Utbildning:
Yrkesexamen för snickare

Utbildning

Att bemästra ett hantverk är idag en efterfrågad talang. Vid Axxell får du kunskap om snickeriets olika arbetsskeden och traditioner och lär dig skapa kvalitetsprodukter åt en växande skara människor som uppskattar det närproducerade högklassiska hantverket.

Målet med utbildningen är att ge fördjupade kunskaper inom branschen, kännedom om arbetsmetoder och material samt möjlighet att avlägga yrkesexamensprov. Deltagarna skall efter avslutad kurs kunna utföra arbeten som hör till snickeribranschen. Deltagarna kan vid behov även få kännedom i grunderna i privat företagsverksamhet.

I utbildningen behandlas bl.a. följande områden:

Materiallära
Arbetarskydd
Maskin och verktygslära
Vässningsteknik
Arbetsplanering
AutoCAD, ritprogram
Bearbetningsteknik
CNC
Ytbehandlingsteknik
Produktutveckling
Företagslära
Första hjälp 1
Heta arbeten

Närstudierna förverkligas två kvällar i veckan samt en lördag i månaden.

Utbildningen har sommarpaus 20.6 – 12.8.2016 och 19.6 – 11.8.2017.

Målgrupp

Till utbildningen väljs i första hand personer som tänker avlägga yrkesexamen för snickare, med inriktning på möbelsnickare.

Pris

150 €/termin + 58 € examensavgift. Arbetslösa till halva priset. OBS! Intyg över arbetslöshet från TE-byrån bör uppvisas.


Utbildningens detaljinformation

Utbildningens namn

Yrkesexamen för snickare

Adress där utbildning ordnas

Bangatan 75
10300 Karis

Utbildningens typ

Vuxenutbildning

Utbildningsspråk

Svenska

Finska

Startdatum

01 feb 2016

Slutdatum

13 dec 2017

Kontaktperson

Johan Pihlström
Bangatan 75, 10300 Karis
044-739 7512
johan.pihlstrom@axxell.fi

Kostnad

150 €/termin + 58 € examensavgift. Arbetslösa till halva priset. OBS! Intyg över arbetslöshet från TE-byrån bör uppvisas.

Övrigt

Villkor för avbokning gällande deltagaravgift för avgiftsbelagda utbildningar:

Ifall deltagandet i utbildningen avbokas senast en vecka (7 dagar) innan utbildningen startar, uppbärs inga extra kostnader. Därefter uppbärs en avgift på 50% av utbildningspriset.
Ifall studieplatsen avbokas samma dag som utbildningen inleds uppbärs hela deltagaravgiften.

Deltagaravgiften betalas inte tillbaka ifall den studerande avbryter utbildningen.

Utbildningens namn

Yrkesexamen för snickare

Adress där utbildning ordnas

Axxell i
Axxell i

Bangatan 75
10300 Karis<()

Utbildningens typ

Vuxenutbildning

Utbildningsspråk

Svenska

Finska

Startdatum

01 feb 2016

Slutdatum

13 dec 2017

Kontaktperson

Johan Pihlström
Bangatan 75, 10300 Karis
044-739 7512
johan.pihlstrom@axxell.fi

Förklaring

150 €/termin + 58 € examensavgift. Arbetslösa till halva priset. OBS! Intyg över arbetslöshet från TE-byrån bör uppvisas.

Övrigt

Villkor för avbokning gällande deltagaravgift för avgiftsbelagda utbildningar:

Ifall deltagandet i utbildningen avbokas senast en vecka (7 dagar) innan utbildningen startar, uppbärs inga extra kostnader. Därefter uppbärs en avgift på 50% av utbildningspriset.
Ifall studieplatsen avbokas samma dag som utbildningen inleds uppbärs hela deltagaravgiften.

Deltagaravgiften betalas inte tillbaka ifall den studerande avbryter utbildningen.

Utbildningens namn

Yrkesexamen för snickare

Adress där utbildning ordnas

Bangatan 75
10300 Karis

Utbildningens typ

Vuxenutbildning

Utbildningsspråk

Svenska

Finska

Startdatum

01 feb 2016

Slutdatum

13 dec 2017

Kontaktperson

Johan Pihlström
Bangatan 75, 10300 Karis
044-739 7512
johan.pihlstrom@axxell.fi

Kostnad

150 €/termin + 58 € examensavgift. Arbetslösa till halva priset. OBS! Intyg över arbetslöshet från TE-byrån bör uppvisas.

Övrigt

Villkor för avbokning gällande deltagaravgift för avgiftsbelagda utbildningar:

Ifall deltagandet i utbildningen avbokas senast en vecka (7 dagar) innan utbildningen startar, uppbärs inga extra kostnader. Därefter uppbärs en avgift på 50% av utbildningspriset.
Ifall studieplatsen avbokas samma dag som utbildningen inleds uppbärs hela deltagaravgiften.

Deltagaravgiften betalas inte tillbaka ifall den studerande avbryter utbildningen.Kontaktperson

Johan Pihlström
Bangatan 75, 10300 Karis
044-739 7512
johan.pihlstrom@axxell.fi


Ansökningsförfarande

Ansökningstiden har gått ut. Kontakta Johan Pihlström, 044 739 7512.