Työelämä ja Axxell

Kuinka voimme auttaa työpaikkaanne?

Axxellilla on kaksi tärkeää kohderyhmää, opiskelijat ja työelämä. Ammatillisen koulutuksen ja Axxellin tehtävänä on tuottaa työ- ja elinkeinoelämälle sen tarvitsemaa osaavaa työvoimaa. Meidän tuotteenamme ovat opiskelijat, teidän tuleva työvoimanne. Kun jalostamme tuotetta, siis koulutamme opiskelijoita, meidän on toimittava tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa. Tällä yhteistyöllä on pitkät perinteet, sen muoto on vaihdellut ja siitä on käytetty eri käsitteitä, mutta yhteistyötä olemme siis tehneet ja tulevaisuudessakin teemme. Yhteistyö on lakisääteistä, siitä on säädetty ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa 531/2017.

Mitä Axxell voi tarjota yrityksellenne?