Villkor för avbokning gällande deltagaravgift för avgiftsbelagda utbildningar och kurser

Ifall deltagandet i utbildningen eller kursen avbokas senast en vecka (7 dagar) innan utbildningen startar, uppbärs inga extra kostnader. Därefter uppbärs en avgift på 50% av utbildningspriset. Ifall studieplatsen avbokas samma dag som utbildningen inleds uppbärs hela deltagaravgiften. Deltagaravgiften betalas inte tillbaka ifall den studerande avbryter utbildningen.

Kom också ihåg att annullera din plats på en grundexamensutbildning i god tid innan utbildningen startar.