Course:
Design & textil - Grundexamen inom konstindustrin, delexamen


Detailed information

Course name

Design & textil - Grundexamen inom konstindustrin, delexamen

Location

Inspektorsgränd 3
02940 Esbo

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Start Date

26 Aug 2024

End Date

23 May 2025

Last day to apply

16 Jun 2024

Contact

Kamilla von Weissenberg

044-739 7738
kamilla.weissenberg-nordberg@axxell.fi

Course name

Design & textil - Grundexamen inom konstindustrin, delexamen

Location

Axxell i
Axxell i

Inspektorsgränd 3
02940 Esbo<()

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Scope

Start Date

26 Aug 2024

End Date

23 May 2025

Last day to apply

16 Jun 2024

Contactperson

Kamilla von Weissenberg

044-739 7738
kamilla.weissenberg-nordberg@axxell.fi

Course name

Design & textil - Grundexamen inom konstindustrin, delexamen

Location

Inspektorsgränd 3
02940 Esbo

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Scope

Start Date

26 Aug 2024

End Date

23 May 2025

Last day to apply

16 Jun 2024

Contactperson

Kamilla von Weissenberg

044-739 7738
kamilla.weissenberg-nordberg@axxell.fiContact

Kamilla von Weissenberg

044-739 7738
kamilla.weissenberg-nordberg@axxell.fi


Application process

Fyll i den elektroniska ansökningsblanketten nedan för att söka till utbildningen. Alla sökande kontaktas för en antagningsintervju. I samband med ansökan får sökanden göra uppgifter där motivation, kreativitet och manuella färdigheter visas. Urvalsprov sker på skolan i juni vecka 25. Vi antar 12 studerande.

Application

Fill in the form and click "Proceed". Carefully check the information and send the application by clicking "Send Application". Please note, that the form is not sent until you have clicked "Send Application". For more information, click Terms of application

We will contact you when the application period ends. Fill in the application form and klick "Proceed". You will be taken to a page where the information you filled in the form can be checked. Make sure the information is correct, then click "Send Application". If the process is successful, you will see a message box with the text ”Application Successful” on the screen. An e-mail will also be sent to the e-mail adress you have provided. If you do not receive the e-mail, the application has not been successful, please try again or contact ansokan@axxell.fi. The information in the form is saved in Axxells education management system Visma Primus, see privacy policy (in Swedish and Finnish). Please fill in the form carefully and correctly. If you have any questions, please contact ansokan@axxell.fi. By sending the form, you also accept the terms of cancellation (in Swedish and Finnish).

Fill in your date of birth and social security number. Fill the datefield in the form dd.mm.yyyy (eg. 23.03.2000). Enter the full social security number, including the " - " or the " A " sign. If you have a social security number from a country other than Finland, leave the social security number field blank.

Previous Degree/s
Do you have a degree in secondary education? (Degree Certificate from the high school, undergraduate, vocational qualification or specialist qualification. Specify below previous studies.