ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Oppisopimus

Axxellilla oppisopimustoimistot sijaitsevat Länsi-Uudellamaalla sekä Turunmaalla. Järjestämme oppisopimuskoulutusta sekä suomeksi että ruotsiksi. Oppisopimuskoulutus on joustava koulutusmuoto, jossa noin 80 prosenttia oppimisesta tapahtuu työpaikalla ja loput opiston järjestämässä teoriakoulutuksessa. Oppisopimus perustuu määräaikaiseen työsopimukseen. Tavoitteena on saavuttaa ne tiedot ja taidot, jotka vastaavat alan ammattivaatimuksia. Sopimusosapuolina ovat opiskelija, työnantaja ja oppisopimustoimisto. Myös yrittäjä voi solmia oppisopimuksen, jolloin työssäoppiminen tapahtuu omassa yrityksessä.

Oppisopimus voidaan solmia mihin aikaan vuodesta tahansa sen mukaan, miten teoriaopetusta on saatavilla. Sopimusajat vaihtelevat neljästä kuukaudesta neljään vuoteen. Oppisopimuksen lähtökohtana on henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa kuvataan tutkinnon suorittamista varten tarvittavan tiedon hankkimista työssä ja teoriatunneilla. Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma laaditaan opiskelijan, työnantajan, teoriakouluttajan ja oppisopimustarkastajan kesken.

Oppisopimuksella voidaan suorittaa ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto. Koulutus johtaa samaan tutkintoon kuin oppilaitoksissa järjestettävä koulutus. Koulutuksen tavoitteena voi myös olla vain tietyn tutkinnon osan suorittaminen.

 

Miten toimia?

Opiskelijat itse etsivät sopivan työpaikan toivomaltaan alalta sekä työnantajan, joka on kiinnostunut palkkaamaan työntekijän oppisopimuksella. Työnantaja voi myös kouluttaa nykyistä henkilöstöään oppisopimuksen avulla. Opiskelija tai työnantaja ottaa yhteyttä oppisopimustoimistoon, minkä jälkeen aloitetaan neuvottelut opiskelijan, työnantajan ja oppisopimustoimiston kanssa. Opiskelija saa alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa ja voi hakea teoriaopintojen ajaksi opintososiaalisia etuisuuksia, jos tältä ajalta ei makseta palkkaa. Oppisopimukseen merkityn työajan on oltava vähintään 25 tuntia viikossa ja sovittujen työtehtävien on tuettava tutkinnon tavoitteita.

Työnantaja nimittää työpaikkakouluttajan, jolla on riittävästi ammattitaitoa alalta. Työpaikkakouluttajan tehtävänä on varmistaa, että opiskelija saa tarpeeksi työssäoppimistilaisuuksia työpaikalla. Työnantaja saa oppisopimustoimistolta koulutuskorvauksen työpaikalla suoritettavasta ohjauksesta. Työnantaja voi myös hakea TE-toimistolta palkkatukea työttömän henkilön palkkaamiseen.

Teoriatunnit järjestetään mahdollisimman lähellä opiskelijan kotipaikkakuntaa, mutta oppilaitosten koulutustarjonnasta riippuen teoriakoulutusta voidaan myös hankkia muualta Suomesta. Oppisopimustoimisto järjestää opiskelijan teoriakoulutuksen ja sen opiskelupaikan.

Jos olet kiinnostunut oppisopimuksesta, ota yhteyttä niin suunnitellaan yhdessä sinulle sopiva ratkaisu!


Klara Roos, oppisopimussuunnittelija

Ratakatu 75, 10300 Karjaa
puh. 044 739 7359
s-posti: klara.roos@axxell.fi 

Anders Levin, oppisopimussuunnittelija

Vapparintie 4, 21600 Parainen
puh. 044 739 7782
s-posti: anders.levin@axxell.fi