefinnande, livskompetens och funktionsförmåga

3.Stöd och vård med inriktning på individen

Valfria examensdelar, varav du skall välja en:

4.Jämlik interaktion och kommunikation

5.Främjande av färdigheterna i att klara av de dagliga aktiviteterna och stöd av lärande

6.Samarbete med familjen, en mångprofessionell arbetsgrupp och nätverk

7.Sociokulturellt arbete inom servicen för utvecklingsstörda

Examen

I ansökningsskedet kartlägger vi tillsammans din kunskap och dina tidigare erfarenheter och jämför detta med det kunnande som krävs i examen. I den personliga examensplanen planerar vi tillsammans hur du kan avlägga examen, antingen avlägger du examen direkt genom att delta i ett examenstillfälle eller ifall behov finns deltar du i förberedande utbildning och i inlärning i arbetet. Den förberedande utbildningen består av när- och distansstudier och många yrkesinriktade diskussioner i grupp. De arbeten som görs under den förberedande utbildningen har en koppling till din arbetsplats och arbetsplatsen där du gör inlärning i arbetet.

Hör om möjligheten till läroavtal. Kolla detta med arbetsgivaren och var i kontakt med Axxells läroavtalsbyrå.


Utbildningens detaljinformation

Utbildningens namn

Yrkesexamen inom omsorgsarbete för utvecklingsstörda (Esbo)

Adress där utbildning ordnas

Inspektorsgränd 3
02940 Esbo

Utbildningens typ

Vuxenutbildning

Utbildningsspråk

Svenska

Startdatum

20 jan 2015

Slutdatum

31 maj 2016

Sista ansökan

15 dec 2014

Kontaktperson

Carola Gröndahl

044-739 7622
carola.grondahl@axxell.fi

Kostnad

Terminsavgift 120 euro samt yrkesexamensavgift 58 euro.

Övrigt

Hälsokrav

Enligt Lagen om Yrkesutbildning (630/1998) kan en studerandes hälsotillstånd eller ett tidigare beslut om indragning av studierätt påverka/hindra antagning som studerande vid Axxell inom följande branscher:

- Social- och hälsovårdsbranschen
- Ungdoms- och fritidsinstruktion
- Sjöfart

De hälsokrav som gäller respektive bransch samt bestämmelserna om indragning av studierätten hittar du här.

Studerande som antagits till utbildning inom social- och hälsovårdsbranschen eller ungdoms- och fritidsinstruktion skall på begäran visa upp ett utdrag ur straffregistret inför inlärning i arbete-perioder där de i väsentlig grad kommer i kontakt med minderåriga. Utdrag ur straffregistret uppvisas åt handledande läraren.

Utbildningens namn

Yrkesexamen inom omsorgsarbete för utvecklingsstörda (Esbo)

Adress där utbildning ordnas

Axxell i Esbo
Axxell i Esbo

Inspektorsgränd 3
02940 Esbo<() Esbo

Utbildningens typ

Vuxenutbildning

Utbildningsspråk

Svenska

Startdatum

20 jan 2015

Slutdatum

31 maj 2016

Sista ansökan

15 dec 2014

Kontaktperson

Carola Gröndahl

044-739 7622
carola.grondahl@axxell.fi

Förklaring

Terminsavgift 120 euro samt yrkesexamensavgift 58 euro.

Övrigt

Hälsokrav

Enligt Lagen om Yrkesutbildning (630/1998) kan en studerandes hälsotillstånd eller ett tidigare beslut om indragning av studierätt påverka/hindra antagning som studerande vid Axxell inom följande branscher:

- Social- och hälsovårdsbranschen
- Ungdoms- och fritidsinstruktion
- Sjöfart

De hälsokrav som gäller respektive bransch samt bestämmelserna om indragning av studierätten hittar du här.

Studerande som antagits till utbildning inom social- och hälsovårdsbranschen eller ungdoms- och fritidsinstruktion skall på begäran visa upp ett utdrag ur straffregistret inför inlärning i arbete-perioder där de i väsentlig grad kommer i kontakt med minderåriga. Utdrag ur straffregistret uppvisas åt handledande läraren.

Utbildningens namn

Yrkesexamen inom omsorgsarbete för utvecklingsstörda (Esbo)

Adress där utbildning ordnas

Inspektorsgränd 3
02940 Esbo

Utbildningens typ

Vuxenutbildning

Utbildningsspråk

Svenska

Startdatum

20 jan 2015

Slutdatum

31 maj 2016

Sista ansökan

15 dec 2014

Kontaktperson

Carola Gröndahl

044-739 7622
carola.grondahl@axxell.fi

Kostnad

Terminsavgift 120 euro samt yrkesexamensavgift 58 euro.

Övrigt

Hälsokrav

Enligt Lagen om Yrkesutbildning (630/1998) kan en studerandes hälsotillstånd eller ett tidigare beslut om indragning av studierätt påverka/hindra antagning som studerande vid Axxell inom följande branscher:

- Social- och hälsovårdsbranschen
- Ungdoms- och fritidsinstruktion
- Sjöfart

De hälsokrav som gäller respektive bransch samt bestämmelserna om indragning av studierätten hittar du här.

Studerande som antagits till utbildning inom social- och hälsovårdsbranschen eller ungdoms- och fritidsinstruktion skall på begäran visa upp ett utdrag ur straffregistret inför inlärning i arbete-perioder där de i väsentlig grad kommer i kontakt med minderåriga. Utdrag ur straffregistret uppvisas åt handledande läraren.
Kontaktperson

Carola Gröndahl

044-739 7622
carola.grondahl@axxell.fi


Ansökningsförfarande

Fyll i den elektroniska ansökan. Efter att ansökningstiden gått ut, är den ansvariga läraren i kontakt med dej och vi träffas för en diskussion.

Utbildningen är fullsatt!