Utbildning:
Datanom - Grundexamen i databehandling

Är du intresserad av att få en god grundutbildning inom företagsekonomi och IT?
Vill du i framtiden jobba på ett företag med intressanta arbetsuppgifter eller kanske starta eget företag?
 
Svarar du ja, så skall du söka till oss! Vi utbildar företagsamma människor! Du kan söka till oss direkt efter högstadiet eller när du är lite äldre och kanske redan vuxen. Livet består ju av livslångt lärande!

Målet med datanomstudier är att få en bra och allmänbildande grundutbildning inom företagsekonomi och IT samt ett bra yrke! Som datanom blir du expert på digital kommunikation. Du lär dig använda datorns olika funktioner och arbetar med många varierande program. En datanom lär sig programmera, bygga nätverk och hemsidor och marknadsföra via multimedia, men får också kunskaper i grundläggande företagsämnen. Ubildningsprogrammet är "Programmering". Efter studierna kan du ge dig ut i arbetslivet eller studera vidare på högskola eller universitet.

Databranschen växer i allt snabbare takt. Innovationer och nya lösningar uppkommer fortlöpande. Den snabba utvecklingen kräver av arbetstagarna kontinuerlig uppföljning av kundbehoven, den teknologiska utvecklingen och förkovring av den egna yrkeskunskapen.

Datakunniga personer behövs alltså i dag inom alla branscher, både inom privata företag och inom kommuner och stat. Du kan till exempel fungera som datastödperson, expert på nätverk, Internet och e-handel och som webbplanerare.

Det bästa med en examen inom företagsekonomi och IT är att det leder till goda möjligheter i arbetslivet eller till fortsatta studier på högskolor och universitet!

Innehåll

Datanomstudier 3 år. Av 120 sv är 90 sv yrkesinriktade studier. Studierna består av kurser i bl.a. programmering, multimedia, webbdesign, nätverksteknik, layout och även företagsekonomi, marknadsföring samt kommunikation Minst 20 sv är man ute på fältet och utför inlärning i arbete på olika arbetsplatser. Liksom i alla andra yrkesutbildningar ingår endel gemensamma "skolämnen" som modersmål, matematik, finska, gymnastik, miljökunskap osv. också i utbildningen.

Om du vill kan du kombinera dina yrkesstudier med gymnasiestudier och då både ta en yrkesexamen och en studentexamen.

Läroplanen för datanom


Utbildningens detaljinformation

Utbildningens namn

Datanom - Grundexamen i databehandling

Adress där utbildning ordnas

Raseborgsvägen 9
Ekenäs 10600

Utbildningens typ

Ungdomsutbilding

Utbildningsspråk

Svenska

Omfattning

120 sv på 3 år. (Har du studentexamen eller en annan yrkesexamen från tidigare kan du få 40 sv tillgodo och då ta din datanomexamen på två år.

Startdatum

augusti 2015

Slutdatum

maj 2018

Utbildningen tar emot fortlöpande ansökningar.

Kontaktperson

Eva-Lotta Rehnman
Raseborgsvägen 9, 10600 Ekenäs
044-739 7448
eva-lotta.rehnman@axxell.fi

Förklaring

Själva skolgången och lunchen varje dag är gratis. Kostnader kan tillkomma för skolmaterial, studiebesök, resor och boende.

Övrigt

Inträdeskrav

Avklarad grundskola.

Studiesocial status

Den studerande är berättigad att ansöka om statens studiestöd och resestöd om skolresan är lång.

Examinationsform

Studier på andra stadiet har enligt lagen närvaroplikt. Kurser på skolan avklarar du genom att aktivt delta i undervisningen. Bedömning görs på timaktivitet, övningar, uppgifter, grupparbeten och tentamina. Under dina inlärning i arbete-perioder gör du också praktiska yrkesprov som arbetsplatshandledaren bedömer.

Mål

Målet med datanomstudier är att få en bra och allmänbildande grundutbildning inom företagsekonomi och IT samt ett bra yrke! Som datanom blir du expert på digital kommunikation. Du lär dig använda datorns olika funktioner och arbetar med många varierande program. En datanom lär sig programmera, bygga nätverk och hemsidor och marknadsföra via multimedia, men får också kunskaper i grundläggande företagsämnen. Efter studierna kan du ge dig ut i arbetslivet eller studera vidare på högskola eller universitet.

Målgrupp

Unga företagsamma människor som i framtiden gärna vill jobba med olika serviceuppgifter inom företag. Du kan söka till oss direkt efter högstadiet eller när du är lite äldre och kanske redan vuxen. Livet består ju av livslångt lärande!

Litteratur

Meddelas kursvis

Utbildningsmiljö

Datanomutbildningen finns i Ekenäs på Raseborgsvägen 9. På skolan finns pausutrymmen med sittgrupper och café.

Övrigt

Information om examensvisa krav på hälsotillståndet för denna utbildning hittar du här.

Utbildningens namn

Datanom - Grundexamen i databehandling

Adress där utbildning ordnas

Raseborgsvägen 9
Ekenäs 10600

Utbildningens typ

Ungdomsutbilding

Utbildningsspråk

Svenska

Omfattning

120 sv på 3 år. (Har du studentexamen eller en annan yrkesexamen från tidigare kan du få 40 sv tillgodo och då ta din datanomexamen på två år.

Startdatum

augusti 2015

Slutdatum

maj 2018

Utbildningen tar emot fortlöpande ansökningar.

Kontaktperson

Eva-Lotta Rehnman
Raseborgsvägen 9, 10600 Ekenäs
044-739 7448
eva-lotta.rehnman@axxell.fi

Förklaring

Själva skolgången och lunchen varje dag är gratis. Kostnader kan tillkomma för skolmaterial, studiebesök, resor och boende.

Övrigt

Inträdeskrav

Avklarad grundskola.

Studiesocial status

Den studerande är berättigad att ansöka om statens studiestöd och resestöd om skolresan är lång.

Examinationsform

Studier på andra stadiet har enligt lagen närvaroplikt. Kurser på skolan avklarar du genom att aktivt delta i undervisningen. Bedömning görs på timaktivitet, övningar, uppgifter, grupparbeten och tentamina. Under dina inlärning i arbete-perioder gör du också praktiska yrkesprov som arbetsplatshandledaren bedömer.

Mål

Målet med datanomstudier är att få en bra och allmänbildande grundutbildning inom företagsekonomi och IT samt ett bra yrke! Som datanom blir du expert på digital kommunikation. Du lär dig använda datorns olika funktioner och arbetar med många varierande program. En datanom lär sig programmera, bygga nätverk och hemsidor och marknadsföra via multimedia, men får också kunskaper i grundläggande företagsämnen. Efter studierna kan du ge dig ut i arbetslivet eller studera vidare på högskola eller universitet.

Målgrupp

Unga företagsamma människor som i framtiden gärna vill jobba med olika serviceuppgifter inom företag. Du kan söka till oss direkt efter högstadiet eller när du är lite äldre och kanske redan vuxen. Livet består ju av livslångt lärande!

Litteratur

Meddelas kursvis

Utbildningsmiljö

Datanomutbildningen finns i Ekenäs på Raseborgsvägen 9. På skolan finns pausutrymmen med sittgrupper och café.

Övrigt

Information om examensvisa krav på hälsotillståndet för denna utbildning hittar du här.

Utbildningens namn

Datanom - Grundexamen i databehandling

Adress där utbildning ordnas

Raseborgsvägen 9
Ekenäs 10600

Utbildningens typ

Ungdomsutbilding

Utbildningsspråk

Svenska

Omfattning

120 sv på 3 år. (Har du studentexamen eller en annan yrkesexamen från tidigare kan du få 40 sv tillgodo och då ta din datanomexamen på två år.

Startdatum

augusti 2015

Slutdatum

maj 2018

Utbildningen tar emot fortlöpande ansökningar.

Kontaktperson

Eva-Lotta Rehnman
Raseborgsvägen 9, 10600 Ekenäs
044-739 7448
eva-lotta.rehnman@axxell.fi

Förklaring

Själva skolgången och lunchen varje dag är gratis. Kostnader kan tillkomma för skolmaterial, studiebesök, resor och boende.

Övrigt

Inträdeskrav

Avklarad grundskola.

Studiesocial status

Den studerande är berättigad att ansöka om statens studiestöd och resestöd om skolresan är lång.

Examinationsform

Studier på andra stadiet har enligt lagen närvaroplikt. Kurser på skolan avklarar du genom att aktivt delta i undervisningen. Bedömning görs på timaktivitet, övningar, uppgifter, grupparbeten och tentamina. Under dina inlärning i arbete-perioder gör du också praktiska yrkesprov som arbetsplatshandledaren bedömer.

Mål

Målet med datanomstudier är att få en bra och allmänbildande grundutbildning inom företagsekonomi och IT samt ett bra yrke! Som datanom blir du expert på digital kommunikation. Du lär dig använda datorns olika funktioner och arbetar med många varierande program. En datanom lär sig programmera, bygga nätverk och hemsidor och marknadsföra via multimedia, men får också kunskaper i grundläggande företagsämnen. Efter studierna kan du ge dig ut i arbetslivet eller studera vidare på högskola eller universitet.

Målgrupp

Unga företagsamma människor som i framtiden gärna vill jobba med olika serviceuppgifter inom företag. Du kan söka till oss direkt efter högstadiet eller när du är lite äldre och kanske redan vuxen. Livet består ju av livslångt lärande!

Litteratur

Meddelas kursvis

Utbildningsmiljö

Datanomutbildningen finns i Ekenäs på Raseborgsvägen 9. På skolan finns pausutrymmen med sittgrupper och café.

Övrigt

Information om examensvisa krav på hälsotillståndet för denna utbildning hittar du här.
Kontaktperson

Eva-Lotta Rehnman
Raseborgsvägen 9, 10600 Ekenäs
044-739 7448
eva-lotta.rehnman@axxell.fi


Ansökningsförfarande

Det är möjligt att inleda studier under pågående läsår ända fram till period 4 som inleds i början av februari. Ansökan till period 4 sker med ansökningsformuläret nedan. För studier som inleds i augusti sker ansökan via den gemensamma ansökan.

Ansökan sker elektroniskt via den gemensamma ansökan till yrkes- och gymnasieutbildningen som ordnas under våren på webbsidan www.studieinfo.fi. Mera information om ansökningstider och eventuella urvalsprov hittar du på www.axxell.fi/gea.